Ephesians 1

1Na꞉ye Polopo. Godta na꞉ye sauwapo, na꞉tapo Yesu Keliso ya꞉ Taiya dle oko halepo depame. Epedeme na꞉tapo yu ilimale iye Epeses mo dulu dla ha꞉ha꞉lalo Yesu Keliso dla mikadepe dle so wua꞉ dla hamima. Adipalati, wua꞉ye God ya꞉ opapo. 2Di A God mate epo Lod Yesu Keliso mate yia꞉ta bokotiyapo malamale mate epo sadle mateta wua꞉ dulu dla ellepe.

Kelisota koko halë tle dia꞉ye God ya꞉ akimlala duwapo

3Epedeme ka꞉dena, ditapo Lod Yesu Keliso ya꞉ A God dla siyele ta꞉dloweye. Adipalati, dita Keliso dulu dla ha꞉ha꞉lati ya꞉tapo ya꞉ Soko tle ka꞉ka꞉dle koko hapulomaye Pepele dimo tle dia꞉ watle ma-hapiwapo. 4Ta꞉lamo ala pohallalo hallati ya꞉tapo dia꞉ye mo-hohomuwapo, ditapo Keliso dulu dla ha꞉ha꞉mama ya꞉ mila꞉pi tle batalimale pa꞉po aiyalma depo ha꞉ha꞉lepo depame. 5Ya꞉ta bokotiyapo malamale tle Godtapo Yesu Keliso tle dia꞉ye ya꞉ akimlala dlowedeme mo-powataliya solotamale me-himiwapo. Adipalati, eye ya꞉ta sikemte solotamale kokopo. 6Epedeme ka꞉dena, ditapo Godta dia꞉ bokotiyapo malamale koko dla sisiyelowe ka꞉pi. Adipalati, ya꞉ta di bokotiyapo malamale botomastamama ya꞉ Maseyemala hatlo ya꞉ta dupa ellaloye dia꞉ watle hamiwapo. 7Epapedeme Kelisota ya꞉ omali asiyama mate dia꞉ye elepame di bobtalimaleye me-hihiyotipo weliwapo. Koko iye Godta di bokotiyapo malamale tle apuwapo. 8Adipalati, Godtapo bokotiyapo malamale patoye di watle hamimama malamale ka꞉dle pasatale mape di watle hamiwapo. 9Epame Godtapo ya꞉ta hemele dinapopo himili kokoye di watle mo-botomastauwapo. Epapedeme ya꞉ta hemele dinapopo himili koko eye ipo. Ya꞉ta sale alila dla tame umulupiye, ya꞉tapo koko hapuloma Pepele dimo dla hutiye mate epo ta꞉lamo dla hutiye mate hatlo alupame Kelisota dokopala depo hala isili dla puame ipila꞉lepe.

11Epedeme koko hapulomaye Godta solotamale koko tle wowoyamhalapo. Epapedeme Kelisota koko halë tle Godtapo dia꞉ye ya꞉ opa dlepo depame mo-hohomuwapo. Epedeme koko iye ya꞉tapo mo-powataliya solotapame dinapuwapo. 12Epapedeme ya꞉tapo solotamuwapo, Yu so di tatle Keliso dla mikadepe dlalo sotapo di A God ya꞉ dla siyele ta꞉dlepo depame. 13Epame po-Yu so wua꞉ mape, wua꞉ta ka꞉yapa ka꞉dle yuye dalepame Keliso dla mikadepe duwa koko tle wua꞉ye mo-God ya꞉ opa duwapo. Epame epapele koko tle ya꞉tapo meyelo ya꞉ yu himili dolumama wua꞉ watle ya꞉ ulu himimama ya꞉ Hela꞉dle Sokoye ma-hapiwapo, wua꞉ta ikadepe God ya꞉ opa depo ha꞉ha꞉ kokoye nati-imama. 14Adipalati, dita Yesuta puame di elemolowe dla omta koko hema Hela꞉dle Sokota di watle itiyamale hamilipe, ditapo Godta ya꞉ opa yilo dinapopo himili koko hapulomaye halomelepo depame. Epedeme di ka꞉dena, God dla sisiyeloweye.

Polota inoma sumale koko

15Epapedeme na꞉ta wua꞉ta Lod Yesu dla mikadepe dle koko mate epo wua꞉ta God ya꞉ opaye sikemte bokotiyapo malamha꞉ha꞉ koko mateye me-daluwa. 16Epedeme na꞉ wua꞉ yilo siyemama God dla inoma sumhalloweye pomelesemde. 17Epame na꞉ta wua꞉ yilo di Lod Yesu ya꞉ A God dla inoma sumhalemde, ya꞉tapo Soko tle wua꞉ watle malamale ka꞉ka꞉dle hapilati wua꞉tapo God kokoye sikemte malastepo ha꞉ha꞉lepo depame.

18Epame na꞉ matle inoma sumale yu hale ipo himima, wua꞉tapo wua꞉ soko inomaye totowatimalati wua꞉tapo wua꞉ta dalemha꞉ha꞉mama omha꞉ha꞉ ya꞉ dulu kokoye woloma natilipo depame. Epame Godta ya꞉ta sesalemale so dla dinapopo himili koko patoye malastlepo depame. Adipalati, ya꞉tapo wua꞉ta koko hapuloma eye halomelepo depame ma-sisilamuwapo.

19Epame na꞉ matle inoma sumale yu hale himima, wua꞉tapo ya꞉ta itiyamale kokoye sikemte malastlepo depame. Adipalati, itiyamale etapo mikadepe dle so dia꞉ mate halemama di gademhalapo. Epame itiyamale hatlo metapo Godta Yesu Kelisoye powale tle ma pasakalo depame Pepele dimo dla ya꞉ dowala tiyama dla pamoluwapo. 21Epedeme Godtapo Kelisoye hampame dokopala so hapuloma mate epo itiyamale soko hapuloma mate yia꞉ dokopala oplami depo hallepo depame pamoluwapo. Epapedeme hatlo ya꞉tapo wata oloma hema yia꞉ dokopala oplami halapo. Epame alotle Godta ta꞉lamo amko mita꞉plati ma hatlo ya꞉tapo yia꞉ dokopala oplami depo hallepe. 22Epedeme Godtapo koko hapulomaye Keliso hete sitali dla hatitipame ma ya꞉ye sos dokopala oplami duwapo, ya꞉tapo koko hapuloma omhallalo hallepo depame. 23Epapedeme sosye Keliso ya꞉ motopo. Epedeme sostapo Keliso tle pasakalo hapulomaye halomhalapo. Epalati Kelisotapo mo hapuloma dulu dla koko hapuloma dla pasakalo hapilalo halapo.

Copyright information for `XLA