Acts 28

Polota Malata hasu dla puame woyamale

1Di epame yú huhutamtame hasu dla poposokolepo popa꞉mama dallati hasu ya꞉ hiye Malatayo dla daluwa. 2Di edla puame woyamalati mo so edla ha꞉ha꞉lalota dia꞉ye woloma gaduwa. Amasiyama oloma edla tiyo ma helemhalademe mo sota dita dlapa tilimoloweye mo-mipo ha꞉ha꞉uwa.

3Epalati Polo mape dlapa halopo puame mimsela꞉lati ilamata dlapa dulu tle woyapame Polo do dla yeluwa. 4Epalati mo sota ilamata ya꞉ do dla yeleme ella natipo yimkadulo watle epo atlamyeuwa, “Oplami iye ya꞉mkale yumulalo oplami mle. Adipalati, ya꞉ kaula duka tle pumama popowana. Epedeme ya꞉ wata batalimale asiyama hamama ilama yelepo. Epapedeme ya꞉ wata polope,” demyeuwa. 5Amasiyama Polota ilamaye ya꞉ do tle dlapa dulu dla ka꞉stauwa. Epapele dulu dla koko haleta ya꞉ dla powoyamana. 6Amasiyama mo sota epo momalamha꞉ha꞉uwa, “Polo doye hoholopame ta꞉la dla teyumama polope,” depo momalamha꞉ha꞉uwa. Amasiyama alila selemalli dulu dla koko haleta Polo watle powoyamana. Epalati opata koko i natipame Poloye god hale mle demyeuwa.

7Epapele dulu dla dita dlapa tilimpopa꞉uwa mo tle Malata hasu dokopala oplami Publiyus ya꞉ ta꞉la pase pateka꞉mu. Epapedeme ya꞉ta di natipame ya꞉ aya dla elemhetame alila dapahatlope ha꞉ha꞉lati ya꞉ta di ka꞉pi gademhaluwa.

8Epele dulu dla Publiyus ya꞉ aye aya dulu edla esiyele mate epo omtelle mate eluwa. Epalati Polota ya꞉ta ellalo dla tuwame dota ya꞉ hamame inoma sumalati esiyeleta ya꞉ tle alikili dla woyamuwa. 9Alotle koko i dalepame esusulumale so hasu edla ha꞉ha꞉le so hapulomata pumhallati Polota yia꞉ye ka꞉ka꞉duwa. 10Epele dulu dla dita mo edla ha꞉ha꞉lati mo sota di watle namkale dle alisisi halopimha꞉ha꞉uwa. Epame mama dapahatlope ha꞉ha꞉po gudepame ma mo-tlowedeme popa꞉lati mo sota ma di watle api duka dla tamama daya dlowe mate epo alisisi opi mate kolumuwa.

Polota Loum mo dla tame woyamale

Di epame Alesendiliya so koa tene yapi Malata hasu dla elale dla alumuwa. Koa e hamsiyamalalota koa ya꞉ mu dla yia꞉ biskapa god dapiyamte mimita꞉pleta ha꞉ha꞉la natiwa.
12Di koa etle tame Silakusa mo dla koa himpame alila dapahatlope ha꞉ha꞉uwa. 13Epame ma etle Legiyum mo dla uluwa. Edla hutiyepo alallati mosisita bibikilimolowe kotiyamuwa. Di epalati mosisita di koa hapele hamtelepo depame medla koa akustepo tamaluwa. Epame ma alila haleta Putiyolu mo dla tame woyamuwa. 14Di tame Putiyolu mo dla koa himpo natilati mikadepe dle so opi natiwa. Epalati yia꞉tapo dia꞉ye alila yimka꞉mala yia꞉ mate ha꞉ha꞉iya duwa. Di epalati Sande hatlope yia꞉ mate ha꞉ha꞉po gudepame matle ta꞉la api Loum dla tamaluwa. 15Epalati mikadepe dle so Loum dla ha꞉ha꞉lalota dita pua dalepame api duka dla di umuluwedeme puwa. Epapele dulu dla opita puame dia꞉ye Apiyus Polum mo dla umuwa. Epalati opita mo hale ya꞉ hi Asepe So Aya Dapahatlope demdiye, edla puame umuwa. Epapalati Polota yia꞉ natipame sikemte siyemama God dla siyele pato ta꞉duwa.

16Amasiyama dita Loum mo dla puame woyamalati opahale so omhallalo oplamita Polo watle epo atluwa, “Wa꞉ amtuwale aya dla potlowa. Amasiyama wa꞉ isikimi aya hale dla hallati opahale oplami hatlopeta wa꞉ omhallepe,” duwa.

