Acts 26

Polota dokopala oplami Agilipa mila꞉pi tle ya꞉ koko atlale

1Agilipata Polo watle epo atlaiyo, “Na꞉ wata wa꞉ watle alila hamima, wa꞉tapo koko gladle hema wa꞉skamu gadlowe yu atlepo depame,” diyo.

Epalati Polota do ta꞉depame yu atlowe kotiyamama ipo atlemtaiyo,
2“Dokopala oplami Agilipa, na꞉ siyema, wata Yu sota na꞉ koko dla yu meyelope meyelope dle atlamyeuwa dla asiyama na꞉ta naskamu gadlowe yu wa꞉ watle atlowedeme. 3Adipalati, wa꞉malamana, Yu so dia꞉ toto koko hapuloma mate epo dia꞉ dulu dla yu dlomde koko mateye. Epedeme wa꞉ na꞉ yuye woloma dalene.

4Epapele dulu dla Yu so hapuloma me-yia꞉malamana, na꞉ta ka꞉yapa na꞉ opa dulu dla epo Yelusalem dla haluwa pasakaloye. 5Epedeme Yelusalem so hapulomaye na꞉ koko yia꞉ malastana. Epapedeme yia꞉ta wa꞉ watle na꞉ koko atlowa dlepiye, yia꞉ na꞉ta ka꞉yapa Pa꞉lisi oplami haluwa kokoye atellepe. Epapele dla Yu so dulu dla Pa꞉lisi sota Mosesta aiyalma hatitimale woloma dolumdepo. 6Epedeme na꞉ye wata koko gladle dla halapo, adipalati, Godta na꞉ mamadulo watle yu itiyapo himiliye na꞉ta edla mikadepe dlati. 7Amasiyama di Yu so 12 elele hapulomata alila hapuloma God dla inoma sumha꞉ha꞉mama yia꞉ ma yu himili hatlo metlo omha꞉ha꞉po. Epedeme na꞉ dokopala oplami Agilipa, na꞉ mape watapo yu himili hatlo medla mikadepe dlati Yu sota na꞉ yumuluwedeme ammdepo. 8Epapele dulu dla Yu so opa, wua꞉ adipalati Godta palli soye ma pasakalo dlowe koko dla pomikadepe desemdi?

9Epedeme na꞉ ma wua꞉ta malamha꞉ha꞉ye epammama na꞉ mape Yesu Nasalet oplami dla mikadepe dle so watle elle pato elemduwapo. 10Epammama aiyalma aya dokopala sota na꞉ watle itiyamale hamilati na꞉tapo Yelusalem dla God ya꞉ opaye totapo hohopame amtuwale aya dulu dla ka꞉ka꞉timsela꞉mduwapo. Epame mikadepe dle so opiye mo-potimalati na꞉ koko edla ka꞉pi demama siyemduwapo. 11Epo Yu so inoma sumalalo aya hapuloma dla hehetamsela꞉mama mikadepe dle so dla wotiyalle hapipame Yesu hi dla putlopo atlamaiya demduwapo. Na꞉ epo yia꞉ dla sikemte siyaladepame mo opi dla tame mikadepe dle soye hohopo wotiyalle hapimduwapo.

12Na꞉ epamsela꞉lati alila haleta aiyalma aya dokopala sota na꞉ watle itiyamale hamilati Damasko mo dla mikadepe dle so hohomolowedeme tauwa. 13Amasiyama alila dukuslopi tiyama dla na꞉ api duka dla tamhallati pepele di tle hela꞉dleta na꞉ dla malla natiwa. Hela꞉dle eye sikemte hela꞉demama salita hela꞉dle pe-epapena. Epedeme na꞉ mate epo na꞉ mate tamalale so hapulomaye hela꞉dle eta hauwa. 14Epalati di hapulomata ta꞉la dla teteyume hutiyelati pepele di tle di Hibulu yu mate na꞉ watle epo atla daluwa, ‘Sol, Sol, wa꞉ adipalati na꞉ watle wotiyalle hapimhalema꞉? Wa꞉ta epamhalaye isikimi wa꞉skamu wotiyalle hapimhalapo,’ duwa.

