John 18

Palinga Hel Ana Hana Mur Te Laua Iesus

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Iesus hetalaulau ke mau ke het pe iri ul nena hana mur te lotele langa ech nenge Kitron ilina ele. Pe nga lamau ume e nenge te tue ae oliua tu pe Iesus pe nena hana mur tei teu langa ume neu.

2Iutas i non nenge lape tung heke Iesus lange hana porekreke ngana mur. Ana non eteia kileng neu iange kokoes Iesus pe nena hana mur te eukiraurau nga lamau. 3Pomalam ana non sauhot nga ume neu. Pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe Paresio mur te kulosia palpal hussu mur hel ke tela luluch nge Iutas. Pe pule, palinga hel ana hana mur nenge Rom te koke iri pe te lochloch ia reria lemenge mur pe rir pe palinga hel ana ure mur.

4Pe Iesus eteia ure lochloch ngana nenge lape lohot nge i ke ulolo. Pomalam i hot lange iri pe onteia iri, “A tango rere itei?”

5Pe iri te tuacholia ke te teke, “Mo tango rerere Iesus nenge Nasaret.”

Pe Iesus hele, “Iau i loi.” (Pe Iutas i non nenge teke tung heke Iesus lange iri. Ngana kou mes luluch nge iri pule.)
6Te longe Iesus nge hele ke teke, “Iau i loi.” Pe te ruka pe te losio langa ich.

7Pe Iesus ontei mule iri, “A tango rere itei?”

Pe iri te hele, “Mo tango rerere Iesus nenge Nasaret.”

8Pe Iesus hele la mule nge iri, “E hele lange imo ke ulolo ke e teke iau koloi. Pe nenge teke a tango rerere iau, iok a hile hote lek hana nemur ke tela.” 9 a  (Iesus hele ke mau pe pete tote nena helenga nenge hele talue ke ulolo. Nenge hele ke teke, “Temek, hana nenge o tunge iri at nge iau lape enau ele iri ke nek toto.”)

10Pe Simon Petrus lachasiu hote nena palinga hel mese pe pasasal hote tunginga ana hana mur aria soke nena none talngana ele nenga pen tamalmal. (Ana non ene laka Malkas.)

11 b  Pe Iesus hele lange Petrus, “Otal teu mule mese langa ana manga teu! Pomerei, ak melmelenga lape lohot ke pomanga Temek letena tuanin hot ngana ia. Pe iong mam o teke lemek ero ia kai?”

Te Mene Iesus Lange Anas

12Iok laol, Palinga hel ana hana mur nenge Rom (pe aria soke) pe palpal hussu mur nenge Iuta te laua Iesus pe teman pakiua penna pe te kale hite. 13Pe te mene ke tela tala ia i nge Anas. Pe Anas i ne Kaipas uene. Pe i, tunginga ana hana mur aria soke ia nga hesinga neu. 14 c  Ne Kaipas i non nenge hetoro hite Iuta mur ke teke, “Urana nge non elle mana mete ke mene hulua muria.”

Petrus Hele Ke Teke Eteia Iesus Ero

(Mat 26:69‑70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15Pe Simon Petrus pe neingana e te nanasia Iesus ke tela. Pe neingana nem nanas teua Iesus langa Kaipas nena pele ana kileng koana nge hot iange non soke neu eteia i. 16Pe Petrus kulkulala nge hot nga kue matana. Ol pe Petrus neingana nem at mule pe hele lange hei nenge nauelele kue matana pe mene teua Petrus la.

17Ol pe hei neu onteia Petrus, “Non neu nena none laka iong pule, ae?”

Pe Petrus tuacholia ke teke, “Ero! iau ero i!”

18Iok, palpal hussu mur pe hekuleileinga ana hana mur temes ke te alelel oan iange kileng lololo. Pe Petrus mes luluch nge iri ke alelel oan pule.

Tunginga Ana Hana Mur Aria Soke Onteia Iesus

(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19Pe tunginga ana hana mur aria soke onteia Iesus nge nena hana mur pe nga hetoro nganngana mur.

20Pe Iesus tuacholia ke teke, “Iau, e hetottoro nga mallaha nga hulua lochloch mataria. E hetottoro nga hengetoro ana pele pe nga NeHalang nena pele palaungana nenge Iuta mur te eukiraurau ia. Pe e heleia helenga e nga kileng e nge talkome ero. 21Pe pomerei nenge o onteia iau? O onteia iri nenge te longe lek helenga iange iri te eteia utar nenge e heleia.”

