John 16

1“E heleia ure lochloch ngana nei lange imo ke a rahite letemo manmanna ngana mur ke kerkereng. 2 a  Iange lape te hile hote imo pe lape ala ke a hetalaulau luluch nge iri nga hengetoro ana pele ero ol. Pe nga hoena etue e lape at. Pe iri nenge te teke te hunune imo, te teke ma reria poinga nem pengpeng nga NeHalang matana. 3 b  Pe te popoia imo ke pomam iange te eteia Temek ero pe te eteia iau ero pule. 4E heleia ure nemur lange imo nike. Pe ana etue teke lohot ho olo, letemo metene ke e heleia ure nemur lange imo ke ulolo. E heleia ure nemur lange imo nga tele ngana ero iange etu luluch nge imo kura. 5Pe heueu nei ela mulmule nge Temek lo. Temek nenge kulosia iau at nei. Pe pomerei amo e onteia iau ke pomai ero? ‘O lala langai?’ 6A onteia iau ero iange letemo una nga ure nemur nenge e heleia lange imo ke ulolo.”

Opepengpeng Ana Ume

7 c  “Pe helenga nenge lape e heleia lange imo nei manmanna toto koi. Urana nge ela iange ela ngak nei lape halau tote imo. Pe nenge teke ela ero halaunga e lape at nge imo ero. Ke pomalam ela pe e kulosia halaunga nem ke at nge imo. 8Pe nga etue nenge ana non at, lape hemallaha hot tote ure nemur lange hehei pe hana nga ich nei. Ngana laka; Poinga poreke ngana huuna mur pe poinga mur nenge tatu ke pengpeng nga NeHalang matana pe NeHalang nena haliunga lohot ngana nge he. 9Pe lape hemallaha hot tote poinga poreke ngana hu una mur iange leteria manmanna nge iau ero. 10Pe pule lape hemallaha hot tote poinga mur nenge tatu ke pengpeng nga NeHalang matana iange lape ela nge Temek pe a naue iau ero ol. 11 d  Pe pule lape hemallaha hot tote NeHalang nena haliunga lohot ngana nge he iange non poreke ngana nenge nauele ich nei, NeHalang hekou sue nena kerkerenga ke ulolo.

12 e  “Lek helenga halang tetu kura pe lape e heleia lange imo ero iange lape a mene ke nek ero. 13Pe Ope nenge hele hotote helenga manmanna ngana mur lape at. Pe nga etue nenge at i lape hepengia imo pe poia imo ke a eteia helenga manmanna ngana mur nge NeHalang. Pe helele ia i sipona nena helenga mur ero. I lape longe helenga mur pe at ke heleia lange imo. Pe ure nemur nenge te lohotot nga hoena lape heleia lange imo pule. 14Ke i lape mene lek helenga mur pe heleia lange imo. Nga poinga nei lape hemallaha hote lek kerkerenga pe hehei pe hana te heto heke iau. 15Ure lochloch ngana nenge Temek nena ia iau lek ia pule. Ke ngana laka nenge e hele ke e teke lape e tunge lek helenga lange Opepengpeng pe i lape heleia lange imo.

16 f  “Etue choro mana tu ol pe lape a naue iau ero ol. Pe musuna pol mana lape anau mule iau.”

Tanginga Lohot Ke Iechinga

17Ol pe Iesus nena hana mur hel te ontei hel nge iri, “Helenga nenge heleia at nge ita nei luna merei? Nenge hele ke teke, ‘Etue choro mana tu ol pe lape a naue iau ero ol. Pe musuna pol mana lape anau mule iau.’ Pe pule hele ke teke, ‘Iange lape ela nge Temek’.” 18Pe te ontei hel mule, “Helenga nenge, ‘Etue choro mana tu ol’ luna merei? Ita ta eteia utar nenge helele ia luna ero i.”

19Iesus eteia nge te teke te onteia i. Pomalam hele lange iri, “Iau e hele ke e teke, ‘Etue choro mana tu ol pe lape a naue iau ero ol pe musuna pol mana lape anau mule iau.’ A ontei helelia imo kai nga helenga nei mai? 20E hele ke manmanna toto lange imo. Iechinga palaungana lape lohot nge hulua nga ich nei. Pe imo lape a tangtang pe letemo kolkol ulu ke ahet. Pe lemo tanginga nem lape het pe a iech mule. 21Hei e nge hoe nena mamau a amneia melmelenga palaungana nga hohonga ana etue. Pe nga etue nenge hoho ke het letena metene melmelenga nem ero ol, iange iech toto ia nena mamau nge ha nga ich nei. 22Pomalam mana nge imo. Heueu nei lape a tangtang pe letemo milang toto. Pe iau lape enau mule imo kura. Pe nga etue nenge enau mule imo lape a iech toto pe mele pele mene tote iechinga nem nge imo ero. 23 g  Nga etue nem lape a onteia iau nga ute ero ol. Temek lape tunge utar nemur nenge a onteia lange i nga iau ek. Helenga nenge e heleia nei manmanna koi. 24Nge nike ke at heueu nei a ontei ke a mene ute e nga iau ek ero kura. Ana etue at koloi. A ontei pe NeHalang tunge la. Pe lape a iech ele tote ure nemur nenge a mene.

Ames Ke Kerkereng

25“E heleia ure nemur nga helenga opene pe nga etue nenge atat nei, lape e poia helenga e nge pomam ero ol. Lape e hele ke e hemallaha hot tote Temek lange imo. 26Nga etue nem lape a hetalaulau lange Temek ke halaua imo nga iau ek. Pe iau ak ume nenge e onteia i ke halaua imo ero ol. 27 h  Temek i sipona mutena tau tote imo pe mutena tau tote imo iange, mutemo tau tote iau pe letemo manmanna ke iau eat nge i. 28Iau, eat nge Temek ke etu teu nga ich nei pe heueu nei lape e hile ich nei pe ela mule nge Temek.”

29Ol pe Iesus nena hana mur te hele lange i ke te teke, “Lem helenga nem mallaha nge imem ol. Pe o hele nga helenga opene ero ol. 30Pe heueu nei mo naue ke iong o eteia ure lochloch pe lape mele pele onteia iong nga onteinga e ero. Pe nem poia imem ke letemem manmanna toto nge oat nge NeHalang.”

31Pe Iesus tuacholia, “Letemo manmanna nge iau lo? 32 i  Etue nenge atat ngana koloi at lo nenge lape imo lochloch alot parai ke ala nga lemo kileng mur. Pe a hilesue iau ke iau toro etu. Pe iau toro etu ero iange Temek tu teu luluch nge iau ke koko.”

33 j  “E heleia ure nemur lange imo ke atu teu luluch nge iau pe letemo ma ke nek. Oe, hehei pe hana nga ich nei lape tepoi poreke imo. Pe imo ames ke kerkereng iange iau e hekou sue ich nei ke ulolo.”

Copyright information for `UVL