a21:1Isa 65:17; 2Pi 3:13
b21:2Isa 52:1; 61:10; Hip 11:16; 12:22; Hem 3:12
c21:3Lev 26:11-12; Ezk 37:27; Zec 2:10; 2Ko 6:16
d21:4Isa 35:10; 65:19; Hem 7:17
f21:6Isa 55:1; Jer 2:13; Ioa 7:37; Hem 1:8, 17; 22:17
g21:72Sa 7:14; 1Ch 17:13; Psa 89:26-27
i21:10Ezk 40:2
j21:11Isa 60:1-2, 19
k21:12-13Ezk 48:30-35
l21:15Ezk 40:3; Hem 11:1
m21:18-21Isa 54:11-12
n21:23Isa 60:19-20; Hem 22:5
o21:24Isa 60:3, 5
p21:25Isa 60:11
q21:27Isa 52:1; Ezk 44:9; 1Ko 6:9-10

Revelation of John 21

Tapa Heueu Ngana Pe Ich Heueu Ngana

1 a  Iok, e naue ure nemur nge te lohot ke het pe e esia tapa heueu ngana pe ich heueu ngana. Iange tapa pe ich nenga tele ngana, ngana kou te erue sio ke ulolo. Pe ruach pule tu ero ol. 2 b  Pe e naue NeHalang nena kileng Ierusalem heueu ngana nge Heo Ngana Toto nge sio atat nga tapa nge NeHalang. Pe kileng neu poi ke malaka nge hei malolong e nge lei heueu ngana pe hemalmalia i ke nek toto pe lataua ene. 3 c  Pe e longe mele nge hele ke soke toto nga kilanga seina ngana neu ke teke, “Anau! NeHalang na kileng sio at ke tu luluch nge hehei pe hana. Pe NeHalang i sipona lape tu luluch nge iri ke aria Soke ia. Pe iri te lohot ke NeHalang nena hana mur ia iri. 4 d  Pe NeHalang lape taun lele mataria eina nga mataria. Pe metenga pe lete kolkol pe tanginga pe melmelenga lape te lohot nge iri ero ol. Iange ure nemur nenge nike ana tehet lochloch ke ulolo.”

5 e  Pe I nenge are nga kilanga seina ngana neu hele, “A esia lo! E poia ure lochloch ngana ke iri heueu ngana mule.” Pe hele at nge iau pule ke teke, “O has sue helenga nemur iange i helenga manmanna ngana ia, pe lape hehei pe hana leteria manmanna ia.”

6 f  Pe hele at nge iau ke teke, “E poia ke het lo! Iau Talun ngana Toto pe Iau Hetala ngana Toto. Iau sipok e poia ure lochloch ngana ke te talun, pe nga lemek ngak mana e poia ke te het mule. Pe mele nenge meteana ech lape e poia i kela in nga ech nenge tunge maulinga pach haka ngana. Pe ech nem uruna ero. 7 g  Ke mele nenge hekou susue poinga poreke ngana lape e tunge ure urana ngana nemur lange i. Iau NeHalang pe i ana Soke Iau pe tuk laka i. 8 h  Pe hana nenge aria seilil ero nga leteria manmanna ngana, pe nenge te hile sue leteria manmanna ngana, pe nenge te popoi poinga poreke ngana, pe nenge te hunun hehei pe hana, pe nenge te achach, pe nenge te salaulau, pe hana nenge te heto hekeke aetapuna mur, pe nenge te pallaka hali, hana nemur lape tesau sue iri langa oan nga polo palaungana. Nga um remen ngana nenge milang toto pe inangana siusiu toto ke pomanga luchluch. Nenge nei i metenga neingana ia.”

Kileng Ierusalem Heueu Ngana

9Iok, angkelo mur iri rahtele nai. Pe elle nge iri rahit ke kaliu rahtele nai nenge te mutaia melmelenga hetala ngana mur. Ana non at pe hele at nge iau ke teke, “Oiat ke e henonou iong ia hei malolong e nenge Sipsip Tuna lape leia.” 10 i  Ol pe Opepengpeng roro heke iau pe angkelo mene heke iau langa hengene nenge ona langa lut toto pe henonoua iau nga Tuele tana nenge Heo Ngana toto. Tuele tana nga kileng nenge Ierusalem. Pe ana kileng sio atat nga tapa nge NeHalang. 11 j  Pe NeHalang nena hemalmalinga poia ke tualeme pe chalemlem pe makelkele ke pomanga oro pe insachsach ke pomanga silonga. 12 k  Pe ana mapuo haka langa lut toto pe mes ke liuliu tom pe matana iri analoch pe nai. Pe angkelo iri analoch pe nai tenau ele matana elle pe elle. Pe kaleu ramana analoch pe nai nenge Israel, eria ma haka nga mapuo matana analoch pe nai neu. 13Mapuo matana mol, tetu nga ele nenge nau langa chaia haka ngana pe mol, tetu nga ele nenge nau haka langa lut. Pe mol tetu nga ele nenge nau lange sio, pe mol tetu nga ele nenge nau langa chaia sio ngana. 14Pe kileng neu ana mapuo te lung heke nga um papalauna mur nge ana lala iri analoch pe nai. Pe Sipsip Tuna nena hekulkulonga analoch pe nai nem, eria rongo heke um nemur.

