Acts 22

Polota Yu so watle ya꞉ koko atlale

1Polota yu atlowe kotiyamama epo atluwa, “Adulo epo bapadulo epo eidulo, wua꞉ na꞉ta naskamu na꞉ koko atlati woloma daliya,” duwa. 2Epalati Yu sota Polota yia꞉ yu ikadepe Hibulu yu mate yukamhalla dalepame sikemte titiyalepo dalemha꞉ha꞉uwa.

3Epalati Polota epo atluwa, “Na꞉ye Yu oplami, Kilikiya mo pato dulu dla Talesas mo dla hamuwapo. Amasiyama na꞉ Yelusalem mo hema halemama ta꞉uwa. Epeleye Gamaliyelta na꞉ye imalati na꞉tapo di mamadulota aiyalma hatitimaleye sikemte malastauwa. Epapele dulu dla wata wua꞉ta semte God oko tepo depo na꞉ dla siyalasiyaladepame na꞉ yumuluwedeme apopo. Amasiyama na꞉ ma ka꞉yapa semte koko eye God oko tepo depame na꞉ta itiyamale pato himimama Yesu dolumtlalo soye wotiyalle hapimama opiye mo-potimalati na꞉ koko edla po-alimdena. Epame opa mate wola꞉ mate na꞉ta hohopame amtuwale aya dulu dla ka꞉ka꞉timduwapo. 5Epapedeme aiyalma aya dokopala oplami mate Yu so dokopala so mate na꞉ koko iye me-yia꞉malamana. Adipalati, yia꞉tapo mikadepe dle so Damasko dla ha꞉ha꞉laloye hohopame amtuwale aya dla ka꞉ka꞉timelepo depame na꞉ watle yu ilimale hapimama epo atluwa, ‘Wa꞉ tame Damasko dokopala so dla yu ilimale i hapipame mikadepe dle so hohopo Yelusalem dla elempuane,’ duwa.

6Na꞉ epamsela꞉mama alila haleta Damasko mo dla mikadepe dle so hohomala tauwa. Oloma edla alila dukuslopi dla Damasko mo mateka꞉pi dla tamhallati pakasiyamalalo pepele di tle hela꞉dleta tulume na꞉ye hauwa. 7Epalati na꞉ta ta꞉la dla teyume elemama yuta ipo atla daluwa, ‘Sol, Sol, wa꞉ adipalati na꞉ watle wotiyalle hapimhalema꞉?’ duwa. 8Na꞉ epalati asiyama ya꞉ watle epo atluwa, ‘Lod, wa꞉ anata꞉?’ duwa. Epalati ya꞉ta asiyama epo atluwa, ‘Na꞉ye Nasalet oplami Yesupo. Wa꞉ta mikadepe dle so dla wotiyalle hapimhalaye, na꞉ watle amhalapo,’ duwa. 9Epapele dulu dla opa na꞉ mate tamaluwa soye yu e woloma podalena. Amasiyama yia꞉ hela꞉dle tlo me-natiwa.

10Epame na꞉ta epo atluwa, ‘Lod, na꞉ apa koko hapa꞉?’ duwa. Epalati asiyama Lodta na꞉ watle epo atluwa, ‘Wa꞉ sila꞉time Damasko mo dla tane. Mo edla na꞉ta solotamale koko wa꞉ta haloweye atellepe,’ duwa. 11Amasiyama hela꞉dleta na꞉ inomaye kokowelati na꞉ mate tamalale sota na꞉ye Damasko dla hamame tauwa.

12Na꞉ Damasko dla tame woyamalati oplami hale Ananayasta na꞉ natila puwa. Ya꞉ye Mosesta aiyalma hatitimaleye woloma dolumsela꞉lalo oplami. Epapalati Yu so Damasko dla ha꞉ha꞉lalota ya꞉ye ka꞉dle oplami demdiyo. 13Epeleye ya꞉ta puame na꞉ mateka꞉pi dla halemama epo atluwa, ‘Sol namkale, wa꞉ matle natine,’ duwa. Oloma edla na꞉ inomata ma-ka꞉dlati ya꞉ natiwa. 14Epame ya꞉ta na꞉ watle epo atluwa, ‘Di mamadulo Godtapo wa꞉ye mo-sauwapo, wa꞉tapo ya꞉ta solotamale kokoye malastlepo depame. Epo wa꞉ta Ka꞉dle Oplami Kelisoye natimama ya꞉ yu dallepo depame. 15Epedeme wa꞉tapo ya꞉ kokoye opa hapuloma dla wa꞉ta dalle mate natili mate bobotimatimsela꞉lepe. 16Epedeme wa꞉ apa ompoloma꞉? Wa꞉ hapele sila꞉time Yesu hi sisilamama yú tulune, ya꞉tapo wa꞉ batalimaleye howahapo wellipo depame,’ duwa.

