John 4

Iesus Hele Luluch Nge Hei Samaria E

1 a  Iok, Paresio mur te longo nge hulua halang toto te lala nge Iesus ke henunune iri pe Ioanes ero. 2Pe ure manmanna ngana, Iesus nena hana mur laka nenge te popoia ume nem, nenge te henunune hehei pe hana. Pe Iesus i sipona ero. 3Nga etue nenge Iesus eteia ke pomau, lohaka nga kileng nenge Iutea pe la mule nga kileng nenge Kalelea.

4Pe la mule ngana lape i nga kue nenge langa tuele kina nenge Samaria. 5 b  Pomalam Iesus la ke lohot nga tuele tana e nge Samaria nge ene Sikar. Ana kileng tu ke rochroi langa ich unne nenge ne Iakop tunge lange tuna Iosep. 6Pe ne Iakop ana ech matana e nge sel ia, tu nga lamau pule. Pe kileng sinanga toto lo iange chaia matana heurunga pengpeng. Pe Iesus i nga kue sase ngana pe makuk toto lo. Ol pe la ke are sio nga ech matana neu.

7Pe hei Samaria e teke la ke eul ech, pe Iesus hele lange i ke teke, “Hei nem o eulia ech unne at ke ein mukam?” 8(Nga etue neu Iesus nena hana mur nenge te nananas ia i, ngaria kou tela nga tuele tana ke teol aria ngaunga.)

9 c  Pe hei Samaria neu hele lange Iesus ke teke, “Iong lem nge Iutea pe iau lek nge Samaria. Pe pomerei o onteia iau ke e eul am ech?” (Hei neu hele ke mau iange Iuta mur te teke te tu kangkanga toto nge Samaria mur.)

10 d  Pe Iesus hele, “Toinge o eteia urelu urana ngana mur nenge NeHalang tung menmene iri, pe o eteia mele nenge onteiteia iong nga ech nei, lape o ontei ech lange i pe lape tunge ech nenge maulinga ana lange iong.”

11Pe hei neu hele, “Non Soke, lape o eul hote nga utar? Ech matana nei lange sio toto i. Eh, lape o mene ech nenga maulinga ke koko nem langai? 12 e  Eh iong palaungana toto nge lemem te ne Iakop ma? I kai nenge tunge ech matana nei at nge imem mai. Pe i pe tutuna mur pe reria sipsip mur te inin ia ech nei pule.”

13Pe Iesus hele, “Iri lochloch ngana nenge te inin ech nga lamai lape te meteune ech mule. 14 f  Pe mele nenge inia ech nenge e tunge lange i, lape mete ana ech mule ero ol. Iange ech nem lape lohot ke i ech matana nenge pachpach hotot pe lelele nga letena ke tunge maulinga ke koko nge i.”

15Pe hei neu hele lange Iesus, “Iok, Non Soke o tunge ech nem at nge iau. Pomalam lape mutenga nenga ech het nge iau, pe pule eat lamai ke e eul ech ero ol.”

16Pe Iesus hele lange i ke teke, “Ola pe o hele nge em pe oi at mule.”

17Pe hei neu hele, “Iau ek ero i.”

Pe Iesus hele, “Helenga nenge o heleia nem manmanna, nenge o teke em ero.
18Pe i manmanna ke em hana iri lime. Pe non nenge o mene i heueu nei, iong em ia ero. Ke lem helenga nem manmanna.”

19Pe hei neu hele, “Non Soke, nga enau ngak e eteia ke iong hetatalonga e. 20 g  Lemem tete mur te hetalaulau pe te heto hekeke nga hengene nei. Pe imo Iuta mur a teke hetalaulaunga ana kileng nge Ierusalem mana.”

21Pe Iesus hele, “Hei nem, letem manmanna nga lek helenga nei. Etue e lape at nenge lape a hetalaulau pe a heto heke Temere nga hengene nei ero. Pe lape a heto hekeke Temere nge Ierusalem ero pule. 22 h  Pe imo Samaria mur a eteia utar nenge a hetalaulau pe a heto hekeke ero. Pe imem Iuta mur mo eteia utar nenge mo hetalaulau pe mo heto hekeke. Iange maulinga ke koko chach hot nge Iuta mur. 23Pe etue e pule lape at, nenge lape hetalaulaunga ana hana mur toto te hetalaulau lange Temere nga ope pe nga ure manmanna toto ngana. Ke ana etue koloi at lo. Iange Temere tango rerere hetalaulaunga ana hana mur nenge pomau. 24 i  NeHalang i ope mana, pe nena hetalaulaunga ana hana mur lape te hetalaulau pe te heto heke i nga ope pe nga ure manmanna toto ngana.”

25Pe hei neu hele, “Iau e eteia ke Mesias kou atat kura.” (Mesias te hetue ke Kristus). “Pe nga etue nenge at ke sau hot, lape hele urume ure lochloch ngana at nge imem ol.”

26 j  Ol pe Iesus hele, “Pe ana non kai iau mai loi, iau nenge e hele lala nge iong nei mai.”

27Iesus hele ke mau ke het pe nena hana mur tela ke te lohot mule nge i. Pe te rura ia i nge hele lululuch nge heie. Pe e nge iri onteia Iesus nga onteinga nemur ero: “Lemem taua utar nge hei nei” nem pe “Pomerei nenge o hele luluch nge hei nei?”

