Acts 1

Yesu Pepele dimo dla hamamhetale

1Tiyopoles namkale,

Na꞉ta buka ka꞉yapa ilipo wa꞉ watle hamiwa dulu dla Yesuta koko hamsela꞉le mate imale mate ma-ilimuwapo. Epame ya꞉ye Pepele di dla hamamhetlowe mape ma-ilimuwapo. Epedeme Yesu ya꞉ ala pohamame hetlalo halemama Hela꞉dle Sokota itiyamale tle Taiya dle so ya꞉ta hohomale watle molo atlale yu atlamuwapo.
3Ya꞉ epame wabasi tle sila꞉time 40 alila dulu dla sela꞉mama Taiya dle so watle tame wowoyamsela꞉uwapo, ya꞉tapo ikadepe ma pasakalo dle koko dla yia꞉ta mikadepe dlepo depame. Epo yia꞉ mate sela꞉mama God ya꞉ mo kokoye atlamsela꞉uwapo.

4Epedeme alila haleta Taiya dle sota Yesu mate yimkata Olipi tamali di dla tame alupo popa꞉lati Yesuta yia꞉ watle yu itiyamale mate ipo atlaiyo, “Wua꞉ Yelusalem meleme tamiyo. Amasiyama na꞉ Ata atlale koko eta puluwe dla dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉iye. Adipalati, na꞉ta yu iye wua꞉ watle ma-atlamuwapo. 5Epapedeme, Yonta opa yú siyapo dla ka꞉ka꞉timuwapo. Amasiyama alila mateka꞉pi dla wua꞉ye Hela꞉dle Soko dla ka꞉ka꞉timelepe,” diyo.

6Epalati yia꞉ta Yesu watle epo atlaiyo, “Lod, wa꞉ Isalael sota mo hapuloma ma omha꞉ha꞉lepo depame itiyamale wata ma hamipa꞉?” diyo.

7Amasiyama Yesuta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Hatlo Atapo alila epapeleye ya꞉ta itiyamale tle hatitimdepo. Epedeme wua꞉ta alila epapeleye malamolowe poka꞉dena. 8Amasiyama Hela꞉dle Sokota wua꞉ dla tullupiye, wua꞉ itiyamale halepe. Epame wua꞉ na꞉ kokoye opa hapuloma dla atlamtelepe, Yelusalem tle kotiyapame Yudiya mo pato dla epo Samaliya dla epame ta꞉lamo pato sukulu gugudle dla,” diyo.

9Yesu yu i atlepo hallati Pepele dimo dla hamame hetaiyo, yia꞉ me-omha꞉ha꞉lati. Epalati wualata puame Yesuye bopudemama yia꞉ta natilowe kukomaiyo. 10Amasiyama yia꞉ ala me-omha꞉ha꞉lati opa dapiyamte tluka kamkamale didiyeleta pakasiyamalalo yia꞉ mateka꞉pi dla woyapo ha꞉ha꞉mama epo atlaiyo, 11“Ga꞉lili so, wua꞉ adipapalati omapla di dla ala me-omha꞉ha꞉ma꞉? Wua꞉ inoma dali tle hamame hetale Yesu iye matle ilame pumama mepo mallepe,” diyo.

Taiya dle oplami hale Matiyas hamale

12Taiya dle sota Yesu Pepele dimo dla hetla omha꞉ha꞉po depo Olipi tamali di tle ma Yelusalem dla ilame tamalaiyo. Yelusalem eye Olipi tamali tle pase pateka꞉muyo. 13Yia꞉ Yelusalem dla tame yia꞉ta ha꞉ha꞉lalo aya dla hetaiyo. Taiya dle so iwolotapo aya dulu hema ha꞉ha꞉iyo, Pita mate epo Yon mate epo Yeims mate epo Endulu mate epo Pilipi mate epo Tomas mate epo Batolome mate epo Ma꞉tiyu mate epame Alpiyes yami Yeims mate epame Loum gamani so mate opahale demhalale oplami Saimon mate epo Yeims yami Yudas. 14Epapeleye Taiya dle so iwolotapo wola꞉ opi mate epo Yesu ya꞉ wai Meli mate epo Yesu ya꞉ eidulo mate alila hapuloma alupame inoma sumsiyamdiyo.

15Alila haleta mikadepe dle so hapuloma, 120 epapeleta yimkata alupo popa꞉iyo. Epalati Pitata sila꞉time yia꞉ watle epo atlaiyo, 16“Mikadepe dle so namkadulo, na꞉ta wua꞉ watle Yudas kokoye atlowepo. Ya꞉ye di alumale dulu dla dia꞉ mate oko hatlo hamsela꞉uwapo. Epapele tlope ya꞉tapo Yesuye opahale so dla hamame iwapo. Epalati asiyama aiyalma aya dokopala sota ya꞉ watle mani hamiwapo. Epalati Yudastapo mani e hamtame ta꞉la hauwapo. Epedeme ya꞉ ta꞉la edla tame teyumama kokota hopostepo elepalota gowala tulumama pouwapo. Epalati Yelusalem so hapulomata koko i dalepo, ta꞉la iye yia꞉ yu mate hi ipo sauwapo, ‘Akeledama.’ Hi i ya꞉ dulu kokoye omali ta꞉la demama apopo.

Epapedeme God yu bukata atlale yuye mo-mikadepe duwapo. Adipalati, Hela꞉dle Sokota imale tle Deibidita Yudas kokoye mo-powataliya God yu buka dla ilimuwapo. Epapele tle ya꞉ Sam buka dla yu eye ipo ilimuwapo,

‘Ya꞉ ayata aya siyapo hallepe,
oplami haleta pohallowa.’
Epame ma epo ilimuwapo,

‘Oplami haletapo ya꞉ oko ipiye halepe.’”
21Pita ma epo atlaiyo, “Di ma Yudasta haluwa mo dla hallowe oplami hale hamolowa, ya꞉tapo dia꞉ mate Yesuta popo sila꞉tili kokoye atlamsiyamoloweye. Epapedeme oplami iye dia꞉ mate sela꞉mama Yon opa yú dla ka꞉ka꞉timsela꞉la natili mate epo Yesuye Pepele di dla hamame hetla natili mate tlo hamolowa,” diyo.

23Epame mikadepe dle so hapulomatapo opa dapiyamte Yosep mate epo Matiyas mate huhulumaiyo. Epeleye oplami hale Yosep iye, ya꞉ hi dapahatlopeyo, ya꞉ hi opiye Balesabas epo Yustus. 24Yia꞉ opa dapiyamte iwolo huhulupo popa꞉mama ipo inoma sumaiyo, “Lod, wa꞉ opa hapulomata momalamale wa꞉malamana. Epedeme opa dapiyamte hema wa꞉ta sale oplamiye di watle nati-ine, ya꞉tapo Yudasta hallalo mo dla halemama Taiya dle so oko ipi halepo depame. Adipalati, Yudasye batalimale koko hademe ya꞉ asiyama wotiyalle ma-hauwapo,” diyo.

26Yia꞉ inoma sumale gudepame alotle ewala mate tatipiyele hale tatipiyeiyo, yia꞉ta opa dapiyamte huhulumale dulu dla Godta sale oplami tlo hamolowedeme. Yia꞉ epo tatipiyemtumama oplami hatlo Matiyas tlo hamaiyo. Epalati ya꞉tapo Taiya dle so oko halowedeme Taiya dle so opi mate hatlo godiyo.

Copyright information for `XLA