d2:22Lev 12:1-8
e2:23Exo 13:2, 12
f2:24Lev 12:8
h2:32Isa 42:6; 49:6; 52:10
k2:41Exo 12:24-27; 23:14-17; Deu 16:1-8
m2:521Sa 2:26; Pro 3:4

Luke 2

Maria Hoe Iesus

(Mat 1:18-25)

1Nga etue nemur non soke nenge Rom ene Agastus tunge helenga kerkerengana nga sisalanga nge hehei pe hana ke lape hot nga kileng lochloch nenge Rom nauele iri. 2Pe sisalanga nem talun nga etue nenge Kirinius nauele kileng Siria. 3Pe hulua lochloch tela mule nga reria kileng una mur ke tehas sue eria mur. 4Ol pe Iosep lohaka nge Nasaret nge Kalelea ke la mule nga na kileng una nge Petlehem nge Iutea. Iange kileng nem non soke Teuit na kileng huna. Pe Teuit i Iosep nette pengpeng. Pomalam Iosep la mule nga kileng neu. 5Iosep iri nai Maria tela iange tetal helenga ke telei hel. Tela pe Maria sana lo. 6Pe nga etue nenge tetu nge Petlehem Maria hoho. 7Hoe tuna tamane ngana e pe ruchite i nga ruchinga hit sachanchana mur. Ruchite pe hemara sue i nga pulumakau mur aria ngaunga ana manga. Iange pele nenge lang mur te muta lochloch lo.

Sipsip Ana Naungaala Mur Pe Hekulkulonga Mur

8Sipsip ana naungaala mur hel te umume nga miliko neu pe tetu ke kangkanga pol nga kileng nenge Petlehem. 9Ol pe Non Soke na angkelo e lohot nge iri pe kerkerenga palau ngana nenge NeHalang tualeme sio lange iri. Te esia pe te matau toto. 10Pe angkelo nem hele, “A matau ero! Iau eat ia helenga urana toto ngana nge imo, pe lape poia hulua lochloch ke te iech toto pule. 11Nga etue nei pengpeng nga Teuit na kileng huna te hoe non nenge hemasmas. Pe i Kristus, ara Non Soke nenge NeHalang hele tala ia ke teke kulosia at. 12Poinga nenge hemallaha hote ke helenga nei manmanna lape lohot ke pomai koi; ala pe a naue i nge te ruchite i nga ruchinga hit sachanchana mur pe te hemara sue i nga pulumakau mur aria ngaunga ana manga.”

13Angkelo nem hele ke het pe ueiuei mana angkelo mur hel pule nge iri halang toto temes luluch nge i pe te heto heke NeHalang ene ke pomai: 14 a  “Ta heto heke NeHalang nge i Non Soke nga lut nga tapa. Pe tunga nge nek lape tu hite iri nenge NeHalang iech ia iri!”

15La ol pe angkelo nemur te hile iri pe te haka la mule nga lut nga tapa. Pe sipsip ana naungaala nemur te hele tele hel nge iri, “Ita ol! Tala nge Petlehem ke tanau urume ure nenge Non Soke hele at nge ita lo!”

16Iok laol, te song ke ueiuei mana ke tela pe te lohot nge Maria pe Iosep pe turia nge masio mana nga pulumakau mur aria ngaunga ana manga. 17Te esia ke ulo pe te hesong sapele helenga nenge angkelo heleia lange iri. 18Pe iri lochloch nenge te longe helenga nem te rura ia pe leteria tuanin rara ia. 19 b  Pe Maria letena metene ke nek toto pe talhit tote nga letena nge teu. 20La sipsip ana naungaala nemur tela mule pe te heto heke tote NeHalang, nga ure nenge te longe pe te esia lo. Iange ure nemur te lohot ke pengpeng toto ke pete tote utar nenge angkelo nem hele tala ia ke ulolo.

Te Riria Iesus Singina

21 c  Kol sune nei ana etue iri rahtele mol pe te riria singina. Pe te hetue ke ene Iesus. Ene nenge Iesus, angkelo nem tung tele nike nga tana sanaia i ero kura.

Simion Esia Iesus

22 d  Nga etue nem Maria iri nai Iosep te nanas tau pengpeng ia hotonga nenge Moses. Ke Maria helemlem mule i nga hohonga. Ke het pe te mene turia Iesus ke iri ul tela nge Ierusalem ke te tunge i langa NeHalang matana ke pomanga tehas ia nga nena hotonga. 23 e  Pe hotonga nem hele ke teke, “Aina tatamanna nenge tengene ana lape te tung tote iri lange NeHalang ke tutuna mur ia iri.” 24 f  Pe pule te nanasia NeHalang na hotonga ke te makia reria tunginga nenge ngie chaulum nai.

