Philippians 4

A Ngata Hel Pe A Iech

1 a  Titik mur pe liliuk mur, amo lete tu toto nge iau. Pomalam, e teke ela ke ees mule imo. Pe letemo manmanna ngana nge Non Soke nem, a rahite ke kerkereng toto, iange iau e iech toto nga poinga nem!

2Pe e teke e hele ke kerkereng toto lange iong Iuotia pe Sintike, ke imo nai anau urume Non Soke na poinga mur pe a kila ke nek. A hunel ero ol. 3 b  Pe e teke e onteia iong ke o halaua iri pule. Iange iong, neingak toto laka iong. Hehei nai nei pe ne Kelemen pe lek ume pekngana mur hel pule, te halaulaua iau ke mo haliu hotote helenga urana toto ngana nenge Iesus. Pe iri eria mur tehas sue iri nga alalaha ke ulolo. Alalaha nenga maulinga ke koko.

4Pomalam e hele ke e teke a iech ke kokoes nga lemo tunga luluch nge Non Soke. Pe etua tau mule pule: A iech toto! 5 c  Pe a poi ke nek lange pekngamo mur iange Non Soke atat lo. 6 d  Letemo meena rara ero. A onteia NeHalang pe a hetalaualau lange I nga ure lochloch ngana pe a hele urana toto lange i. 7 e  Pomalam, NeHalang lape poia letemo ke ma ke nek toto. Pe pule, lape poia letemo tuanin ngana mur ke la mana nge Iesus Kristus. Pe poinga nenge NeHalang poia nem, mele pele purpur ero toto nge letena tuanin hote.

8Iok titik mur pe liliuk mur, lape e hetoro hit mule imo ke pomai, e teke letemo tu mana laka nga ure urana ngana mur nenge ta heto hakaka Non Soke ia: Nga poinga lochloch ngana nenge manmanna pe nenge mallaha pe nenge pengpeng pe heo ngana pe nenge lemere taua pekngara mur pe poinga urana ngana nenge ta memeleia iri. 9 f  Ure lochloch ngana nenge e hetoro sue lange imo pe nenge a eteia nge e hele ia pe nenge a naue nge e poia, a nanas mene ke pomalam mana. Pomalam NeHalang nenge poia letera ke ma ke elle mana, lape tu luluch nge imo.

Paulus Iech Toto Nga Pilipai Mur Reria Tunginga

10Pe iau, e iech toto nge Non Soke iange letemo metene mule iau ke a halaua iau. Atong mur, letemo metene iau mala lo pe lemo kue ero nge a poia halaunga nem. 11Pe nem ute pele ero. Iange nga etue nemur nenge lek ure mur ero, e iech manmana pe letek tu ke nek mana. 12Etu nga etue nenge lek ure halang pe etu nga etue nenge lek ure halang ero. Pe letek matana ke nek lo nga kue nenge poia iau ke e iech manmana nga etue lochloch. 13 g  Iange Kristus i sipona hekerkereng ia iau nga ure lochloch ngana nenge te lohotot nem.

14Pe imo apoi ke nek toto at nge iau nga nenge a halaua iau nga ure meena ngana nemur. 15 h  Iange nga etue nenge e lohaka nge Mesatonia, imo sipomo a heneue iau nga poinga nenge ta tung helel pe ta long helel rera ure mur. Pe NeHalang nena hana mur hel te poia iau ke pomam ero. Nei imo lochloch a eteia. 16Iok, ela ke etu nge Tesalonika pe emule mana a hekule ure hel pule ke halaua iau. 17Pe iau letek tu sakilil nga ure nemur nenge a hekule atat nge iau nem ero. Iange e teke e esia lemo poinga urana toto ngana hel pule, nge a poia ke mahoho haka langa poinga nemur nenge a poia nem lo.

18Ke lemo tunginga nemur nenge a hekule at nge iau nem, Ipapotitus tunge iri at nge iau lo. Ke heueu nei e rere ute pele ero ol. Ure lochloch ngana nenge lemek taua pe ure hel pule te lohot ke mataria purpur lo. Pe e mene iri pe e iech toto ke pomange NeHalang nge mene tunginga mur nenge inangana ehech pe iech ele tote. 19Pe ak Non Soke NeHalang lape tunge ure lochloch ngana nenge mutemo taua lange imo. Pe I lape tung lochloche ure urana ngana mur nge Iesus Kristus lange imo pule.

20Hemalmalinga palaungana lange Temere NeHalang nga etue lochloch sapele. Manmanna.

Helenga Het Ala Ngana Mur

21A hele ia lek apalanga lange Iesus Kristus nena hana mur lochloch. Pe lek ume pekngana mur nenge tetu luluch nge iau, te hekule reria apalanga lange imo pule. 22Pe NeHalang nena hana mur nenge te umume nga ne Kaesa na pele, te hekule reria apalanga lange imo pule.

23Pe Non Soke Iesus Kristus lape poi ke nek toto lala nge imo ke kokoes. Manmanna.

Copyright information for `UVL