2 Peter 1

1Iau Simon Petrus koi ehas ia alalaha nei. Iau Iesus Kristus nena hekulkulonga nenge e umume nge i. Pe ehas ia alalaha nei ke lange imo nenge NeHalang pe ara Hemasinga Iesus Kristus te heurana ia imo pe te hepengpeng tote imo ke letemo manmanna ngana urana toto ke pomange imem.

2E hatalaulau amo ke a etei tote NeHalang pe ara Non Soke Iesus pe nga kue nei NeHalang letena urana ngana pe nena nekinga lape puo ke elela toto nge imo.

Iunga Nenge Tatu Ke Pomanga NeHalang Iu Ngana Ia Ita

3Nga Iesus nena kerkerenga palaungana, NeHalang tunge ure lochloch ngana nenge mutera taua ke halaua ita ke tatu ke pomanga NeHalang nena hana mur ita. Pe ta mene ure nemur iange ta eteia NeHalang pe NeHalang iua ita ke la tatu luluch nge i nga nena iechinga palaungana nga nena lemenge. 4Pe nga nena iechinga pe lemenge nem, NeHalang hele ke teke tunge tunginga urana ngana mur nge papalauna toto at nge ita. Pe tunginga nemur poia ita ke nakura nge ta ua hot nga poinga poreke ngana mur nga ich pe tatu ke ta pengpeng toto ke pomange NeHalang.

5Ke pomalam aume ke kerkereng ke letemo manmanna ngana lohot ke urana toto ol. Pe a poia nga kue nei: A talue poinga urana ngana ke la luluch langa letemo manmanna ngana, pe letemo matana ngana la luluch nga lemo poinga urana ngana. 6 a  Pe poinga nenge a nauele singimo lemene ngana mur, a talue ke la luluch nga letemo matana ngana, pe poinga nenge ames ke kerkereng ke a takisia melmelenga, la luluch nga poinga nenge a nauele singimo lemene ngana mur. Pe poinga nenge a nanas mene NeHalang lemene ngana, a talue ke la luluch nga poinga nenge ames ke kerkereng ke a takisia melmelenga. 7Pe poinga nenge apoi ke nek lala nge NeHalang nena hana mur, a talue ke la luluch nga poinga nenge a nanas mene NeHalang lemene ngana, pe poinga nenge mutemo taua hehei pe hana, la luluch nga poinga nenge apoi ke nek lala nge NeHalang nena hana mur. 8Nenge teke poinga nemur tetu teu nge imo pe tepuo ke kerkereng, lape a etei ngamo nga ara Non Soke Iesus Kristus het sio ero. 9Pe nenge teke poinga nemur tetu teu nge imo ero, apoi ke pomalaka nge mele nenge matana hit pe es mene ure nenge rochroi mana pe letena metene NeHalang nge helemlem ia i nga nena poinga poreke ngana mur nenge nike ana ero ol.

10Ke pomalam titik mur pe liliuk mur, aume ke kerkereng toto ol ke NeHalang nena iunga pe hesilei hot ngana ia imo nem lohot ke manmanna. Iange nenge teke apoi ke pomai lape letemo manmanna ngana losio ero toto. 11Pe lape te hero ele imo pe te mene imo ke ateu langa naualanga pe nekinga ana kileng nenge tu ke koko, nenge ara Hemasinga pe ara Non Soke Iesus Kristus nauele.

Helenga Hetatalonga

12Ure nemur te hetore lange imo ke a eteia iri pe a rahite helenga manmanna ngana ke kerkereng nga letemo ke ulolo pe iau e helete metene mulmule imo. 13Iau e teke urana nge e helete metentene imo nga etue nenge etu ke e maulul kura, 14 b  iange e eteia ke lape e i hot nga singik nenge ich nei ana ke pomanga ara Non Soke Iesus Kristus hemallaha hot ngana ia at nge iau. 15Ke pomalam eume ke kerkereng toto ke e teke letemo metene ure nemur ke kokoes nga etue nenge e mete ke ela lo.

16 c  Imem mo nenene ara Non Soke Iesus Kristus at ngana pe nena kerkerenga lala nge imo pe nananga nem mele olou heke mene ero. Iange imem monau tote nga matamem nge lohot ke i non palaungana nga NeHalang nena lemenge. 17 d  Temere NeHalang hemalmalia i nga nena lemenge pe tal heke tote ke i non palaungana. Pe nga etue nem, NeHalang nenge tualeme toto, nena helenga lohot ke teke, “Tuk toto koi nei, nenge mutek tau tote pe e iech toto nge I!” 18Ke imem sipomem mo longe helenga nei nge sio at nga tapa, nga etue nenge motu luluch nge i nga hengene nenge NeHalang.

19Nenge nei poia imem ke mo eteia ke helenga nenge hetatalonga mur te haliu hotote manmanna. Ke imo, urana nge a longe pe a nanasia ke nek ke pomanga a nanas tau ngamo ia lemenge nenge tualeme nga kileng au ngana. Pe a nanas mene ke la Kileng rir hatalia imo pe Itoch uachuach ana lohaka ke mes nga letemo. 20Pe e teke a eteia nei ke nek: Helenga hetatalonga mur nenga NeHalang nena alalaha, mele pele nakuna ero toto nge hele urume luria nga i sipona letena matana ngana. 21 e  Iange helenga hetatalonga lohot nga hetatalonga mur leteria matana ngana mana ero. Iri te haliu hotote NeHalang nena helenga nenge Opepengpeng tunge lala nge iri.

Copyright information for `UVL