Acts 19

Paulus Lange Epeses

1 a  Iok, Apolos tu nge Korin pe Paulus lohaka nge Antiok pe i ke nau toto mulmule kileng nemur nga uraurau kela lohot nge Epeses. Pe nge Epeses Paulus tapang teu nge iri hel nenge leteria manmanna 2 b  pe onteia iri ke mai, “Imo mam letemo manmanna nge Iesus pe a mene Opepengpeng pule?”

Pe iri te hele, “Ero! Imem mo eteia ute nenge ene Opepengpeng ero koi.”

3Pe Paulus ontei mule iri, “Iok, henuninga tei toto nenge a mene?”

Pe iri te hele, “Imem mo mene henuninga nenge Ioanes nenge henunun.”

4 c  Pe Paulus hele, “Ioanes nena henuninga nem i henuninga nenga hulmulenga. Ioanes hele lange hehei pe hana ke leteria manmanna nge mele nenge nanasia i. Pe mele nenge nanasia nem ngana laka Iesus i sipona lo.”

5Hana nemur te longe ke mau pe te mene sapele henuninga nga Non Soke Iesus ene. 6 d  Paulus tal heke penna nge iri pe Opepengpeng sio at nge iri. Pomalam te hele rara sapele nga helenga hel nge altoto. Pe te hele hote helenga mur nenge at nge NeHalang. 7Hana nemur iri analoch pe nai.

8Iok Paulus lala nga hetoronga ana pele ke teio iri mol. Pe hetottoro pe poi olole hehei pe hana ke leteria manmanna nga NeHalang nena naualanga pe nekinga nge ita. 9Pe hel nge iri lemeria ero toto nge te longo langa Paulus nena helenga mur. Pe leteria manmanna ero pule. Ol pe tesau hote helenga porekreke ngana mur hel nga hulua mataria nga tuluk nenge Esinga Tele. Pomalam Paulus mene iri nenge leteria manmanna pe te ua ke tela nga Ne Tairenes nena hetoronga ana pele. 10Ke Paulus hetottoro pe popoi helenga nga pele neu ke hesinga iri nai. Ke pomalam Iuta mur pe Krik mur pe hulua lochloch ngana nga kileng nenge Eisia te longe Non Soke nena helenga ke purpur.

Ne Sekeua Tutuna Mur

11 e  Iok, NeHalang hekerkereng ia Paulus ke poi hote ure papalauna mur nenge altototo. 12 f  Ol pe hehei pe hana te mene Paulus ana hines ana tangaun pe na hengeron mur ke te laia nge haleles kina mur pe iri nenge uneinei tu nge iri. Te laia pe haleles nemur te hetet pe uneinei nemur teua hot ke te lala. 13Iok, Iuta mur hel nenge te i rara pe tepoi ure paluna ke te helope hotot uneinei mur tetu pule. Pe iri te totoi ke te heto mene Iesus ene nga ure paluna nem. Pe te hele ke pomai, “Nga Iesus nenge Paulus haliu hotote, e hele lange iong ke olohot!” 14Hana nemur iri lime pe rahtele nai pe titiria hel. Pe temeria laka, ne Sekeua nenge i non soke nga iri nenge te umume nga NeHalang na pele.

15La ol, nga etuene e te teke te helope hote uneinei e pe uneinei nem tuacholia iri ke mai, “Iau e eteia Iesus pe e eteia Paulus. Pe imo? Imo itei hel mam?” 16Ol pe non nenge uneinei tuteu nge i neu pal lapue iri ke eiria lele ele iri, pe ta chach ule reria hengeron mur. Pomalam singiria lachlach mana pe teua hot sapele nga non neu na pele ke tela sapele. 17 g  Iuta mur pe Krik mur pe hulua lochloch ngana nenge tetu nge Epeses te longe ure nei nge lohot pe te matau toto. Pe te heto heke tote Non Soke Iesus ene. 18Ol pe hulua halang nenge leteria manmanna te hele hote reria poinga poreke ngana mur nga hulua mataria. 19Iri halang nenge te popoi ure paluna, te loloch hote reria alalaha mur nenge ure paluna ana ke te chacharuch heke nga oan nga hulua mataria. Pe alalaha nemur nenge te chacharuch heke iri neu, te sisele iri pe ururia lohot ke halang nge halang toto. 20Pomalam Non Soke nena helenga puo ke kikina toto pe song ke langa kileng pe kileng.

