Philippians 1

Awayauwedo

Yau Paulo na Timoti baidagu apaipaihowa Taulivahi Yeisu vehabana, yami leta aleleyawa omiu taumiya Pilipai Yeisu Besinana yana Yaubada yana bodao yo hinage yami taumugaiwo na Besinana yana taupaihowao maudoimiu alimiyai. Aꞌawanoi Tamada Yaubada na yada Bada Yeisu Besinana yadi veꞌiꞌila yo yadi nuwadaumwali imiyamiya alimiyai.

Paulo yana awanoi taumiya Pilipai vehabadi

Hauga teina Yaubada ainai yaꞌawa yauwedo, hauganane yanuwatuwuigomiu. Na yayaliyaya vehabamiu yagu awanoiwo aidiyai. Yo Yaubada ainai yaꞌawa yauwedo ama haguwo alimiyena alobalobaidi, wasa namwanamwana ana walomahalava abavetuwuni ainai ta wau.

Yo hinage yahanapui ebeha Yaubada yana paihowa namwanamwadi bada alimiyai ivetuwuniyaꞌo ta ibom mata iveꞌovi Yeisu Besinana yana ahubena mwalaꞌina ainai. Yagu yaliyaya vehabamiu idumwalu wuwuna omiu nuwagu amvaiyaꞌo, ta omiu baidaguwao Yaubada ihaguhaguigita teina hauga vada paipaiyai yamiyamiya, yo ihaguhaguigita hinage wasa namwanamwana ana loꞌaleha, yo yana abawahiyala aidiyai.

Yaubada ihanahanapuigau neta Yeisu Besinana yana velauwena nuwanuwagu yavelauweomiu. Na yaꞌawa awanoi vehabamiu ta yami velau namwanamwa imwalaꞌi, mayami hanapu yo nuwamasele maudoina. 10 Ta ainaena ginauli namwanamwadi amvesinuwaidi, eeta Besinana yana ahubena ainai mata mumugamiu dumwadumwaludi yo masemaseledi, 11 na yami paihowa namwanamwadi Yeisu Besinana yana wahiyalaena vehabamiu tomowa Yaubada hiwalo vetuvehaeyei yo hiꞌawa wasawasaei.

Paulo yana talam Besinana ainai

12 Tauhiguwao, nuwanuwagu yo amhanapui ebeha vitaiwone teina bada yalobaidiꞌo ta aidiyena wasa namwanamwana iꞌaiyauya tomowa bagibagilidi aidiyai. 13 Ainaena dalava teina Sisa yana tauꞌalehao yo tomowa maudoidi bada hibenalenaꞌo ebeha Besinana vehabana himwamwauwigaune vada paipaiyai. 14 Yo hinage tahidao bodadi yagu miya vada paipaiyai hiꞌitayaꞌo, ta hinuwamotu yada Bada yana paihowa ainai, yo Yaubada yana walo hiwalowalo mahalava mayadi atepatu.

15 Tupwadi tauguguyao alomagigiliyena higuguguguya Besinana vehabana, na tupwadi neta nuwatuwu namwanamwa ainaena higuguguguya, 16 ta hiya hivelauwegau yo hihanapuigau neta vada paipaiyai yamiyamiya wasa namwanamwana ana veꞌita vehabana, 17 Na hesi tauꞌalomagigiliwone nuwanuwadi ta hiꞌabiye nuwavitaiyegau hauga teina vada paipaiyai yamiyamiya, eeta oyamaena Besinana wasana higuguguguyaei hibom yadi boda vehabana. 18 Besiwa, na Besinana wasana ana guguya mwalaꞌina vehabana yayaliyaliyaya, nuwana oyamaena bo walomoihaena. 19 Yo hinage yayaliyaya, wuwuna yahanahanapui neta Yeisu Besinana Aluꞌaluwana yana hagu ainaena, yo yami awanoi aidiyena, ebe hilivahigau teina miya vitai ainaena.

20 Hinage mayagu nuwatuwuhae ta nuwanuwagu mwalaꞌina ebeha havena yahinihinimaya, na hesi mayagu atepatu teina taꞌi ta hauga maudoina Besinana yehana yaꞌabiꞌabiye mwalaꞌi, nuwana yagu miya baleꞌuwai mayawahigu, bo nuwana yagu mwalowoi ainaena.

21 Moiha taꞌi, yagu miya baleꞌuwai neta Besinana baidagu, na hesi yagu mwalowoi ainai lauhepoi Besinana ainaena mata yalobai. 22 Ebe baleꞌuwai yamiyamiya yagu paihowao namwanamwadi Besinana vehabana himahamahalava, eeta nigele yayahanapui hava mata nuwanuwagu yavesinuwaeine. 23 Na ginauli bwau aidiyena adi vesinuwa aliguwai hivitai alili. Nuwanuwagu yo baleꞌu teina yalaugabaei ta Besinana baidagu amiyamiya, neta abayaliyaya mwalaꞌina. 24 Na hesi ilowoinanegau ta baleꞌuwai yamiyamiya yo ebe yahaguhaguigomiu.

25 Eena yahanapui moiha mata omiu baidaguwao tamiyamiya na yahaguigomiu ta amyaliyaya yami yemidi Besinana ainai vehabana, 26 yo hinage yagu laugwaipilewa alimiyai vehabana amyaliyaya mwalaꞌina, wuwuna Yeisu Besinana yana hagu alidai.

27 Amꞌita avivinigomiu ebeha yami paihowaena tomowa Besinana wasana hiꞌawa namwanamawaei, eeta yatau boꞌeyegomiu, bo nuwana ebe yamiyauyo, bada taꞌi wasamiu namwanamwana yabenabenalei ebeha mayami atetalam amtowotowolo wahiyala, na yami nuwatuwu ehebo ta amꞌaiꞌaipate wasa namwanamwana ana yemidi vehabana. 28 Havena hinage ammehemeheuhi ami alehao aidiyai. Teina wuwuna hibom hihanapui moiha ebe hisilahe, omiu mata livahi amlobai Yaubada ainaena.

29 Wuwuna Yaubada bada italamꞌo alimiyai ta Besinana ainai amyemiyemidi ta ibom hinage vehabana muyao mata amlobaidi. 30 Dova yagu loꞌaleha Besinana vehabana yo agu muyao amꞌitadiꞌo, na teina hauga ambenabenaledi, ta omiu hinage yami loꞌaleha yo ami muyao dova amlobalobaidi.

Copyright information for `KUD