John 6

Iesus Hengaua Hulua (5,000)

(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Iok, Iesus hele ke het pe lotele sapele nga ech hetaliliu ngana palaungana nenge Kalelea ke langa ele. (Pe ech neu ene e pule laka Tiperias). 2Pe hulua halang te nanasia i iange te esia merakulo mur nga etue nenge hemasmas ia haleles mur. 3Iok laol, Iesus lohaka langa sasana ilina pe are sio luluch nge nena hana mur. 4Pe ngaunga matana nenga Ingatoto heroi lo. 5Pe Iesus nau rara pe esia hulua nge te atat nge i. Ol pe onteia Pilipus, “Lape ta olia hulua nemur aria ngaunga langai ke te ngau?” 6Iesus eteia utar nenge lape poia lo, pe i teke olleke mene Pilipus nga onteinga nei.

7Pe Pilipus hele, “Nenge teke ta mene none uruna nga teio iri rahtele mol (8) pe ta olia nga hulua nemur aria naunga, lape teram mene pe saria una ero toto.”

8Pe Iesus nena none pule ene Antreas, nenge Simon Petrus tina. Ana non lohaka pe hele, 9“Kol suna nei mene ke loi iri lime pe ruo kinkino ngana nai. Pe lape purpure hulua nemur ke merei?”

10Pe Iesus hele, “Iok, a hele lange hehei pe hana ke teare sio.” Kileng neu ana heilil halang pe hehei pe hana teare sio nga lamau. Pe tesis mene hana mur pe te lohot ke iri ana non kina lime iri analoch iri lime (5,000). 11Ke het pe Iesus mene loi nemur pe hele urana toto lange NeHalang pe heronge lange hulua nemur nenge teare nga lamau. Pe poia ruo nemur ke pomau pule pe hulua nemur te ngau ke saria una toto nga lemeria ngaria.

12Iok laol, hulua nemur te ngau ke saria una ol pe Iesus hele lange nena hana mur, “A takiraua ruo pe loi aluanuana mur. Pomalam lape ngaunga unne hesil ero.” 13Iok, Iesus nena hana mur te takiraua loi lime nem aluana mur pe te takiraua ke ana chasang iri analoch pe nai ke te muta.

14Hulua nemur te esia Iesus nge poia merakulo neu ke pomau pe te hele, “Manmanna toto ke non nei, i hetatalonga nem nenge te teke lape sio at nga ich nei.” 15 a  Iok, Iesus eteia hulua nemur leteria tuanin ngana mur ke ulolo. Iri te teke lape te laua Iesus pe te echia i ke te teke aria naungaala ana non ia. Pomalam Iesus i toro i haka la mule nga hengene e.

Iesus I Haka Mana Nga Ruach Sana

(Mat 14:22-33; Mak 6:45-52)

16Iok, ulei sio lo pe Iesus nena hana mur tei sio langa ech hetaliliu ngana. 17Pe Iesus at ke lohot nge iri ero mana. Ol pe te lohaka nga sulang pe te mana tele nga ech ke tela nge Kapernam. 18Pe kileng heingana palaungana lohot pe poia ech ke ur haka ke halang. 19Teote ke te siklou nga tunangana lo, pe te naue Iesus nge i mana nga ech sana kela tautaua iri. Ol pe te matau toto. 20Pe Iesus hele lange iri, “A matau ero iau paiam.” 21Ol pe te poia i ke haka luluch nge iri, pe ueiuei mana tesio nga ech hele nga kileng nenge te lala ia neu.

Hulua Te Tango Rere Iesus

22Iok, pomange rou hulua nenge tetu nga ech neu ilina hele kura, te eteia ke Iesus tamu haka luluch nge nena hana mur nga sulang ero. Nena hana mur tela pe i tu. Pe pule te eteia ke aka elle mana ma nga lamau. 23Ol pe sulang hel teat nga kileng nenge Tiperias ke tesio nga kileng nenge Iesus mene loi pe hele urana toto lange NeHalang pe tunge ke hulua te ngaua. 24Pe hulua nemur tenau pe Iesus iri hul nena hana mur iri ero mai ol, te lohaka sapele nga sulang nemur pe tela nge Kapernam ke te tango rere i.