15 l  Pe angkelo nenge hele atat nge iau neu rahite kula nenge te amelele ure mur aria lome ia nge singina chalemlem. I lape amele tuele tana neu sase ngana pe pongponga ngana pe lape poia ke pomau pule nga mapuo pe nga piunga mur. 16Pe tuele tana neu alalina mur iri henel pe aria lala elle mana. Pe sase ngana pe pongponga ngana aria lome te purpur hel toto. Ke angkelo amele tuele tana neu sase ngana nga nena kula pe ana lome iri ana non kina lime iri analoch iri nai pe ana non kina analoch (2,200). Pe pongponga ngana pe ona haka ngana aria lome te purpur alahel pule. 17Pe amele mapuo ke pomanga hehei pe hana team alala urelu. Pe mapuo ona haka ngana ana lome lohot ke iri ana non kina mol pe lime (65). 18 m  NeHalang umeia mapuo neu nga um nenge singina chalemlem pe makelkele ke pomanga oro. Pe umeia tuele tana neu nga um nenge chalemlem pe koikoi ke pomanga lauta pe sinaha ke pomanga silonga. 19Pe talue um makelkele ngana mur nenge ururia haka nga tuele tana neu ana mapuo apena huhuna mur. Ke um nenge tal tele, ngana laka um nenge ene um iaspa. Pe nei ngana laka um popopo ngana nenge ene um sapaia. Pe mol ngana laka um nge ene um aket pe henel ngana laka um rangrang ngana nenge ene um emerel. 20Pe lime ngana laka um nenge remenmen pe hussu nenge ene um satonikis. Pe rahtele elle ngana laka um remenmen ngana nenge ene um kanelian. Pe rahtele nai ngana laka um koikoi ngana nenge ene um kisolae. Pe rahtele mol ngana laka um nenge rangrang pe pomanga popopo nenge ene um peril. Pe rahtele henel ngana laka um nenge achngana koikoi nenge ene um topas. Pe analoch ngana laka um nenge ene um kisopes. Pe analoch pe elle ngana laka um nenge ene um iasin. Pe analoch pe nai ngana laka um nenge kunkun pe achngana popopo nenge ene um emetis. 21Pe mapuo matana analoch pe nai neu ana piunga mur NeHalang umeia nga ure nenge nakuna pomanga relem utona nenge kunkun pe chalemlem. Ke ure neu elle pe elle iri piunga nga mapuo matana analoch pe nai neu. Pe kue mur nga tuele tana neu te umeia nga um nenge chalemlem pe koikoi ke pomanga lauta pe sinaha ke pomanga silonga.

22Pe e naue tunginga ana pele e nga tuele tana neu ero toto. Iange tunginga ana pele nenga tuele tana neu, ngana laka Non Soke NeHalang nenge Kikina Toto iri nai Sipsip Tuna. 23 n  Pe chaia pe teio te tualeme nga tuele tana neu ero, iange NeHalang i sipona tunge lemenge palaungana langa kileng neu. Pe Sipsip Tuna i lemenge nenge tuteu nga tuele tana neu. 24 o  Hehei pe hana lochloch lape tei manmana nga lemenge nga tuele tana neu. Pe naungaala ana hana mur nga ich lape te takis teua reria kole hoena mur nga tuele tana neu ke te tunge lange Non Soke. 25 p  Pe hulua nga kileng pe kileng lape te takis teua reria kole hoena putantana mur nga tuele tana neu pule. Pe kokoes tuele tana neu ana mapuo matana mur tetu ke te pangpanga manmana, iange tuele tana neu tualeme ke pomanga sinanga ke koko pe miliko e ero ol. 27 q  Pe ure nemur nenge te poreke nga NeHalang matana pe hana nenge te popoi poinga poreke ngana pe te pallaklaka lape teteu langa tuele tana neu ero toto. Pe hehei pe hana nenge eria masio nga maulinga ke koko ana alalaha nenge Sipsip Tuna nena ia, iri mana lape teteu langa tuele tana neu.

Copyright information for `UVL