John 7

Iesus Titina Mur Leteria Manmanna Nge I Ero

1 a  Ke het pe Iesus i rara nga kileng mur nge Kalelea. Iesus lemene ero nge lange Iutea iange Iuta mur te kulala tote i ke te hune i. 2 b  Iok, etue nenga ngaunga matana palaugana nenge Iuta mur te mahoch rara nga reria pelpele mur, heroi toto lo. 3Ol pe Iesus titina mur te hele lange i, “Iong toinge o lohaka nga lamai pe ola nge Iutea ke lem hana mur nga lamau te esia ure nemur nenge o hele pe lohot manmana. 4Iange mele nenge teke hulua lochloch ngana te eteia i, poi komkome ure mur ero. Ke ure nemur nenge o popoia iri nem, o poia ke hulua lochloch ngana nga ich te naue.” 5 c  Pe Iesus titina mur leteria manmanna nge i ero pule.

6Pomalam Iesus hele lange iri, “Iau, ak etue toto ngana at ero kura pe imo etue lochloch urana nge imo. 7Iange hulua lochloch ngana nga ich nei lape saria keke imo ero. Pe iau, lape saria keke iau iange e hele chach hote ure poreke ngana mur nenge te popoia. 8Ke pomalam, imo ala nga ngaunga matana palaungana nem. Pe iau lape ela ero iange ak etue toto ngana at ero kura.” 9Iesus hele ke mau ke het pe tu sapele nge Kalelea.

10Iok, Iesus titina mur tela nga ngaunga matana palaungana neu lo. Pe Iesus haka la pule. La pe hetei hote i lange hehei pe hana ero. La kome mana. 11Pe nga ngaunga matana neu, Iuta mur te tangtango pe te ontei rerere i, “Anau ke non nei ngai mai?”

12Iok, te hele chunuchnuch ia Iesus ke halang toto nga hulua leteria. Hel te teke, “Non nem, non urana ngana iam.”

Pe hel te hele, “Ero iam, non nem pallaklaka ia hehei pe hana.”
13Pe elle nge iri ana seilil ero nge haliu hote Iesus, iange te mataua Iuta mur.

Iesus Hetottoro Nga Ngaunga Matana Palaungana Neu

14Iok laol, ngaunga matana neu teke hetet lo pe Iesus i haka langa NeHalang nena pele palaungana pe talun ke hetoro. 15 d  Pe Iuta mur leteria tuanin rara pe te hele, “Non nei langa hengetoro e ero toto i. Pe eteia ure lochloch ngana nemur ke merei?” 16 e  Pe Iesus hele, “Hengetoro nemur nenge e tung hotote nei, iau sipok lek ia ero. At pengpeng nge i nenge kulosia iau at. 17Nenge teke mele mutena ke nanasia NeHalang lemene ngana, lape eteia ke lek hengetoro nemur teat nge NeHalang. Pe iau sipok lek ero. 18 f  Pe iri nenge te hetottoro nga iri siporia reria kerkerenga, te teke hehei pe hana te heto hekeke iri. Pe mele nenge lemene ke hehei pe hana te heto heke i nenge kulosia i ke at, heleia helenga nge manmanna pe pallaklaka ero. 19 g  Moses tunge hotonga mur lange imo. Pe amo e nge imo longo taua hotonga nemur ero. Pe pomerei toto nenge a teke a hune iau mam?” 20 h  Pe hana nemur te hele, “Iong nge lape uneinei tuteu nge iong iam. Itei nenge teke hunune iong mam e?”

21Pe Iesus hele lange iri ke teke, “E hele mana pe ute e lohot pe imo lochloch letemo una mana ia. 22 i  Pe Moses tunge hotonga nenga us rir ngana lange imo. (Hotonga nem talun nge Moses ero. Talun nge lemo tete mur nike.) Pe imo arir us nga Sapat ana etue. 23 j  Imo a nanas tau pengpeng ia hotonga nem ke nenge teke a riria mamau sune nga Sapat ana etue, a teke ute pele ero. Pe pomerei nenge letemo inin taua iau nge e hemasia none nga etue nem pule? 24A henonou pulut mene perimo langa mele na poinga ero. A amnei teu la ke nek toto mukam. Ke het pe a heleia ke ma ke pengpeng.”

Iesus Mai I Non Nenge Mene Tuangaola Nge Heo Ngana Kai?

25Nga etue neu pengpeng hana hel nge Ierusalem te talun ke te ontei sapele, “Non nenge te teke te hunune kaloi? 26Ngana paiam haliuliu nga hulua leteria pe te poia helenga unne lange i ero mana pamam. Eh, lape hana nenge iri mukmuka te teke non nei i Kristus kai? 27 k  Ero nike. Ita ta eteia non nei na kileng. Pe nga etue nenge Kristus at, mele eteia at ngana ero.”