Iesus I Ngaunga Nenga Maulinga

25Iok, nga etue nenge te hottaua Iesus nga ech ilina ele, te onteia i, “Hetoronga, O lotele at lamai nge ngingie?” 26Pe Iesus tuacholia ke teke, “E hele ke manmanna toto lange imo. Imo a tango rerere iau iange a ngaua ngaunga nem pe samo una toto. Pe nga ure nemur nenge e hele pe te lohot manmana, a tango rere iau ia ero. 27 b  Ngaunga nenge het mule ke ueiuei, a pur sakilil ia ana tangonga ero. A tango rara tote laka ngaunga nenga maulinga ke koko, nenge Non Tuna lape tunge lange imo. Iange Temere NeHalang tal heke nena kerkerenga lange i ke ulolo.”

28Pe iri te onteia Iesus, “Ke ume utar mur nenge NeHalang lemene ke teke mo poia?”

29 c  Pe Iesus hele, “Ume nenge NeHalang teke a poia, ngana koi nei: letemo manmanna nge non nenge i sipona kulosia at.” 30 d  Ol pe te ontei mule i, “Ke lape o hele mana pe utar lohot ke mo esia pe letemem manmanna nge Iong? Eh, lape o poia utar? 31 e  Lemem tete mur te ngaua ngaunga menini ngana nga ich sana lomona ke pomanga tehas sue nga NeHalang nena alalaha nge hele ke teke, ‘Ana Non tunge ngaunga nenga tapa ke te ngaua.’”

32Pe Iesus hele, “E hele ke manmanna toto lange imo. Ngaunga nenga tapa nem Moses tunge lange imo ero. Temek laka nenge tungtunge ngaunga manmanna ngana nem. 33Ke ngaunga nenge NeHalang, ngana laka i nenge sio at nga tapa ke hesue maulinga nga ich nei.”

34Pe hulua nemur te hele, “Non Soke, talun heueu nei pe la ol, o tungtunge emem ngaunga nem.”

35 f  Ol pe Iesus hele ke teke, “Ngaunga nenga maulinga, ngana koi iau lo. Mele nenge at nge iau, lape meteana mule ero ol. Pe mele nenge letena manmanna nge iau lape meteana ech mule ero ol. 36Pe imo e hele lange imo, a naue iau lo pe letemo manmanna ero toto. 37Iri lochloch nenge Temek tunge iri at nge iau lape teat nge iau. Pe mele nenge at nge iau lape enek teua i. 38Iange esio at nga tapa ke e umeia ume nenge NeHalang lemene taua ke teke e poia. Pe e umeia ume nga lemek ngak ero. 39 g  Ke i nenge kulosia iau at lemene ke teke: Iri lochloch ngana nenge NeHalang tunge iri at nge iau, e hile hote elle nge iri ero toto. Lape e hemaul heke mule iri nga etue nga rume. 40Ke Temek lemene ke teke, iri nenge tenau la mana nge Tuna pe leteria manmanna nge i, lape te mene maulinga ke koko. Pe lape e hemaul heke mule iri lochloch nga etue nga rume.”

41Pe Iuta mur te longe ke mau pe te tuainaunau hel rara sapele. Iange Iesus hele ke teke, “Iau laka ngaunga nem nenge sio at nga tapa.” 42 h  Ol pe te hele, “Non nei ene Iesus pe temene laka ne Iosep. Ita ta eteia temene pe tana. Pe pomerei hele ke teke, ‘Esio at nga tapa’?”

43Pe Iesus hele, “A tuainaunau hel rara nge imo ero. 44 i  Mele at nge iau nga i sipona lemene ngana ero. Temek nenge kulosia iau at poia mele nem ke at nge iau. Pe lape e hemaul heke i nga etue nga rume. 45 j  Hetatalonga mur tehas ke,

