Matthew 8

Iesus Hemasia Non Sususun Kina E

(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)

1Iok laol, Iesus i sio mule nga sasana neu pe hulua halang toto te nanasia i. 2Ol pe none nge haleles poreke ngana mene i lange Iesus. Non neu lake tualou sio nga Iesus matana pe hele, “Non Soke, nenge teke lemem o hemas mule iau ke singik lemlem mule.”

3Ol pe Iesus tul hot sapele penna pe la tal heke nge non neu pe hele, “Oe iau lemek. Singim lemlem mule ol.” Ueiuei mana pe haleles poreke ngana neu het sio sapele nga non neu singina. Haleles poreke ngana neu ngau hohoa singira. 4 a  Pe Iesus hele lange i ke teke, “Heueu o hele hote ure nei lange mele e ero toto. Ola ke o eteia iong lange tunginga ana none ke poia tunginga nenge Moses hele ia nga hana nenge te urana mule. Ke nem lape henonou hote utar nenge e poia lange hehei pe hana.”

None Letena Manmanna Ngana Nge Palaungana Toto

(Luk 7:1-10)

5Iok, Iesus la ke i teu nga kileng palaungana nenge Kapernam pe palinga hel ana hana mur aria soke e lake esia i pe hele lange Iesus ke halaua i. 6Ke non soke neu hele lange Iesus ke teke, “Non Soke, lek non nenge umume nge iau kou ma mana nga pele. Singina inin hulu pe sachul rara ero toto.” 7Pe Iesus hele, “Lape e la ke e hemasmasia i.”

8Pe palinga hel ana hana mur aria soke neu hele, “Non Soke, iau e urana ero toto nge o teu at nga lek pele. O hele mana pe lek non neu urana mule. 9Iange iau pule hana hel tenau ele iau. Pe iau enau ele lek hana mur hel pule. Nenge teke e hele lange iri ke, ‘Ola,’ pe ana non la. Pe e hele lange i neu ke, ‘O iat,’ pe ana non i at. Pe e hele lange lek non ke, ‘O poia ure nei,’ pe i poia.”

10Iesus longe non neu nge hele ke mau pe letena tuanin ke halang. Ol pe hele lange iri nenge te nanasia i, “E hele ke manmanna toto lange imo, e hottaua none nge Israel nge poi ke mange non nei ero kura. Non nei letena manmanna ngana palaungana toto. 11 b  Hulua halang teat nga kileng hele nenga chaia haka ngana, pe nga chaia sio ngana pe la te kila ke te ngau luluch nge Apraham pe Isak pe Iakop, nga naualanga pe nekinga nenga tapa. 12 c  Pe hana nenge reria kileng neu toto, lape NeHalang lope hote iri ke la tetu nga kileng au ngana. Nga kileng nenge te tangtang pe ngingiria chatrekreke ia.”

13Ol pe Iesus hele lange palinga hel ana hana mur aria soke neu, “O laol, Ure nem lape lohot ke pomanga letem manmanna ngana nenge o teke lape lohot ke pomam. Ol pe nena non nenge singina haleles neu, singina urana mule nga etue neu pengpeng.”

Iesus Hemasia Hulua Hel Pule

(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)

14Iok, Iesus la ke i teu nga Petrus nena pele pe esia Petrus uene nge singina haleles ke ma nga hete. Ana hei singina milanglang. 15Ol pe Iesus penna la ke rahite hei neu pe ana haleles het sio sapele. Pe hei neu lo haka pe tun sapele ngaunga pe hengaua Iesus. 16Iok, nga ulei te laua iri nenge uneinei tu teu nge iri ke te laia iri nge Iesus. Pe Iesus hele pe helope hote uneinei nemur pe hemas mule iri lochloch ngana nenge singiria haleles. 17 d  Pe poinga nenge Iesus poia nem, poia ke pete tote NeHalang nena helenga e nge hetatalonga Isaias hele hote nge nike lo nenge hele ia ke teke,

“Isipona amneia ara melmelenga
pe takisia ara haleles mur.”

