Acts 14

Paulus Iri Nai Parnapas Tela Nge Ikonium

1Pe nge Ikonium, Paulus iri nai Parnapas tei teu nga hetoronga ana pele. Pe te haliu hote NeHalang na helenga ke nek toto. Ol pe Iuta mur pe hana lomonmona ngana mur halang leteria manmanna. 2Pe iri Iuta mur nenge leteria manmanna ero, teteu nga hana lomonmona ngana mur leteria ke tetua lele sue leteria manmanna ngana. 3 a  Ke Paulus iri nai Parnapas tetu lamau ke mala toto, pe te haliu hote Non Soke na helenga ke kerkereng toto. Pomalam, Non Soke tunge kerkerenga nenge te popoia ure papalauna mur. Ke nga poinga nem, Non Soke hekerkereng ia iri nai. Te haliu hote Non Soke nge letena ia ita pe mene mule ita. 4Pe hana nenga kileng neu telas hel. Ke hel tela nge Iuta mur pe hel tela nge Paulus iri nai Parnapas.

5 b  Ol pe hana lomonmona ngana mur pe Iuta mur te hele tele hel nge iri ke te teke tepoi poreke iri nai neu pe te tamal hune iri nga um. 6Iok laol, Paulus iri nai Parnapas te eteia lo nge hana nemur te teke te poia poinga neu lala nge iri. Pomalam, te ua sapele ke tela nge Listra pe Tepi nga kileng nenge Likaonia. 7Pe te hele hote NeHalang na helenga urana toto ngana nga tuele kina nem.

Tela Nge Listra Pe Tepi

8Iok, nga kileng nenge Listra, none tu. Non neu apena lul nga tana hoho ngana ia nike pe i rara ero toto. 9Ana non are pe longo ke nek toto nga Paulus na helenga mur. Pe Paulus esia i pe eteia ke non nem letena manmanna toto. Ol pe teke hemasia i. 10Iok laol, Paulus naula pengpeng nge non neu pe hele ke kerkereng toto lange i ke teke, “Apem kerkereng pe omes haka.” Ol pe non neu tamu haka pe talun ke irara sapele.

11 c  Pe hulua nemur, te esia ure neu nge lohot pe alngaria haka nga ria helenga nenge Likaonia ke te teke, “Ara soksoke ngana nai koi! Te hul ke iri non ke tesio at nge ita nei lo!” 12Pomalam, te hetue Parnapas ke ene Seus pe Paulus te hetue ke ene Hemes. Iange i, i mukmuka nge iri ke haliu hotote NeHalang na helenga mur. 13Iok laol, non nenge mene Seus hanna munna, mene pulumakau pe ae rorana mur ke laia nga kileng neu ana kue matana. Iange Seus na pele, te umeia ke rochroi mana nga kileng neu pe nge hot. Te teke te makia ure nemur ke pomanga ria tunginga nenge lange Paulus iri nai Parnapas.

14Pe nga etue nenge Paulus iri nai Parnapas te longe, te tachach ia rea hengeron mur pe te song tele hulua nemur pe alngaria ke te teke, 15 d  “Imo hana nemur, pomere nenge a teke a poia poinga nei at nge imem? Imem mo pomange imo mana. Pe imem hana mana ke pomange imo pule. Moat ke mo hele hot mene helenga urana toto ngana lange imo nenge mo teke a heto heke aetapuna mur ero pe a heto heke mene NeHalang i sipona nenge ala hote tapa pe ich pe ruach pe ure lochloch ngana nenge tetu teu nga ure nemur. 16 e  Nge nike, poia hehei pe hana lochloch ke tela nga lemeria ngana mana. 17 f  Pe i sipona teke hemallaha hot tote i ke teke manmanna toto nge i koi tu. Pomalam poia poinga urana toto ngana nenge tung sue pitte at nge ita pe poia ngaunga alona mur ke te haka pe tehei nga aria etue pengpeng. Pe pule poia ita ke ara ngaunga halang pe poia letera ke iech manmana.” 18Paulus iri nai Parnapas te hele hote helenga nemur ke te teke, tepoi ele hana nemur pe ero. Hana nemur leteria kerkereng toto ke te teke te poia tunginga lange iri nai kura.

19 g  Iok, Iuta mur hel teat nge Antiok pe Ikonium. Iri, te ngai heke hehei pe hana ke tehul rumeria nge Paulus iri nai Parnapas. Pomalam, te tamalia Paulus ana um pe tehole hote lange hot. Pe iri, nga leteria te teke Paulus kou mete lo. 20Pe ero. Iri nenge leteria manmanna nge Non Soke, teat ke te emurung hite Paulus. Ol pe ana non lohaka mule pe iteu langa kileng neu. Iok, poma nge rou Paulus iri nai Parnapas tela mule nga kileng nenge Tepi.

Tela Mule Nge Antiok Nga Kileng Nenge Siria

21Iok, Paulus iri nai Parnapas te hele hote NeHalang nena helenga nge Tepi pe hulua leteria manmanna pe te koko teu nge iri nenge te nanasia Iesus. Ol pe Paulus iri nai Parnapas tela mule nge Listra pe Ikonium pe Antiok. 22 h  Pe te hele ke kerkereng toto lange iri nenge leteria manmanna ke tetu ke kerkereng toto nga leteria manmanna ngana mur. Pe te hele, “Nenge teke tateu langa NeHalang nena naualanga pe nekinga, lape tai rurung teu langa kileng chatala ngana mukam.” 23Pomalam iri nai te henonou hote hana papalauna hel nga kileng nemur ke te mukaia iri nenge leteria manmanna nge Non Soke. Pe iri nai te hile ngaunga pe te hetalau aria pe te talue iri langa Non Soke nena naualanga. Iange iri leteria manmanna toto nge Non Soke.

24Paulus iri nai Parnapas teteu langa tuele tana nenge Pisitia ke het pe tela nge Pampilia. 25Pe nge Perka te haliu hote NeHalang nena helenga pe tesio la sapele nge Atalia. 26 i  Pe nge Atalia, te haka nga imot pe tela sapele nge Antiok nga kileng nenge te talune aria ume ia. Pe nga etue nenge te talune aria ume, hehei pe hana lamau te hetalaulau aria ke kerkereng toto ke NeHalang tunge poinga urana ngana lange iri kela het nga etue nenge te heulo hot mule aria ume neu.

27 j  Iok, nga etue nenge te lohot mule nge Antiok, Paulus iri nai Parnapas te eukiraua hehei pe hana lochloch pe te hele hote ure lochloch ngana nenge NeHalang poia ke pengpeng nge hana lomonmona ngana mur ke leteria manmanna. 28Ke pomalam, iri nai tetu ke mala toto lamau luluch nge hehei pe hana nenge leteria manmanna nge NeHalang.

Copyright information for `UVL