15Epalati asiyama na꞉ta epo atluwa, ‘Lod, wa꞉ anata꞉?’ duwa. Asiyama ya꞉ta na꞉ watle epo atluwa, ‘Na꞉ye Nasalet oplami Yesupo. Wa꞉ta mikadepe dle so watle wotiyalle hapimhalaye na꞉ watle amhalapo. 16Epedeme wa꞉ sila꞉tine. Na꞉ta wa꞉ watle puame woyamapo. Adipalati, na꞉ta wa꞉ye mo-sauwapo, wa꞉ta na꞉ oko oplami halemama na꞉ta wa꞉ watle nati-ili mate epo ma nati-iliwe koko mate opa watle imsela꞉lepo depame. 17Epapedeme wa꞉tapo Yu so mate epo po-Yu so mate dulu dla na꞉ yu hamsela꞉lati na꞉ta wa꞉ye woloma omhallowepo. Epele dulu dla yia꞉ta wa꞉ye wotiyalle hamilipiye, na꞉ta wa꞉ye gadlalo hallowepo. Epedeme na꞉tapo wa꞉ye yia꞉ dla tane dema, yia꞉tapo yia꞉ inoma towanatipame amtuwale dulu tle hela꞉dle dla matilipo depame. Epame wa꞉ta yia꞉ye Saitenta itiyamale dulu dla ha꞉ha꞉ tle elepame ma God hala dla elempulati na꞉tapo yia꞉ batalimaleye hiyollowepo. Epapalati yia꞉tapo na꞉ dla mikadepe dle koko tle Godta sesa꞉le sota ha꞉ha꞉ dulu dla yia꞉ ma ha꞉ha꞉lepe,’ duwa.

19Epedeme dokopala oplami Agilipa, na꞉ inomata meyelope demama Pepele di tle malale yu i dalepame na꞉ po-alina. 20Epame na꞉ Damasko dla epo Yelusalem dla epo Yudiya mo pato dulu dla epame po-Yu so mo hapuloma dla God yu ipo atlemsela꞉uwa, ‘Wua꞉ malamale meyelope depame wua꞉ bobtalimale tle heheletipo God hala dla pumulaiya. Epame wua꞉ta God hala dla pumulale koko eye nati-imama opa mila꞉pi tle ka꞉ka꞉dle koko tlo halomsiyamaiya,’ demduwa. 21Epapedeme na꞉ta koko i halomsela꞉lati Yu sota na꞉ye yia꞉ aiyalma aya dulu dla hallati yumuluwedeme ammduwapo. 22Amasiyama Godta gadle pato tle na꞉ ma wata wua꞉ mila꞉pi tle halemama dokopala so wua꞉ watle epame opa opi hapuloma watle God yu atlemhalema. Epapele tlope na꞉ta atlamuwa yu hapulomaye Moses mate God tle yu hapame molo atlamalalo so mateta Godta sale Keliso dla woyamelepe dle koko atlamale mate ma hatlopepo. 23Epapedeme yu e ya꞉ dulu kokoye ipo, Kelisoye wotiyalle hapame polope. Epame ya꞉ tatle powale tle sila꞉tipame hela꞉dleye Yu so mate epo po-Yu so mate dla hampulupe.”

24Amasiyama Polo ala yu atlemhallati Pestusta yu teta꞉le mate ya꞉ watle epo atlaiyo, “Polo, wa꞉ yiyilamale koko hama. Wa꞉ta malamale koko patotapo wa꞉skamu wa꞉ye yiyilamale hamipo,” diyo.

25Epalati Polota asiyama Pestus watle epo atlaiyo, “Namkale, na꞉ poyiyilamasema. Adipalati, na꞉ta atlamale yu hapuloma iye mikadepepo. 26Epapedeme dokopala oplami Agilipaye koko hapuloma iye ya꞉malamana. Epedeme na꞉ta ya꞉ watle koko i atlowe ka꞉pi. Adipalati, koko hapuloma iye hemele po-apena. Hao. Opa hapuloma inoma dali dla apuwapo,” diyo.

27Epedeme Polota dokopala oplami Agilipa watle epo atlaiyo, “Agilipa, wa꞉ God tle yu hapame molo atlamalalo sota yu hatitimale dla mikadepe demdi? Yao, na꞉ malama, wa꞉ mikadepe demdepo.”

28Amasiyama dokopala oplami Agilipata epo atlaiyo, “Wa꞉ alila kiyele hema na꞉ta Yesu dla mikadepe dlepo depame na꞉ watle yu epapele atlemhalema꞉?” diyo.

29Epalati Polota asiyama epo atlaiyo, “Na꞉ alila kiyele o alila selemalli, na꞉ e posesa꞉sema, wa꞉ta mikadepe dloweye. Epedeme na꞉ inoma sumale yu himima, wa꞉ mate epo wata hema na꞉ yu dalempopa꞉ sotapo God yu dla mikadepe depame na꞉ some ha꞉ha꞉loweye. Epammama tlope wua꞉ do dla oli deata ipo poyulumolowa,” diyo.

30Epalati dokopala oplami Agilipa mate epo Pestus mate epo Benike mate epame opa hapuloma Polo yu dalempopa꞉leta sillipame ma-tamalaiyo. 31Yia꞉ tamalemama epo atlamtaiyo, “Oplami iye batalimale koko hale pohana. Epedeme dita ya꞉ye amtuwale aya dla ka꞉stepo yumuluweye poka꞉dena,” demtamalaiyo.

32Amasiyama Agilipata Pestus watle epo atlaiyo, “Di oplami iye koko gladle tle ma-tane dlowe ka꞉pi. Epapele tlope ya꞉ Sisata ya꞉ koko gladlepo dedeme ya꞉ Sisa hala dla semtaiya dlowa,” diyo.

Copyright information for `XLA