Chauchainga Palaungana Lohot Nge Epeses

21 h  Iok, ure lochloch ngana nei lohot ke het pe Paulus teke lohaka ke lange Ierusalem. Pe Opepengpeng poia i ke letena tuanin ke teke la tala nga kileng nemur nge Mesatonia pe Akaia. Ke het pe lange Ierusalem ol. Pe Paulus hele pule ke teke, “Lape ela tala nge Ierusalem ke het pe ela nge Rom.” 22Iok laol Paulus kulosia hana nai nenge te halaulaua i ke iri muka lange Mesatonia. Eria laka Timoti iri nai Erastus. Pe Paulus tu ke mala pol mana nge Eisia. 23 i  Nga etue neu chauchainga palaungana lohot nge Epeses nga tuluk nenge Esinga Tele. 24Non e nge ene Timetrius talune chauchainga palaungana neu. Ana non pe pekngana mur hel teume hotote aria soke na pele opene mur nga ure chalemlem ngana. Pe iri, te heto hekeke aria hei soke e nge ene Atemis. Pe te teke aria soke hei neu na pele opene mur kou nenge te umume ia iri neu. Pe iri te mene um tutuna palaungana nga reria ume neu. 25Iok, Timetrius iua nena hana mur ke eukiraua iri pe iua hana nenge reria ume elle ke mange iri ke teat pule. Pe lohaka pe hele, “Imo hana lochloch ngana nem, a eteia lo ke ita ta mene umtutuna palaungana toto nga ume nenge ta popoia nei. 26Pe heueu nei a esia lo, pe a longe helenga nemur nenge Paulus heleleia iri. Paulus nena helenga nemur poia hulua halang nge Epeses pe nga kileng lochloch ngana nge Eisia ke leteria manmanna ero toto nga ure nemur nenge ta popoia iri nem. Paulus hele ke teke mele pele ume hote NeHalang nga penna ero toto. Pe hele ke teke ure nemur nenge hana teume hote iri nga peria mana, luna ero toto pule. 27Pe iau e matau toto iange lape hehei pe hana te hele poreke ara ume nenge ta menmene umtutuna ia nei. Iange lape ra ume losio pe ta mene umtutuna ero ol. Pe pule, hulua halang nge Eisia pe nga kileng lochloch ngana te heto hekeke hei soke Atemis. Pe e matau mana nge lape hulua ramaria mene ke te teke Atemis nena pele opene nenge ta umumeia nei i ure palaungana ia ero ol. Pe pingana nenge iuiu lape het toto sio.” 28Ol pe hulua nenge te eukirau neu te longe pe leteria inin toto pe te alngaria haka ke te teke, “Atemis nenge Epeses i palaungana toto!” 29 j  Ol pe makulinga song ke rongo heke kileng neu pela te laua ne Kaius irinai Aristakus pe te songia iri ke te laia iri nga pele palaungana nenge te eukiraurau ia. (hana nai neu te halaua Paulus nga i ngana nge Mesatonia) 30Ol pe Paulus teke lake mes nga hana nemur mataria ke hele ke nek lange iri pe ero. Iri nenge leteria manmanna nge NeHalang te longele i ke la ero. 31Pe pule, Paulus neingana mur hel iri hana papalauna nga kileng nenge Eisia. Iri te hekule helenga hel lange Paulus ke te teke la ke hetei hote i lange hulua nemur ero. 32Iok laol, hulua halang te lekleke langa te eukirau ngaria nem. Iange hel te hele pe te makul ke mai, pe hel te hele pe te makul ke altoto. Ol pe leteria lilil mana ol. 33Ol pe Iuta mur te hesisi hote Aleksenta ke langa muka, pe hana hel te alngaria lange i nga utar nenge lape poia. Pomalam ana non tul heke penna ke hereng ia iri pe teke hele ala pol pekngaria mur aria. 34Pe ero. Hulua te eteia ke Aleksenta i Iuta, pomalam te alngaria toto haka pe te makul ke te teke, “Atemis nenge Epeses i palaungana toto!” Hana nemur te alngarngaria pe te makulkulia helenga neu ke mala toto.

35Ol pe non soke nenge hasas alalaha pe nauelele kileng neu mes hot ke poia hulua nemur ke te reng pe hele, “Imo hana nenge Epeses, hulua te eteia ke kileng nei mana nge nauele tote hei soke Atemis nena pele. Pe pule, nauele um heo ngana nem nenge losio at nga lut nga tapa. 36Pe mele pele hele ke teke urenei ta channangaia ero. Ke pomalam a reng pe a are ke nek. Letemo matana ke nek pe a poia ure. Apoi pulut mene ure ero. 37Hana nenge a mene iri at nei, te hele poreke hei soke Atemis ene ero. Pe pule te kemeia ure heo ngana ngana mur nga nena pele ero. 38Nenge teke Timetrius pe na hana mur iriul mele hel te hele hel, urana nge tela nga etue nemur nenge hana papalauna te longlongo helenga mur ia. Pomalam lape te longe pe te hepengia helenga nemur. 39Pe nenge teke o helele nga ute e pule, o laia nge hana nemur nenge te longo teu lala nga ure nemur nenge te lohotot nga kileng nei. 40E hele ke mai iange hehei pe hana nge kileng nei teare ke nek ero ol nga poinga nenge ta poia heueu nei. Hulua lape te hele poreke ita heueu iam. Pe lape ta hele ke mere? Iange ta eukirau ngara heueu nei, luna ero toto.” 41Non soke neu hele ke het pe kulos sapele hana nemur ke te rongo mule reria pele mur.

Copyright information for `UVL