c3:3Exo 24:12; Jer 31:33; Ezk 36:26-27
e3:7Exo 34:29
f3:9Deu 27:26; Rom 1:17
g3:13Exo 34:33
h3:16Exo 34:34

2 Corinthians 3

Hekulkulonga Mur Iri Ume Ana Hana Mur Nga Tomunga Hel Heueu Ngana

1 a  Pe imo letemo ma ke merei? A teke mo tal heke mulmule imem pullo kai? Mele hel tehas ia alalaha ke te heto hekeke hana hel. Pe a teke mopoi ke mange iri ke mo tunge alalaha nenge mele hel tehas ia, ke te heto heke imem lange imo? Eh! A teke imo sipomo a hasia alalaha e ke hele urume imem? 2 b  Ero toto. Imo sipomo a pomanga alalaha nenge mohas ia nga kakahomem pe hehei pe hana te sisia pe te eteia. 3 c  Pe pule lemem ume nenge mo haliu hotote helenga urana toto ngana poia imo ke a pomanga alalaha nenge Kristus hasia. Pe hasia nga hasinga eina ero, hasia laka nga NeHalang nenge tu ke maulul Opene. Pe has heke nga um nenge tekole ero, has heke nga ita non kakahora.

4Imem letemem manmanna ke NeHalang mene mule imo nga ume nenge Kristus ke ngana koi nenge mo hele ke pomai. 5Imem sipomem nakumem ero toto nge mo poia ume nei, pe emem halaunga nga ume nenge mo popoia at mana nge NeHalang i toro. 6 d  Ke i sipona poia imem ke nakumem nge imem ume ana hana mur nga tomunga hel heueu ngana. Tomunga hel heueu ngana nem poi ke manga hotonga nenge tehas ia ero, i ure nenge at nga Opepengpeng. Hotonga nenge tehas ia atia metenga pe Opepengpeng tunge maulinga.

7 e  Hotonga nenge atia metenga tehas heke nga um pe at luluch nga NeHalang nena hemalmalinga nenge poia Moses ramana ke sinaala toto. Pe sinaele tote Israel mur mataria ke te naue ke nek ero. Pe nga hoena hemalmalinga nem het sio mule. 8Pe ume nenge NeHalang nenge tunge Opepengpeng at nge ita, ana hemalmalinga palaungana toto nga nenge hotonga ana. 9 f  Ke nenge teke ume nenge atia metenga nge ita ana hemalmalinga, ume nenge poia ita ke ta pengpeng nga NeHalang matana, ana hemalmalinga pule. Pe i palaungana toto. 10I manmanna ke pomam iange tomunga hel heueu ngana nei ana hemalmalinga tualeme ke palaungana toto pe hemalmalinga nenga tomunga hel nike ngana het sio toto lo. 11Ke nenge teke hotonga nike ngana nenge het sio nem at luluch nga hemalmalinga, tomunga hel heueu ngana nei ana hemalmalinga palaungana toto, iange i lape tu ke koko.

12Imem letemem manmanna toto nga ure nei ke pomalam moi hot mallaha ke mo haliu hote helenga urana toto ngana. 13 g  Imem mo poi ke mange Moses ero. Moses ramana sinaala pe poi hele ana malenga iange lemene ero nge Israel mur te naue ure nem nge het sisio nge i. 14Pe leteria hit mana. Ke nga etue nei te sisia tomunga hel nike ngana nenge Moses pe te eteia luna ero, iange nakuna pomanga malenga nem poi ele leteria matana ngana kura. Pe nenge teke leteria manmanna nge Kristus, lape Kristus poi sue malenga nem pe te eteia hotonga luna ke nek. 15Ke nga etue nei tesis ia tomunga hel nenge Moses pe te eteia luna ero iange malenga poi ele mene leteria matana ngana. 16 h  Pe nenge teke mele hulia nena poinga mur pe nanasia Non Soke, lape Non Soke poi sue malenga nenge poi ele letena matana ngana nem. 17 i  Helenga nenge “Non Soke” nei, i heleleia Ope. Nenge teke Non Soke Opene tuteu nge mele, mele nem lape tu ke poi tetele mana ol. 18Pe ita, malenga poi ele ramara ero. Ke pomalam ta henonou hote Non Soke nena hemalmalinga. Isipona hulia ita ke ta pomange i nga nena hemalmalinga nenge pupuo ke papalaungana. Pe hemalmalinga palaungana nem, at nge Non Soke nenge i Ope.

Copyright information for `UVL