2 Corinthians 4

1NeHalang letena ia imem pe tunge ume nei at nge imem. Ke pomalam lemem melei tana ia ume nei ero. 2 a  Pe mohul rumemem ia meinga ana poinga mur nenge talkomkome pe mo pallaka ia hehei pe hana ero pe mo hetaua NeHalang nena helenga unne e ero. Mo haliu hot pengpeng ia NeHalang nena helenga. Pomalam hehei pe hana te amnei teu nga leteria nga lemem poinga pe te eteia ke imem hana nenge pomai nga NeHalang matana. 3Imem mo haliu hote helenga urana toto ngana lange hehei pe hana lochloch, pe iri nenge lape te erue, iri mana te mene hote helenga nei luna ero. 4 b  Iange non poreke ngana nenge nauele ich nei, hepirit ele tote iri nenge leteria manmanna ero, leteria matana ngana mur lo. Ke pomalam te naue lemenge nenga hemalmalinga nge Kristus nenge lohot nga helenga urana toto ngana nei ero. Kristus i non nenge henonou hot pengpeng ia NeHalang nakuna. 5Imem mo haliu hote imem sipomem lemem helenga ero. Mo haliu ke mo teke Iesus Kristus i Non Soke pe nena hana mur imem, pe moat ke mo halau mene imo. 6 c  Iange NeHalang hele nge nike ke teke, “Lemenge lape lohot nga kileng au ngana!” Ke NeHalang nem, i koi nenge poia nena lemenge ke tua nga letemem pe tunge lete matana ngana nge imem nga nena hemalmalinga, nenge tualeme hot nga Kristus ramana.

7 d  Imem mo mene teua ure urana ngana nge NeHalang ke tuteu nge imem. Pe mo poike pomalaka nga tuninga nenge tepip hote nga melete. Ke nei henonou hot pengpeng ia ke kerkerenga palaungana nem at nge imem ero, at mana nge Nehalang. 8 e  Kokoes ure meena ngana halang te lohotot nge imem pe te hekou sio tote imem ero. Etue hel letemem lilil pe letemem matana ke nek mulmule nga motu ngamem. 9Lemem ngarang mur tepoi porekreke imem pe NeHalang nausio mene imem ero. Tepal poreke totote imem pe momes haka mulmule. 10 f  Kokoes mo takis rerere Iesus mete ngana nga singimem, pomalam lape hehei pe hana te naue Iesus maulngana pule nge tu nga singimem. 11 g  Imem motu ke mo maulul kura pe hana te teke te hunune imem iange mo rahite Iesus nena ume. Pe singimem i ure nenge lape mete pe het sapele pe tu ke koko ero. Pe hehei pe hana lape te naue ke Iesus tu ke maulul kura nga singimem nei. 12Ke imem mo angala manmana metenga nga ume nenge lape tunge maulinga ke koko lange imo.

13 h  NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “E hele, iange letek manmanna.” Pe imem pule mopoi ke pomalam. Mo hele iange letemem manmanna. 14 i  Pe mo eteia ke NeHalang hemaul heke Non Soke Iesus nga metenga pe lape hemaul heke imem luluch nge Iesus. Pe lape mene imem luluch nge imo ke la tatu luluch nge i. 15Ure lochloch ngana nei lohot nge imem ke halaua imo. Pe hehei pe hana lochloch ngana nenge NeHalang letena ia iri ke mene mulmule iri, lape te heto heke NeHalang nena hemalmalinga ke elela toto.

16 j  Ke pomalam mo rahite ume nei ke kerkereng. Nga singimem nge hot mo tuauna pe mo kerkereng ero ol pe opemem nenge tuteu nge imem lohot ke heueu ngana mulmule nga etue lochloch. 17 k  Pe ure meena ngana mur nenge te lohotot nge imem nem, i ure kinkino mana pe lape tetu ke mala ero. Pe iri lape te halaua imem ke mo mene hemalmalinga nenge lape tu ke koko. Pe hemalmalinga nem i ure nenge palaungana toto nga ure meena ngana nemur. 18 l  Ke imem letemem tu mana kou nga ure nenge mo kolkol ia kura pe letemem tunga ure nenge mo esesia nei ero. Iange ure nenge mo esesia nei tu ke etue choro mana pe ure nenge mo kolkol ia neu lape tu ke koko.

Copyright information for `UVL