Psalms 69

5Wulapm Weink, ka yikn apiser apmel pe, yapmunemp apmilel ka sukukurelim ka kitip amu likekn. Apm kapukorokn nkuwepm yapmunemp'uretel irpm apmilel, yupul na yikn korokn serel. Karokn.

Copyright information for `XBIY