25Nga etue neu none nge ene Simion tu nge Ierusalem pule. Pe i non urana nge longo tau totote NeHalang pe kulele NeHalang nge mene mule hana nenge Israel. Pe Opepengpeng tu luluch nge i. 26Pe Opepengpeng hele toto lange i lo ke teke, “Lape o esia Kristus nenge Non Soke kulosia at, ke het pe o mete ol.”

27Iok laol, Opepengpeng poi heke letena pe ana non ii ke la iteu nga NeHalang na pele palaungana. Nga etue nenge Maria iri ul Iosep te mene teua Iesus langa NeHalang na pele palaungana nem 28Simion lake lolo heke Iesus pe heto heke NeHalang pe hele;

29“Non Soke lem hekuleileinga ana non koi iau.
O longala ke e mete sio ke nek mana ol.
Iange lem helenga pete tote
30 g  ke enau tote lem hemasinga ana non nga matak pengpeng.
31Pe iong sipom otal hote i
ke hulua lochloch te esia nga mataria pule
32 h  ke pomanga lemenge palaungana
nge tualeme hatalia kue nge hana lomona mur
ke iong o mene mule iri.
Pe lape hulua te esia i pe te heto heke
lem hana mur nge Israel.”
33Iosep iri nai Maria te longe non nem na helenga pe te rura totoia. 34 i  Simion pete iri pe hele lange Maria, “Tum sune nem lape helosio ia hulua halang nge Israel pe pule lape hemaul heke mule hulua halang pule nge Israel. NeHalang henonou hote tum sune nem ke hemallaha hote NeHalang lemene ngana nga ich pe hulua lape lemeria ero ia pe te hele poreke i. 35Pe i lape hemallaha hote hana leteria tuanin ngana mur nenge te talkome nga leteria toto. Pe iong lape o amneia melmelenga palaungana nga letem kolkol ngana mur pe lem tanginga mur ke pomanga io nge mes teu nga singim.”

36Hei pakar e i hetatalonga pule. Ene laka Ana. Pe he neu temene ene laka Panuel. Pe i tu teu nga mata nenge Asa. Hei neu lei mukam ke iri nai ene tetu ke aria hesinga iri rahtele nai ol pe ene mete. La ke la hei pakar neu tu ke i toro kela tuauna toto ke ana hesinga iri ana non kina henel pe henel (84). Pe kokoes mana la ke umume nga NeHalang na pele pe heto hekeke NeHalang. Heo nga ngaunga pe hetalaulau manmana. 38Pe nga etue neu saolia Iosep iri nai Maria nge te laia Iesus nga NeHalang na pele. Saolia iri pe heto heke NeHalang sapele pe heleia kol sune neu lange iri nenge te kulele mene etue nenge lape NeHalang mene mule Israel mur.

Tela Mule Nge Nasaret

39 j  Iosep pe Maria te nanas taua Non Soke nena hotonga ke het pe tela mule sapele nga reria kileng nge Nasaret nge Kalelea. 40Pe turia Iesus pupuo ke soke pe letena matana ngana urana toto pe NeHalang pete tote i.

Iesus Langa Temene Nena Pele Palaungana

41 k  Nga hesinga lochloch Iosep iri nai Maria telala nge Ierusalem nga ngaunga matana nenga Ingatoto. 42Iesus ana hesinga iri analoch pe nai pe iri ul ke tela ke pomanga reria poinga nike. 43Iok, etue palaungana neu het pe Iosep iri nai Maria tela mulmule nga reria kileng pe iri nai te teke ma Iesus koi iri ul ke teii. Teii ke sase toto lo, ol pe te rara sapele Iesus pe la te ontei rere i nge aloria mur pe pekngaria mur. 45Pe te hottaua i ero toto. Ol pe tela te tango rara mule i nge Ierusalem. 46Pe nga etue mol ngana te hottaua i nge are luluch nge hetoronga ana hana mur nga NeHalang na pele palaungana letena. Pe i kila ke longo lala nge hana nemur pe onteiteia iri pule. 47Iri lochloch nenge te longe Kol sune nem na helenga mur te rura toto iange hele ke manga none nge letena matana toto. 48Temene pe tana te esia i pe leteria lilil toto lange i. Pe tana hele lange i, “Tuk, o poia imem ke pomere? Iau pe temem letemem toto ia iong ke moat mo tango rere iong i!”

49Pe Iesus tuacholia iri, “A tango rere iau ke? Iau etu manmana nga temek nena pele pe imo a eteia ero kai?” 50Pe temene pe tana iri nai te eteia na helenga luna ero.

51 l  La Iesus lohaka luluch nge temene pe tana ke tela mule nge Nasaret. Pe nge Nasaret Iesus longo tau totote iri. Ure lochloch ngana nemur Maria talhit tote nga letena nge teu. 52 m  Iesus puo haka luluche singina pe letena matana ngana nge lohot ke nek toto. Pe NeHalang pe hulua lochloch leteria urana mana nge i.

Copyright information for `UVL