Revelation of John 22

Eeta tausagenawasane yawahi bwahina iveꞌitagau, bwahinane mehena masemaselena moiha dova vihilo, Yaubada yo Lami yadi abamiya wasawasa ainaena isagesagenama. Ta dalavane ana amwaha ahiꞌahipunaena isagesagena dobi. Na bwahine papalina ainai yawahida aiwanao hitowotowolo. Aiwadine ainodi waiꞌena ehebo ehebo vagadi na vagadi, eeta bolimai ehebo holanai maituwelo hiꞌaiꞌaino, na lugunao boda maudoidi baleꞌuwai yadi mulamula.

Na hesi Yaubada ginauliwowa iꞌawa yababaediwa mata nigele dalavanane ainai hiyalobaidi Yaubada yo Lamine yadi abamiya wasawasa ainai himiyamiya, na Lamine yana taupaihowao ainai hipaihowa. Yo hinage manina hiꞌita, na hiya yehanane manidiyai.

Nigele masigili, na nigele mahana yo lampa, wuwuna Bada yada Yaubada iya taꞌi yadi maselene na mata hiloina vateyai.

Yeisu yana laoma

Ainaena tausagenawasane iwalo aliguwai, iwalo, ‘Walo teina moiha na howahowana tayemidiyedi, wuwuna Bada Yaubada ibom Aluꞌaluwana ana taumohe tauwalo mahalavao aidiyai, na yana tausagenawasa ivetamalei na yana taupaihowao aidiyai iveꞌita hava mata muhamuhana imahalavama’.

Na Yeisu iwalo, ‘Amꞌita! Teina hauga na yalaowa, na hiya waloyemidi buki teina ainai adi tauꞌawa abiwo hiyaliyaya’.

Yau Yoni ginauli teina maudoina yabenalediꞌo, na yaꞌitadiꞌo. Teina ginauliwone yabenaledi na yaꞌitadi ta tausagenawasanane aenai yatalupwagogo na yatapwalolo iya ginaulidine iveveꞌitagaune vehabana.

Eeta iwalo aliguwai, iwalo, ‘Havena dova, wuwuna yau taupaihowa bada dova owa na tahidao hiya tauwalo mahalavao, yo hinage hiya buki teina ana tauꞌawa abiwo. Na Yaubada hesi ainai upwagogo.’

10 Na hinage iwalo auligau, iwalo, ‘Havena waloyemidine buki teina holanai udawadawanidi, wuwuna hauga bada ilauvahavahaliyaꞌo, 11 na ebe hiya tauyababa besiwa mata yababana aidiyai imiyamiya, na ebe hiya yadi mumuga biꞌibiꞌidi besiwa biꞌi ainai himiyamiya, na ebe hiya yadi mumuga namwanamwana besiwa yadi mumuga namwanamwana ainai himiyamiya, na hinage hiya veꞌaveꞌahihidi besiwa veꞌahihi ainai himiyamiya’.

12 Ainaena Yeisu iwalo, ‘Mata muhamuhana na yalaowa ta ami maiha yavaidiwa ta yaꞌaiyauya alimiyai, dova yami paihowa ana mwalaꞌi, 13 wuwuna yau Taumugai yo Taumulita, na abavetuwuni yo abaꞌovi’. 14 Na amyaliyaya ebe yaiyadiwo omiu ami aleꞌo amꞌabiye maseledi, wuwuna omiu mata aiwa ainona yawahida vehabana amꞌaidi, yo hinage dalavanane ana awaꞌedao aidiyena amluluwu. 15 Na dalavanane maseleyai ana taumiyao adi ita dova edewa, neta tomowa yadi mumuga biꞌibiꞌidi, yo balabalaudi, yo taumeheꞌayowo, yo tauꞌoiye mwalowoiwo, yo alawai adi tauyemidiwo, yo hinage oyamao adi taunuwalelewo. 16 ‘Yau Yeisu, na yagu tausagenawasa bada yavetamalenawaꞌo alimiyai, ta ginauli teina iwalowedi tauyemidiwo alimiyai. Yau Deivida wuwuna yo yana huhu ainaena yalaoma, na yau hinage sailohana maselena.’

17 Eeta Aluꞌaluwa Veꞌahihi na Lami mwanena hiwalo, ‘Yeisu ulaoma’. Yo yaiyadiwo omiu walo teina ambenalenaꞌo, omiu hinage amwalo, ‘Yeisu ulaoma’. Na hiya gadodi himaguni hilaoma, yo yaiyadiwo hiya nuwanuwadi yawahi bwahina hivai awawai na hinuma. Nigele ana maiha.

Abaꞌovi

18 Omiu walomahalavao buki teina ana taubenaliwo teina ami venuwamwau, ebeha havena yami walowena amyemuyemutulai, mata dova muyamuya buki teina holanai iwalo mahalavaediꞌo Yaubada iyemutulaidi alimiyai. 19 Na hinage havena ehebo walomahalavao buki teina ainaena amvaivai vehulu, mata dova ta Yaubada hinage ami aiꞌaiyauya yawahi aiwana ainaena ivai vehulu, na hinage yami abamiya dalavane masemaselena holanai, yo ginauli bagibagilidi namwanamwadi buki teina ainai iwalowediꞌo, alimiyena ivai vehuludi.

20 Walo teina ana tauꞌabiye mahalava iwalo, ‘Moiha. Teina na yalaowa.’

‘Dova Bada, ulaoma, owa Yeisu’.
21 Yada Bada Yeisu yana veꞌiꞌila yo yana velau maudoimiu ana tauyemidiwo alimiyai. Moiha.

Copyright information for `KUD