28Ol pe hei neu hile sue ana ech kina pe la mule nga tuele tana neu. La pe hele lange hehei pe hana ke teke, 29“Ai at ke anau nge Non nei. Non nei hele hote ure lochloch ngana nenge e popoia nge nike ke at heueu nei. Lape i Kristus ka loi?” 30Iok laol, tei hot nga tuele tana neu pe tei ke ramaria lange Iesus.

31Nga etue neu Iesus nena hana mur te echia i ke te teke, “Hetoronga, o ngau polia ute mukam.”

32Pe Iesus hele lange iri ke mai, “Ak ngaunga nenge e ngaua, imo a eteia ero toto.”

33Ol pe nena hana mur nenge te nananas ia i, te mangun tele hel nge iri ke te teke, “Lape mele at ia ana ngaunga lo kai?”

34 k  Pe Iesus hele lange iri ke teke, “Iau lape e nanas mene Non nenge kulosia iau at lemene ngana. Pe lape e heulo hote nena ume mur. Ke ak ngaunga laka nem lo. 35 l  Imo a helele ke a teke, ‘Teio henel koi tu kura. Teio henel nem het pe lulunga ana etue sapele.’ Pe e hele lange imo, anau haka pe anau langa ume mur! Ngaunga nga ume nemur te mera tah lo. Pe a lule iri nge ngingie ol? 36Heueu nei lulunga ana hana mur kou te menmene ururia lo. Iange te lulu kiraua ngaunga nenga maulinga ke koko ana ke ulolo. Pe non nenge tue ngaunga nemur lape iech luluch nge lulunga ana hana nemur. 37Pe helenga nei manmanna. Nenge te helele ia ke te teke, ‘Non e tue ngaunga nga ume pe none la ke lule.’ 38Pomalam e kulosia imo kela a lulu nga ume nenge imo sipomo atue ero. Mele hel te poia ume palaungana lo, pe imo a lulu heke mene ume palaungana nem nganangana ol.”

Hulua Nge Samaria Leteria Manmanna

39Hulua halang nge Samaria nenge tetu nga kileng neu leteria manmanna nge Iesus. Iange te longe hei neu nena helenga nenge hele ke teke, “Non nei hele hote ure lochloch ngana nenge e popoia nge nike ke at heueu nei.” 40Pomalam Samaria mur tela nge Iesus pe te echia i ke tu nge iri, pe tu luluch nge iri ke etue nai. 41Pe te longlonge Iesus nena helenga mur pe hulua halang mule leteria manmanna.

42 m  Pe te hele lange hei neu, “Nga tele ngana, imem mo longe iong toro lem helenga pe letemem manmanna nge Non nei. Pe nei ol, imem sipomem mo longe i pe mo etei mellehe mene ke non nei i non nenge at ke mene mule hehei pe hana nga reria poinga poreke ngana mur, nga kileng lochloch ngana nga ich.”

Iesus Hemaulia Non Soke E Tuna

43Iok, etue nai het pe Iesus lohaka ke lange Kalelea. 44 n  (Iesus hele hot tele ke ulolo ke teke non hetatalonga e lape pingana iuiu nga nena kileng huna ero toto.) 45 o  Iok, Iesus i kela lohot nge Kalelea pe iri nenge Kalelea te long teua i pe leteria manmanna nge i. Iange nga etue nenge tela nge Ierusalem nga ngaunga matana nenga Ingatoto, te esesia ure nemur nenge Iesus popoia iri.

46 p  Iesus tu nge Kalelea pe la ke lohot mule nga kileng nenge Kana, nga kileng nenge hulia ech pe lohot ke uain. Pe nge Kapernam, naungaala ana none nena non soke e tutu. Pe tuna tamane ngana singina haleles toto. 47 q  Non neu longe nge te teke Iesus lohaka nga kileng nenge Iutea, pe la ke lohot nge Kalelea ke ulolo. Pomalam, ana non la ke naue Iesus pe onteia i ke teke Iesus lange Kapernam kela hemas mule tuna nge singina haleles toto lo.

48 r  Pe Iesus hele lange i ke teke, “Imo nemur letemo manmanna ero toto. Nenge teke a naue ure mur nge te lohot manmana, laka lape letemo manmanna.”

49Pe non neu hele, “Non Soke, osio la ke ueiuei mana iange lape tuk mete heueu.”

50 s  Pe Iesus hele, “Ola mule ol. Tum lape tu ke maulul.”

Pe non neu letena manmanna nga Iesus nena helenga pe i kela sapele.

51Ana non i ke lala kura pe nena hana mur nenge te umume nge i, te apenia i nga kue. Pe te hele lange i ke te teke, “Tum kou maul mule lo.” 52Pe ana non ontei hote iri nga etue nenge tuna maula mule ia, pe te hele ke te teke, “Nge lona nga sinanga. Nga etue koana nenge tera haka mulmule ume ia.”

53Ol pe kol neu temene eteia ke nge lona nga etue koana nem pengpeng, Iesus hele lange i ke teke, “Tum lape tu ke maulul.” Ol pe non neu pe iri lochloch ngana nenge tetu luluch nge i nga nena pele, iri lochloch ke leteria manmanna.

54 t  Pe nenge nei i merakulo naingana nenge Iesus poia nga etue nenge lohaka nge Iutea ke la tu nge Kalelea.

Copyright information for `UVL