22Iesus hele ke mau pe palpal hussu e tepele i nga hengene pe hele, “Pomerei nenge o heleia tunginga ana hana mur aria soke ke pomam?”

23Pe Iesus tuacholia ke teke, “Nenge teke e heleia ute e nge poreke iok, o hele hote lange hulua nemur. Pe nenge teke e heleia ure nenge manmanna, pomerei nenge o tepele iau?”

24Ol pe Anas kulosia Iesus lange Kaipas pe rur tu hite penna kura.

Petrus Channanga Henai pe Hemol Ngana

(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25Pe Simon Petrus mes ke alelel oan pe te onteia i, “Non neu nena none laka iong pule, ae?”

Pe Petrus channanga pe hele, “Ero, iau ero i.”

26Petrus hele ke mau pe tunginga ana hana mur aria soke nena none tu lamau pule. Non neu alona laka non nenge Petrus pasasal hote talngana. Ana non lohaka pe hele lange Petrus, “E naue iong pule nge otu luluch nge Iesus nga ae oliua ana ume nem.”

27 d  Pe Petrus channanga mule pule. Pe nga etue neu pengpeng pareo tang sapele.

Te Mene Iesus Lange Ne Pilatus

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Nga uach uruna toto te mene hote Iesus nga ne Kaipas nena pele pe te laia i nga non soke nenge Rom nena pele. Pe Iuta mur teteu la ero iange non Rom neu, ne Pilatus, i Iuta ero. Pe nenge te teke teu la lape singiria muna nga NeHalang matana pe lape te ngaua ngaunga nenga Ingatoto ero ol. 29Ol pe ne Pilatus i hot la pe ontei, “Huna nga utar toto nenge a mene non nei at nge iau?”

30Pe iri te tuacholia ke te teke, “Nenge teke non nei poia poinga poreke ngana e ero lape mo mene i at nge iong ero.”

31 e  Pe ne Pilatus hele, “Imo sipomo a mene pe a amnei teu langa nena poinga mur. Pe a poia ke a nanasia lemo hotonga mur.”

Pe iri te hele, “Imem, heo ngana nge mo hune mele ke mete.”
32 f  Reria helenga nemur pete tote Iesus nena helenga nenge hele talue ke ulolo nenge Rom mur lape te hune i.

33Ol pe ne Pilatus i teu la mule nga pele palaungana neu pe iua Iesus pe onteia i ke teke, “Iuta mur aria soke ma iong mam ae?”

34Pe Iesus onteia i, “Helenga nem lohot nge iong sipom ma mele hel te heleia iau lange iong?”

35 g  Pe ne Pilatus tuacholia ke teke, “Iong mam o teke iau Iuta kai ae? Lem kileng nganangana mur pe lem tunginga ana hana papalauna mur laka nenge te mene iong at nge iau. Iong mam o poia utar toto e?”

36Pe Iesus hele, “Iau, lek naualanga pe nekinga ich nei ana ero. Toinge lek naualanga pe nekinga tunga ich nei lape lek hana mur nenge te umume nge iau, tepal pe poi ele Iuta mur nge te laua iau. Pe ero. Lek naualanga pe nekinga ich nei ana ero.”

37Ol pe ne Pilatus ontei, “Ke hehei pe hana aria naungaala ana non ma iong mam ae!?”

Pe Iesus tuacholia, “Lem helenga nem manmanna. Hehei pe hana aria naungaala ana non koi iau. Pe nga nem mana hetak hoe iau pe eat nga ich nei ke e hele hote helenga manmanna ngana. Pe iri lochloch nenge te longo lala nga helenga manmanna ngana mur te longo atat nge iau.”

38Pe ne Pilatus ontei, “Helenga manmanna ngana mam i utar ia?”

Ne Pilatus Hele Ke Te Heon Heke Iesus Nga Manga Toto

(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

Ol pe ne Pilatus i hot mule lange Iuta mur pe hele, “Iau, e hottaua ute e nge non nei poia ke poreke ero.
39Nga soksoko lochloch nga ngaunga matana nenga Ingatoto ana etue, e tung hotote none nga tuele au ngana lange imo. Poinga nem e poia ke nanas urume lemo poinga. Lememo ke e tung hote Iuta mur aria naungaala ana non, ae?”

40Pe iri alngaria la mule, “Ero, i ero! O tung hote Parapas at nge imem!” Pe Parapas i non nenge hunun hana pe kemkeme.

Copyright information for `UVL