Te Teke Te Nanasia Iesus

(Luk 9:57-62)

18Iok, Iesus esia hulua nge te heliliu hite I ke tom, pe hele lange nena hana mur ke teke te lotele langa kolkolu palaungana neu ilina hele. 19Ol pe hotonga ana hetoronga e la pe hele lange Iesus ke teke, “Hetoronga, nenge teke o la ke merei, iau lape e nanas mene iong.”

20 e  Pe Iesus hele lange i ke teke, “Kaone hinolo mur reria polo tu nga ich, polo nenge te mamaia. Pe ngie mur pule reria kiniu, pe Non Tuna munna e nge mama ia ero.” 21 f  Pe Iesus nena none hele ke teke, “Non Soke, e la ke e alo hite temek mukam, ke ulo pe e at ke e nanasia iong ol.” 22Pe Iesus hele lange non neu ke teke, “Hana nenge te metmete pekngaria mur te alo hit mulmule iri. Pe iong o iat ke o nanasia iau.”

Iesus Hemete Ruach Pe Tuttula Palaungana

(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)

23Iok, Iesus haka nga sulang e pe nena hana mur tela luluch nge I. 24 g  Te la ol pe kileng eingana haka sapele. Pe kileng eingana neu palaungana pe poia ruach ke poreke toto. Pe ruach ana mee teke hepuluch sue iri. Pe Iesus mamani. 25Ol pe nena hana mur te hengo heke I pe te hele ke te teke, “Non Soke, o halaua ita ero kai? Ta metmete lo i!” 26 h  Pe Iesus hele, “Imo letemo manmanna ngana unne sune mana iam. A matau sakilil ia utar?” Ol pe Iesus lo haka pe hele ke kerkereng toto langa tuttula palaungana neu pe ruach poreke ngana neu. Ol pe tuttula palaungana neu het pe ruach poreke ngana neu ma ke mello mule.

27Ol pe hana nemur te esia pe leteria tuanin ke halang pe te hele, “Non nei mai i utar toto? Tuttula pe ruach te longo tau mene I.”

Iesus Hemasia Hana Nai Nge Uneinei Tuteu Nge Iri

(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Iok, Iesus lo tele la sapele nga kolkolu palaungana neu ilina hele nga Katara mur reria ich. Pe hana nai nge uneinei tu teu nge iri. Te lohot nga rika mur nenge hana koluria mur tema teu ia pe la te saolia Iesus. Pe hehei pe hana te matau tote hana nai neu ke te i rara nga lamau ero toto. Iange iri nai nakuria sisiling toto. 29 i  Iok laol, hana nai neu te alngaria sapele, “NeHalang Tuna, o teke oat ke o potaria ia imem? Emem etue nenge mo takisia emem melmelenga at ero kura.” 30Pe kie ana tuangarung e te sesel ke sase ero mana nga iri te mes ngaria. 31Ol pe uneinei nemur te echia Iesus, “Nenge teke o lope hote imem heueu, o kulosia imem ke mo teu heke kou kie ana tuangarung neu.”

32Ol pe Iesus hele lange iri, “Iok, a laol!” Ol pe uneinei nemur te lohot nge hana nai neu pe la ke teteu heke kie nemur. Pe kie ana tuangarung neu te song hot sapele langa sasana neu ilina, pe te losio teu nga kolkolu neu pe te pulachlach ke te mete sapele. 33Pe iri nenge tenau elele kie nemur te song sapele ke tela nga tuele tana pe te hele ia ure nenge lohot nga kie nemur, pe pule nge hana nai nenge uneinei tu teu nge iri neu. 34Ol pe hulua lochloch ngana nga tuele tana palaungana neu, te i ke la te lohot nge Iesus. Te la te esia I pe te hele ke kerkereng toto lange I ke te teke, ua nga reria kileng unne neu pe la toto nga kileng unne.

Copyright information for `UVL