a22:1Ezk 47:1
b22:2Gen 2:9; Ezk 47:12; Jol 3:18; Zec 14:8
d22:5Dan 7:18, 27; Hem 5:10; 20:6; 21:23, 25
h22:11Dan 12:10
i22:12Isa 40:10; Jer 17:10; Hem 2:23
j22:13Isa 44:6; Hem 1:8, 17; 21:6
k22:14Gen 2:9; 3:22
l22:16Num 24:17; Isa 11:1, 10; Rom 1:3; Hem 2:28; 5:5
m22:17Isa 55:1; Hem 21:6
n22:18-19Deu 4:2; 12:32

Revelation of John 22

Ech Pe Ae Nenge Te Tunge Maulinga

1 a  Iok, angkelo neu henonoua iau nga tuele tana heueu ngana neu ke het pe henonoua iau nga ech nenge tunge maulinga nge chalemlem ke pomanga silonga. Ana ech pach haka nga NeHalang iri nai Sipsip Tuna reria kilanga seina ngana ene. 2 b  Pe lele nga tuele tana neu ana kue tana tunangana pengpeng. Pe ae nenga maulinga mes kaliu ala nga ech neu ilina ele pe ele. Ae nem hei tele mana nga teio lochloch. Ke tehei ke etueria iri analoch pe nai nga hesinga elle. Ana ae mur iria he maululia hehei pe hana nga ich nga haleles mur. 3Pe poinga tunten ngana mur nenge NeHalang hesis totote iri lape te lohot nga kileng neu ero ol. NeHalang pe Sipsip Tuna reria kilanga seina ngana mur lape teare nga kileng neu pe nena hana mur nenge te umume nge i te heto hekeke I. 4 c  Pe iri lape tenau haka nga ramana pe lape leteria tu hit mene NeHalang itoro ol. 5 d  Pe kileng lape tal etuene ero ol. Ke pomalam hulua lape te naue kileng tualeme ngana pele ero ol iange Non Soke NeHalang i sipona lape tunge lemenge lange iri. Pe iri lape tenau ele kileng mur ke koko ke pomange naungaala ana hana mur.

6 e  Pe angkelo neu hele at nge iau ke teke, “Helenga nemur i manmanna pe hehei pe hana lape leteria manmanna ia. Pe Non Soke NeHalang opene roro heke nena hetatalonga mur. Pe kulosia nena angkelo ke lange nena non nenge umume nge I ke henonoua i nga ure nemur nenge musuna pol mana pe te lohot.”

Iesus At Mule Ngana Heroi Toto Lo

7 f  Iesus hele, “A longo ke nek! Musuna pol mana pe lape eat mule! Pe alalaha nei helele ia urelu nemur nenge lape te lohot heueu pe nga hoena pule. Pe iri nenge te nanasia helenga manmanna ngana nenge NeHalang hemallaha hote nga alalaha nei lape te iech toto.”

8 g  Iau Ioanes, pe e longe pe e naue ure nemur lochloch. E longe iri pe e naue iri ke het pe e tualou sio nga angkelo nenge henonoua iau nga ure nemur apena huna ke e teke e heto heke i. 9Pe ero iange i hele ele iau ke teke, “Opoi ke pomam ero! Iau NeHalang nena tula iau nenge e umume nge I. Ke iau e pomange iong pe titim mur nenge iri hetatalonga pe iri lochloch ngana nenge te nanas tau tote helenga manmanna ngana nenga alalaha nei. Ke pomalam o heto heke mene NeHalang itoro!”

10Pe hele at nge iau pule ke teke, “Pe o reng hite helenga manmanna toto ngana nenge manga alalaha nei ero. Iange aria etue nenge te lohot ia heroi toto lo. 11 h  Pe mele nenge popoi poinga poreke ngana, hetaun taua nena poinga poreke ngana mur ke lala. Pe mele nenge letena muna ulu nga poinga poreke ngana, hetaun taua letena muna ngana nemur ke lala. Pe mele nenge popoi poinga nge pengpeng, nanasia poinga nge pengpeng. Pe mele nenge tuke pengpeng, tuke pengpeng ke kokoes.”

12 i  Pe Iesus hele, “A longo ke nek! Musuna pol mana pe lape eat mule! Eat pe e mene luluche hehei pe hana ururia. Pe lape e tunge lange mele elle pe elle ke purpure reria poinga mur nenge te popoia. 13 j  Iau Talun ngana Toto pe Iau Hetala ngana Toto. Iau sipok e poia ure lochloch ngana ke te talun, pe nga lemek ngak mana e poia ke tehet mule. Iau Tala toto pe Iau nga Rume toto.

14 k  “Pe hehei pe hana nenge te nanas tau tote NeHalang nena helenga mur lape te iech toto. Iange lape NeHalang penge iri ke tei teu nga piunga nenga tuele tana neu ke te ngaua ae nenge tunge maulinga nganangana. 15Pe kaone mur, pe hana nenge te popoi ure paluna mur, pe nenge te salaulau, pe nenge te hunun hana, pe nenge te heto hekeke aetapuna mur, pe iri nenge te pallaklaka, pe te nanasia nga reria poinga mur, iri lochloch lape tetu mana nge hot.

16 l  “Iau Iesus pe e hekule lek angkelo ke haliu hote ure nemur lange imo NeHalang nena hana mur. Pe e lohot nga mata nenge ne Teuit pe nakuk sinaha ke pomanga itoch uachuach ana nenge tualeme toto.”

17 m  Pe Opepengpeng pe Sipsip Tuna nehei te hele lange Iesus ke te teke, “O i at ol!” Pe imo nenge a longe helenga nei mur, imo pule a hele lange Iesus ke a teke, “O i at ol!” Pe imo nenge letemo meteana ech toto, ai at ol. Pe iri nenge lemeria taua ech nenge tunge maulinga pe uruna ero, teat luluch pule.

Ioanes Tunge Helenga Kerkereng Ngana

18 n  Iau Ioanes, pe e teke e hele toto lange imo hana lochloch nenge a longe helenga manmanna ngana nenge tunga alalaha nei. Nenge teke mele tal hoo heke helenga hel nge altoto ke langa helenga nemur lape NeHalang tal hoo heke ana melmelenga poreke ngana nemur nenge alalaha nei heleia ke ulolo. 19Pe nenge teke mele hile hote helenga hel nga helenga manmanna ngana nenge tunga alalaha nei, lape NeHalang penge i ke teu langa tuele tana nenge heo ngana ero. Pe pule i lape mene ngaunga nga maulinga ana ae ero nenge alalaha nei heleia ke ulolo.

20 o  Pe I nenge hemallaha hote ure lochloch ngana nemur hele ke pomai koi, “Oe! Musuna pol mana pe eat mule!

Oe, Non Soke Iesus O i at!”

21Mutenga nenge Non Soke Iesus lape tu luluch nge imo NeHalang nena hana mur lochloch. Manmanna Toto.

Copyright information for `UVL