Matthew 7

A Henonou Perimo Lange Mele Ero

(Luk 6:37-38, 41-42)

1 a  “A henonou perimo lange mele hel ero toto. Mele nenge henonou penna lange mele NeHalang lape henonou penna lange i. 2 b  Kue nenge a henonou perimo lange mele hel kue nem mana NeHalang lape poia lange imo pule.

3“Pomere nenge o esia ae mumuna unne sune nge ma ele neingam matana pe o kolkolia ae chonna palaungana nenge ma ele iong sipom matam? 4Pomere nenge ae chonna palaungana ma ele matam pe o hele lange neingam e neu ke o teke o poi hote ae mumuna unne nenge ma ele matana? 5Iong am hengetau nai iam teke poi pe o mene hot tele ae chonna palaungana nenge ma ele matam mukam. Ke het o nau ke nek pe o poi hote ae mumuna unne sune nenge ma ele neingam e nem matana ol.

6“Lemo ure urana ngana mur nenge heo ngana a tunge lange kaone mur ero. Pe lemo holonga mur a tamal sue lange kie mur ero. Iange lape te hepapar hulu hit mene pe te ringha taua imo pe te lata hule imo.

Ta Onteia NeHalang

(Luk 11:9-13)

7 c  “O ontei pe lape NeHalang tunge lange iong. O tango rara pe lape o hottaua. O ischong nga piunga pe piunga nem lohe lange iong. 8 d  Ke iri nenge te onteitei te menmene pe iri nenge te tango rarara te hottautau pe iri nenge te ischongchong nga piunga lape piunga olha lala nge iri.

9“Amo tei nge imo nenge teke tuna tamane ngana e ontei loi lange i pe tunge um lange tuna? 10Nem pe tuna ontei ruo pe tunge ilimo lange i? 11 e  Imo hana poreke ngana nemur a eteia utar nenge urana nge lape a tunge lange tutumo mur. Ke pomalam a etei tote ol ke Tememo nenga lut nga tapa lape tunge ure urana ngana mur lange iri nenge te onteitei lala nge I.

12 f  “Pe nga ure lochloch poinga urana ngana mur nenge lememo ke mele hel te poia lange imo a poia lange iri pule. Moses nena hotonga mur pe hengetoro nenge hetatalonga mur luna toto koi nei.

Piunga Matana Nenge Kino Pe Nenge Soke

(Luk 13:24)

13“Iok, imo a i teu laka nga piunga matana nenge kino. Iange piunga nenge soke pe ana kue mallaha pe song ke langa oan ngingina ngana. Pe hulua halang toto te i teueu nga piunga nem. 14Pe piunga nenge kino ana kue tuna mana pe mallaha ero. Pe kue nem song ke langa maulinga ke koko ana kileng. Pe iri hel mana te saolia kue nem pe te nanasia.

Hana Nenge Te Pallaka Ke Te Teke Iri Hetatalonga

(Luk 6:43-44)

15 g  “Iok, a nauala amo ke nek nge hana nenge te channangnanga ke te teke iri hetatalonga mur. Iri lape teat nge imo pe te maluch ole mene imo ke pomanga sipsip mur. Pe i nge ero la. Nga leteria nge teu te poreke toto ke pomalaka nga kaone hinolo mur. 16 h  Lape a etei tote iri ke nek laka nga reria poinga mur ol. A nau at, uain nganangana te sohe hote nga kiki tana ero. Pe ae Popi nganangana te sohe hote nga heilil nenge memesanga ngana halang ero. 17Ke pomalam mana ae nenge urana lape nganangana mur te urana mana pe ae nenge poreke lape nganangana mur te poreke. 18Ke ae nenge urana nakuna ero nge nganangana poreke. Pe ae nenge poreke nakuna ero nge nganangana urana pule. 19 i  Pe ae nemur nenge nganangaria te poreke lape te tele sue iri pe tesau heke iri langa oan. 20 j  Ke pomalam mana lape a eteia hana nemur nga ure nemur nenge te popoia.

Lape Non Soke Eteia Imo Ma Ero?

(Luk 13:25-27)

21 k  “Hulua lape te hetue iau ke ‘Non Soke Non Soke’ pe iri lochloch lape teteu la ero toto nga naualanga pe nekinga nga lut nga tapa. Iri nenge te nanas taua Temek nenge tu nga lut lemene ngana iri mana lape teteu langa naualanga pe nekinga nenga tapa. 22Pe hulua lape te hele at nge iau nga NeHalang nena haliunga ana etue nem ke mai, ‘Non Soke, Non Soke, imem mo haliu hote iong pe mo helope hote uneinei mur pe mo poia urelu mur ke te lohot nga iong em pule i.’ 23 l  Pe lape e hele ke mallaha toto lange iri ke e teke, ‘Imo nemur, e eteia imo ero toto. A ua toto nga matak. Imo hana porekreke ngana mur iam.’

Hana Nai Te Hemes Pele

(Luk 6:47-49)

24“Ke pomalam iri nenge te longe lek helenga mur pe te nanas taua te poi ke pomanga non nenge letena matana ke hemes heke na pele nga um. 25Pe nga etue nenge pitte molmol pe ech hotot pe tuttula at ke tah teu nga pele neu pe pele nem losio ero. Iange ana pele mes haka nga um ke kerkereng toto. 26Pe iri nenge te longe lek helenga pe te nanas taua ero te poi ke pomalaka nge non nenge letena matana ero pe hemes sio mene na pele nga peipei. 27Pe nga etue nenge pitte molmol pe ech hotot pe tuttla at ke tah teu nga pele neu pe pele nem hutu sio ke chach hulu.”

28Iok, Iesus hele ia ure nemur ke het pe hulua nemur leteria tuanin ke halang nga Iesus hetoro ngana. 29 m  Iange i hetoro ke pomanga hotonga ana hetoronga mur ero. Hetoro ngana pomalaka nga none nge na kerkerenga palaungana toto.

Copyright information for `UVL