17Epame alila dapahatlope dulu dla halepo alotle Polota Loum mo dulu dla Yu so dokopala so hapulomata ya꞉ hala dla pumullupo depame yu hamiwa. Epo yia꞉ta mo-puame ha꞉ha꞉lati natipame Polota epo atluwa, “Namkadulo Yu so, na꞉ batalimale koko hale na꞉ opa dla pohana, epame di toto aiyalma hale pohauwokokomana. Amasiyama Yelusalem dla Yu sota na꞉ye koko pa꞉le hampame Loum so dla homeluwapo. 18Epame asiyama Loum sota na꞉ watle atlanatili pasatale atlapame na꞉ dla batalimale koko hale ponatina, yia꞉ta na꞉ye polowe dla himiloweye. Epedeme yia꞉ta solotamuwa, na꞉ amtuwale aya tle alikili dla woyamelepo depame. 19Amasiyama Yu sota na꞉ye yumuluwedeme apalati na꞉ta naskamu gadlowe api hale ponatina. Epapalati na꞉ solotamuwa, dokopala oplami Sisata na꞉ koko gladlepo depame. Amasiyama na꞉ koko ipapele dulu dla na꞉ opa Yu so dla po-alisema. 20Epapedeme na꞉ta koko iye wua꞉ mate woloma esemolowedeme wua꞉ye sisilama. Epedeme na꞉ye wata oli dea mate yupo halapo. Adipalati, na꞉ta Isalael sota dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉ oplami dla mikadepe duwa koko tle,” duwa.

21Epalati asiyama dokopala sota Polo watle epo atluwa, “Di wa꞉ koko dla yu ilimale hale Yudiya tle hamilati pohana. Epame Yu so opi etle pumulumduwata di watle wa꞉ hi mate batalimale hale atla podalemdena. 22Amasiyama di solotama, wa꞉ta imsela꞉ kokoye di watle atlamelepo depame. Adipalati, mo hapuloma dulu dla opata imale koko iye allimde,” duwa.

23Epame Polo mate Yu so mate alila hale sepo himiwa, yia꞉ta matle Polo mate Yesu kokoye esemolowedeme. Epame yia꞉ta sale alila edla Yu so hapulomata Polo hala dla Yesu koko esemolowedeme pumuluwa. Epalati Polota utulalati kotiyapame alila pato dulu dla halemama God ya꞉ mo koko imhalemama Mosesta aiyalma hatitimale tle epame God tle yu hapame molo atlalo sota yu hatitimale tle Yesu kokoye imhaluwa, yia꞉tapo Yesu dla mikadepe dlepo depame. 24Epapalati opa opita Polo yu dla dalepame mikadepe duwa. Amasiyama opa opiye pomikadepe dena. 25Epammama yia꞉ dulu dla duka gladepame yu dlomuwa. Epame yia꞉ta mo-tlowedeme popa꞉lati Polota pomikadepe dle so dla yu hatlo itlo atluwa, “Hela꞉dle Sokotapo ikadepe kokoye God tle yu hapame molo atlalo oplami Aisaya tle wua꞉ mamadulo dla yu ipo atluwapo,

26‘Wa꞉ tame opa iwolo dla atlemama ipo atellepe,
“Wua꞉ woloma kulume dallepe,
amasiyama wua꞉ woloma pomalamolowa.
Epame wua꞉ woloma kulume natilipe,
amasiyama wua꞉ woloma pomalanatilowa.”
27Adipalati, yia꞉ dupa malamaleye pta kokalalimana.
Epapedeme yia꞉ molo mate yia꞉ inoma mate ma hihimamuwapo.
Amasiyama yia꞉ natipame epo dalepame epame malamale hapame na꞉ dla ilame pumulumatiye,
eta na꞉ta yia꞉ bobtalimaleye hiyotimelemla.’
28Epapedeme wua꞉ malamaiya, Godtapo pasakalo halloweye hatlo Yu so dla pohamina. Hao, po-Yu so dla mape hamiwapo. Epedeme yia꞉tapo woloma solotamale mate God yu dallepe.”

[
29Epalati Yu sotapo Polo yu i dalepame tamalemama yiskamu yia꞉ dulu dla sikemte yu dlomtamaluwa.]

30Epame Polo sokomoko dapiyamte dulu dla asiyama mate hallalo aya dla halemama opa ya꞉ natila pumulale soye siyele mate aya edla elemheta demhalemduwa. 31Epame yia꞉ watle God ya꞉ mo koko imama Lod Yesu Keliso koko atloweye powota꞉mdena. Epapele dulu dla oplami haleta ya꞉ye pohumatlemdena.

Copyright information for `XLA