28 l  Iesus hetottoro nga NeHalang nena pele ana sauach kura pe alngana hot, “Oe, imo a eteia iau pe a eteia eat ngak. Pe eat lamai nga iau sipok lemek ngak ero. Pe i nenge kulosia iau at tu ke manmanna pe imo a eteia i ero. 29Pe iau e eteia i iange etu luluch nge i pe i kulosia iau at.”

30 m  Iesus hele ke mau pe hana nemur te teke te laua i, pe ero. Iange ana etue toto at ero kura. 31Pe hulua halang nga iri nenge temes neu, leteria manmanna nge Iesus. Pe te hele, “Iok, non nei poia ure halang ke te lohot ke ulolo, pe non nenge mene tuangaola nge heo ngana at pe lape poia ure halang toto ke te lohot ol?”

Hana Papalauna Mur Te Teke Telaua Iesus

32Ol pe Paresio mur te longe hulua nge te hele chunuchnuch ia ure nemur nge Iesus. Pomalam tunginga ana hana papalauna mur pe Paresio mur te kulosia NeHalang nena pele ana naungaala mur ke te laua Iesus.

33Pe Iesus hele, “Iau lape etu luluch nge imo ke etue choro mana ol pe lape ela mule nge i nenge kulosia iau at. 34 n  Pe lape a tango rere iau pe a hottaua iau ero. Pe aat nga kileng nenge etu ia ero.” 35Ol pe Iuta mur te ontei hel nge iri, “Non nei mai teke la langai nenge lape ta hottaua i ero mai? Ita rera hana mur tetu nga kileng papalauna nemur nge Krik. Pe lape non nei lange iri ke hetottore iri kai? 36Na helenga nei luna merei? Nenge hele ke teke, ‘Lape a tango rere iau pe a hottaua iau ero. Pe kileng nenge etu ia, amo e at ia ero.’”

Iesus Heleia Ech Nenge Tunge Maulinga

37 o  Iok, nga ngaunga matana neu ana etue nenge het ia, i etue palaungana ia. Pe Iesus mes haka pe hele ke palaungana toto, “Mele nenge meteana ech, at nge iau ke in ech. 38 p  Mele nenge letena manmanna nge iau, NeHalang nena alalaha hele ke teke, ‘Lape ech tana nenge tunge maulinga ke koko lape lelele nga letena.’” 39 q  Nga nenge nei Iesus helele ia Opepengpeng. Opepengpeng nem te tung hote ero kura. Pe nga etue nenge Iesus lohaka mule ke mene hemalmalinga palaungana ol, iri nenge leteria manmanna nge Iesus lape te mene Opepengpeng nem ol.

Hulua Te Echachala Helia Iesus

40 r  Hulua te longe Iesus nena helenga mur pe hel te hele, “Manmanna toto ke non nei i Hetatalonga.”

41 s  Pe hel te hele, “Non nei, i Kristus.”

Pe hel pule te hele, “Kristus at nga kileng nenge Kalelea ero.
42 t  NeHalang nena alalaha hele ke teke, Kristus at nge Petlehem nga kileng nenge ne Teuit tutu ia. Pe lohot pengpeng nge ne Teuit na tete mur.” 43Nenge nei poia hulua nemur ke telas lele hel. 44Ke hel te teke te laua Iesus pe mele pele sie i ero.

Hana Papalauna Nenge Iuta Leteria Manmanna Nge Iesus Ero

45Ol pe NeHalang nena pele ana naungaala mur tela mule pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe Paresio mur te onteia iri, “Pomerei nenge a mene Iesus at ero mam?”

46 u  Pe naungaala nemur te hele, “Non e hele ngana pomange non nei ero i.”

47Pe Paresio mur te hele, “Luna pomanga a teke i pallaka ia imo pule. Ae? 48 v  Pe a longe hana papalauna hel pe Paresio hel nge leteria manmanna nge i pule? Ero le. 49Pe hulua pa nemur nenge te eteia hotonga mur ero, NeHalang lape hemete iri.”

50 w  Pe non Paresio e nge ene Nikotemus la tala ke esia Iesus lo. Ana non lohaka pe hele ke teke, 51“Ita rera hotonga hele ke teke talau pulut mene none ero. Ta longo teu lange i ke nek pe tanau urume ure nemur nenge popoia mukam.” 52 x  Pe hana nemur te hele, “Iong mam lem nge Kalelea pule ma? Onau teu langa NeHalang nena alalaha ke nek mukam. Pe lape o eteia ke hetatalonga pele at nge Kalelea ero.” [ 53Ke het pe iri lochloch tela mule nga reria kileng mur.

Copyright information for `UVL