17Alotle na꞉ta Yelusalem dla ilame tame aiyalma aya dla inoma sumpollati Lodta na꞉ inomaye meyelope duwa. 18Na꞉ inomata meyelope dlati Lodta na꞉ dla yukamhalla natiwa. Epammama ya꞉ta na꞉ watle epo atluwa, ‘Wa꞉ hapele sila꞉time Yelusalem saliyome tane. Adipalati, opa hema ha꞉ha꞉ soye wa꞉ta na꞉ koko atlamalati dalepame pomikadepe dlowa,’ duwa.

19Amasiyama na꞉ta Lod watle epo atluwa, ‘Opa hapuloma yia꞉malamana, na꞉ta inoma sumalalo aya hapuloma dla hehetamsela꞉mama mikadepe dle soye hohopolepame amtuwale aya dla ka꞉ka꞉timsela꞉mduwaye. 20Epame wa꞉ oko oplami Stiben yumuwa oloma edla ya꞉ yumulalo so kapumale tlukaye na꞉ta omhalemama yia꞉ watle siyele ta꞉demhaluwapo,’ duwa.

21Amasiyama Lodta na꞉ watle epo atluwa, ‘Wa꞉ wata ma-tane. Adipalati, na꞉ta wa꞉ye mo itle pateka꞉mu po-Yu so mo dla tane dema,’ duwa.”

22Epalati Polo ka꞉yapa ya꞉ yu kotiyapo atlempuale oloma dla opata ya꞉ yu woloma dalempopa꞉uwa. Amasiyama ma ya꞉ta po-Yu so koko atlemhallati opata dalepame ma siyaladle ta꞉demama yu teta꞉le mate ya꞉ watle epo atlamyeuwa, “Yumiya, yumiya. Ya꞉ ta꞉lamo hema hallowe poka꞉dena,” demyeuwa. 23Epammama yia꞉ta yu teta꞉limyemama yia꞉ kapumale tluka uptipo apupu mate di dla pololemyeuwa. 24Epalati opahale so dokopala oplamita ya꞉ opa watle itiyamale hamiwa, yia꞉tapo Poloye yia꞉ aya dla hamame tame atlanatili mate hopollepo depame. Adipalati, ya꞉ solotamaiyo, Polota opatapo ya꞉ dla siyalasiyaladepame yu teta꞉limyale ya꞉ dulu koko atlepo depame. 25Epapalati opahale so opata Poloye tuwale dea mate hopollowedeme ya꞉ do mate hete mate ala dali dla keketipoliyemha꞉ha꞉lati Polota me-halemama opahale so omhallalo oplami hale watle epo atlaiyo, “Wua꞉ dla itiyamale eleme wua꞉ta Loum mo oplami ikadepeye koko pa꞉le isikimi hopolloweye? Adipalati, wua꞉ na꞉ koko ala woloma pogladena,” diyo.

26Epalati opahale so omhallalota yu i dalepame ma tame ya꞉ dokopala oplami watle epo atlaiyo, “Wa꞉ wa꞉ta koko hamsela꞉ye malanatima꞉? Adipalati, oplami iye Loum mo oplami ikadepeyo. Epedeme di aiyalmata epo atlapo, ‘Loum mo oplamiye isikimi koko pa꞉le hopolloweye aiyalma,’ demdepo,” diyo.

27Epalati yia꞉ dokopala oplamita yelle mate puame Polo watle epo atlaiyo, “Wa꞉ na꞉ watle atlane, wa꞉ ikadepe Loum mo oplamita꞉?” diyo.

Asiyama Polota epo atlaiyo, “Yao, na꞉ ikadepe Loum mo oplamipo,” diyo.

28Epapalati opahale so dokopala oplamita asiyama epo atlaiyo, “Na꞉ Loum mo oplami ikadepe dlowedeme asiyama mani pato himiwa,” diyo.

Amasiyama Polota ya꞉ watle epo atlaiyo, “Na꞉ Loum mo oplami ikadepe dlowedeme mani pato epapele pohimina. Adipalati, na꞉ na꞉ waita na꞉ hamale oloma edla na꞉ Loum mo hi mate hamuwapo. Epedeme na꞉ye Loum oplami ikadepepo,” diyo.

29Epalati opahale sota Polo hopollowedeme ha꞉ha꞉leta yu i dalepame alikili a꞉ma potamalaiyo. Epame yia꞉ dokopala oplami mape sikemte wota꞉iyo. Adipalati, ya꞉ta Loum mo oplami ikadepeye hopollowedeme dea mate keketipoliyeiya dle koko tle.

Polota Yu so dokopala sota esemale dla hetale

30Epame ma alila haleta opahale so dokopala oplamita Polo kokoye woloma malamolowedeme aiyalma aya dokopala so mate epo Yu so dokopala so mate esemolowedeme sisilamaiyo. Epame ya꞉ta Polo oli dea mate keketipoliyeleye totowatipame yia꞉ta esemale itapu dla pameliyo.

Copyright information for `XLA