“‘Iri lochloch, lape NeHalang hetore iri.’
Ke iri lochloch nenge te longe NeHalang pe te nanasia, lape teat nge iau.
46 k  Mele pele naue Temek ero. Iau toro mana e naue Temek NeHalang iange eat nge i. 47 l  Pe e hele ke manmanna toto lange imo. Mele nenge letena manmanna nge iau, mene maulinga ke koko ke ulolo. 48 m  Ngaunga nenge tunge maulinga ke koko ngana koi iau. 49Lemo tete mur te ngaua ngaunga menini ngana nga ich sana lomona pe te mete. 50Pe ngaunga nenge sio at nga tapa nei altoto. Mele nenge ngaua ngaunga nei lape mete ero. 51Pe ngaunga nenga maulinga ke koko nenge sio at nga tapa, ngana koi iau. Pe nenge teke mele ngaua ngaunga nei, lape tu ke maulul mana ol. Ke ngaunga nem, ngana koi iau sipok mirak, nenge lape e tunge. Pe e tunge ke hulua nga ich lochloch ngana te mene maulinga.”

52Ol pe Iuta mur te hele inin hel rara nge iri pe te hele, “Non nei mai tunge mirana ke ta ngaua ke mere mai?”

53Pe Iesus hele, “E hele ke manmanna toto lange imo. Nenge teke a ngaua Non Tuna mirana ero pe ainia eina ero, lape atu ke a maulul ero toto. 54Pe iri nenge te ngaua mirak pe te inia eik, te mene maulinga ke koko. Pe lape e hemaul heke mule iri nga etue nga rume. 55Iange mirak i ngaunga toto pe eik i ininga toto. 56Iri nenge te ngaua mirak pe te inia eik, tetu teu luluch nge iau pe etu teu luluch nge iri. 57 n  Temek nenge tu ke maulul ke kokoes kulosia iau at, pe lape etu ke kokoes ke pomange i. Ke pomalam mana mele nenge ngaua mirak, lape tu ke kokoes ke pomange iau. 58Iau ngaunga nenge sio at nga tapa pe epoi ke pomanga ngaunga menini ngana nenge lemo tete mur te ngaua ero. Iri te ngaua ngaunga menini ngana nem pe te mete. Pe mele nenge ngaua mirak, lape tetu ke te maulul mana ol.” 59Iesus hetottoro nga hetoronga ana pele nge Kapernam pe helele ia ure nemur.

Helenga Nenga Maulinga Ke Koko

60Pe Iesus nena hana mur te longe pe te ontei, “Hengetoro nei anali toto i. Itei nenge lape longo la ke nek kura mai?”

61Pe Iesus eteia ke nena hana mur te tuainaunau hel rara lo. Ol pe hele lange iri, “Pomerei? Hengetoro nei helosio ia letemo manmanna ngana kai? 62Heueu nei, nenge teke a naue Non Tuna nge lohaka la mule nga kileng nenge at ia, lape heporeke letemo manmanna ngana pule? 63NeHalang Opene tunge maulinga ke koko; pe none na kerkerenga ana ume pele ero. Ke helenga nemur nenge e heleia lala nge imo nem, Opepengpeng laka nena helenga mur. Pe helenga nemur te tunge maulinga. 64 o  Pe ero. Amo hel nge imo leteria manmanna ero.” Iesus etei tele iri ke het lo. Iri nenge leteria manmanna ero pe i nenge lape tung heke i langa hana porekreke ngana mur pereia. 65 p  Ol pe Iesus hele, “Ke ngana laka nenge e hele ke e teke, ‘Mele pele at nge iau ero. Iri nenge Temek poia ke teat nge iau, iri toro mana teat nge iau.’”

66Iesus hele ke mau ke het pe nena hana mur halang nenge te nanasia i, te ua mule pe te nanasia i ero ol.

67Pe Iesus onteia nena hana mur nenge iri analoch pe nai neu, “Imo a teke ala pule, ae?”

68 q  Pe Simon Petrus tuacholia, “Non Soke, lape mola mule nge itei ol? Helenga mur nga maulinga ke koko laka tunge Iong. 69Pe letemem manmanna pe mo eteia ke Iong NeHalang nena non nenge heongana toto.”

70Ol pe Iesus tuacholia, “Iau, e henonou hot ke imo analoch pe nai. Pe elle nge imo nanas tau tote non poreke ngana nena poinga mur.” 71Iesus helele ia Iutas nenge Simon Iskariot tuna. Iutas i none nga Iesus nena hana analoch pe nai neu. Pe nga hoena tung heke mule Iesus lange hana porekreke ngana mur.

Copyright information for `UVL