Romans 7

Abaꞌita tawahola ainai

Tahiguwao, hava ebeha mata yawalowei neta amhanapui iliꞌilimaniyaꞌo wuwuna maudoimiu Mosese yana loina amhanapuiyaꞌo. Loinane neta tomowa iloiloinaei ana higa tomowane yawahina baleꞌuwai iꞌovi. Abaꞌita dova waihiu tawatawaholana. Loinaena mata waihiune mwanena ainai imiyamiya ana higa towahone imwalowoi. Hesi ebe towahone imwalowoi mata loina waihiune ipapaiyepatune towahone ainai bada ilotahoꞌeꞌo. Ainaena ebe mwanena howola mayawahina na waihiune teya towaho baidana himiyamiya neta mata iya yehana taumeheꞌayo. Hesi ebe mwanena imwalowoi mata loinanaena iya nigele pai ainai iyamiyamiya ta mata nigele yehana taumeheꞌayo ebe towaho teya itawaholai.

Tahiguwao, howahowana hinage dova ita. Loina ainai ita bada tamwalowoiꞌo Besinana Tauna ainaena wuwuna ita Besinana tauna yaunao. Na iya mwalowoi ainaena Yaubada iꞌabiye towolouyoi ta ita iya ainaena ebe taꞌaino iliꞌilimani Yaubada vehabana. Wuwuna haugana tabom yada nuwatuwuwena tamiyamiya neta loina ada lautowoi holadai biꞌibiꞌidi iꞌoiꞌoiye mwahalidi ta hipaipaihowa ta ebeha taꞌaino iliꞌilimani mwalowoi vehabana. Na hesi wau loinanane yana pai ainai bada tamiya wahiꞌo, wuwuna mwalona loinanane iꞌabi avivinigitane bada tamwalowoi gabaenaꞌo. Ainaena taꞌita nigele loina miyamiyana lelelelena ainai tayapaipaihowa na Aluꞌaluwa Veꞌahihi mayawahina vauvauna ainai tapaipaihowane.

Loina na yababa

Ainaena hava mata tawaloweine? Ebeha loinaone neta yababadi, bo? Nigele! Na hesi ebe nigele loina, mata nigele yababa yayahanapui. Ebe nigele loina teina dova iyawalowei iwalo, ‘Hava tomowa teya ainaena havena unuwanuwaleleyei’, mata nigele yayahanapui neta nuwalele tenem dova imiyamiya. Hesi loina teina ainaena na yababa yana hawahawaga ilobai ta nuwalele aiduma ana ita vagana ateguwai imahamahalava. Ebe nigele loina mata yababana nigele ana ita yayahanapui. Yau hinage mwalona loinane nigele yayahanapui neta mayagu yaliyaya yamiyamiya. Na hesi haugana loinane yahanapui ta yababa iveꞌita lobaigau ta yau yanuwayababa. 10 Na loinanane ainona ebeha mata yawahi ivaiyama na yau aliguwai neta mwalowoi ivavaiyamane. 11 Loinane ainaena yababana yana hawahawaga ilobai ta iꞌoyamaegau yo iꞌoiꞌoiye mwalowoigau. 12 Eeta Mosese yana loina neta ginauli veꞌaveꞌahihina, ta loinane ana aubabada neta idumwalu yo inamwanamwa ta iya ainai veꞌaveꞌahihina.

13 Yede teina loinane namwanamwanane mwalowoi ivaivaiyama aliguwai, bo? Nigele alili. Yababana iya yagu mwalowoi ivaivaiyama. Na hava namwanamwana ainaena mwalowoi ipaipaihowa holaguwai neta ebeha yababana iꞌabiye mahalava neta yababana. Eeta loinane ainaena ebeha iꞌabiye mahalava neta yababa moiha iyababa vateyai.

Aluꞌaluwada na tauda yadi paihowa

14 Mosese yana loinane bada tahanapuiyaꞌo ebeha Yaubada ainaena, na yau neta tomowa mohili ta taugu yana nuwaleleyena yamiyamiya yo yababana ainai yapaipaihowa. 15 Eena nigele yayanuwamasele hava vehabana ginaulidine yapapaihowaidine, wuwuna hava yataꞌwataꞌwaediꞌo besiwa yapaipaihowaidi, na hesi hava nuwanuwagune nigele yayapaipaihowaidi. 16 Eeta, Mosese yana loinane yaꞌawa moihaei, wuwuna yababa yapaihowaiyaꞌo nigele namwanamwana aliguwai. 17 Nigele ebeha yau yagu paihowa na hesi lautowoi yababana ateguwai yana paihowa. 18 Yahanapuiyaꞌo ebeha nigele teya mumuga namwanamwana tauguwai iyamiyamiya, eeta mumuga namwanamwana nuwanuwagu na hesi nigele howahowagu yapaihowai. 19 Ainaena, nuwanuwagu mwalaꞌina yamumuga namwanamwa na hesi nigele howahowagu, wuwuna yababa howola yapaipaihowai. 20 Teina ainaena tahanapui ebeha yababanane yapaipaihowaine nigele yau aliguwena, na hesi lautowoi yababana ateguwai iya yana paihowa,

21 Ginauli teina hiveꞌita iliꞌilimanigau ebeha hava namwanamwana nuwanuwagu yapaihowaidi, na hesi yababa ihaꞌwahaꞌwa ta mata bada yapaihowai. 22 Yahanapu iliꞌilimaniuyoigauꞌo Yaubada yana loina ainai yayaliyaya moiha, 23 na hesi vali loinao aidiyena taugu maudoina iloiloinaegau, hauga maudoina lautowoi yababana ateguwai iwahiyala alili ta yagu nuwatuwu namwanamwadi iꞌabiꞌabiye tapiyadi, na taugu yana paihowa yababana ainaena pai yo mwalowoi yalobalobaidi. 24 Moiha yau tomowa ate muyamuyagu! Teina nuwalelene taugu ilawelawei mwalowoi ainai na mata yaiya ihaloigaune? 25 Na hesi taꞌawa yauwedo Yaubada ainai wuwuna yada Bada Yeisu Besinana ihaloigauꞌo.

Ainaena yagu miya teina dova yau ategu yatalamwei moiha Yaubada yana loina yapaihowai, na hesi taugu nuwanuwana loina yababana yapaihowai.

Copyright information for `KUD