Galatians 4

1Nasama yu hale ipo. Oplamitapo yami ala yimka꞉mala hallati polope. Epalati ma yamitapo ya꞉ a alisisi hapulomaye halomelepe. Amasiyama ya꞉ta ya꞉ a alisisi halomoloweye ya꞉ ala yimka꞉mala hallati ma aseka oplami haletapo ya꞉ mate ya꞉ a alisisi mate omhallepe. Epalati ya꞉tapo aseka ya꞉ omhallalo yu dla salladepo sela꞉lepe. Epame alotle ya꞉ ata atlale alilata umulati ma ya꞉tapo ya꞉ a elo dla halemama ya꞉ alisisi hapuloma omhallepe.

3Epapedeme di mape dita ka꞉yapa ka꞉dle yu dla ala pomikadepe dlalo ha꞉ha꞉lati ta꞉lamo kokotapo dia꞉ye epo omhaluwapo. 4Epame Godta alila himilita mo-umulati ya꞉tapo Yamiye tulune duwapo. Epalati Yamitapo puame ta꞉lamo a꞉ya tle hampame Yu so aiyalma dulu dla haluwapo. 5Ya꞉tapo asiyama mate dia꞉ye aiyalma dulu dla ha꞉ha꞉lati alikili dla elepo woyamuwapo, ditapo God ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉lepo depame. 6Godtapo wua꞉ye ya꞉ akimlala depo hala koko botomastamama Yami Sokoye di dupa dulu dla hamiwapo. Epedeme Soko eta epo sisilamhalapo,Aba,
4:6 Aba de ya꞉ dulu kokoye Yu so yu mate a demama apopo.
A.
7Epapele koko tle wua꞉ye ma aiyalma koko upiyele dulu dla asiyama pa꞉le oko halalo so some poha꞉ha꞉sema. Amasiyama wua꞉ye wata God ya꞉ akimlala ikadepe depo ha꞉ha꞉po. Wua꞉ta ikadepe God ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉ koko tle Godta omhala mo kokoye wuolepo.

Polota Galasiya mikadepe dle so sikemte malahalale

8Epedeme wua꞉ye ka꞉yapa ikadepe God koko yeitapo ha꞉ha꞉mama biskapa god opi dla salladepo siyamuwapo. 9Amasiyama wua꞉ watapo ikadepe Godye mo-malapo ha꞉ha꞉po. Amasiyama ipo atlowe tlo ka꞉pi, Godta wua꞉ye mo-malapo halapo. Epapele tlope wua꞉ ma adipalati God tle kokotipame biskapa god dla salladepo siyamolowedeme ilamtamalema꞉? Adipalati, koko eta koko ka꞉dle hale wua꞉ dla pohampuluwa. Wua꞉ adipalati matle upiyele koko eta wua꞉ dokopala depo hallowe solotama꞉? 10Wua꞉ ma Yu so yia꞉ koko dolumama alila hale dla koko hale haloweye sepo himi, epo mama hale dulu dla koko hale haloweye sepo himi, epame sokomoko hale dulu dla koko hale haloweye sepo himi demha꞉ha꞉po. 11Epapele tlope na꞉ koko i natipame sikemte wota꞉ma. Adipalati, na꞉ta wua꞉ yilo oko pato hauwaye isikimi koko pa꞉le ellala depame.

12Amasiyama mikadepe dle so namkadulo, na꞉ sikemte solotama, wua꞉tapo na꞉ koko natipo dolumha꞉ha꞉lepo depame. Adipalati, na꞉tapo ka꞉yapa wua꞉ mate tame haluwa dulu dla na꞉ye wua꞉ some haluwapo. Na꞉ta ka꞉yapa ka꞉dle yu wua꞉ watle hampuwa oloma edla wua꞉ta na꞉ye allimama batalimale koko hale pohana. 13Epapedeme wua꞉ mo-wua꞉malamana, na꞉ta esiyelati puame wua꞉ mo dla halemama ka꞉dle yuye ka꞉yapa wua꞉ watle atlamuwapo. 14Epame na꞉ta esiyele mate puame halemama wua꞉ dla upiyele koko hamilati wua꞉tapo na꞉ye allimama po-ayalemana. Amasiyama wua꞉tapo na꞉ye God ya꞉ banakaka oplami tepo depame na꞉ye woloma omha꞉ha꞉uwapo. Epame wua꞉ta malamaleta na꞉ye Yesu Keliso meyelo malatepo depame woloma natiwapo. 15Na꞉ta ka꞉yapa wua꞉ mate haluwa dla siyele kokota wua꞉ mate haluwapo. Epame wua꞉ sikemte solotamduwapo, na꞉ woloma gademha꞉ha꞉lowedeme. Epammama oloma edla wua꞉ta wua꞉ inomaye hoholalipo na꞉ dla hapila꞉po haluwapo. Epapele tlope ame adipalati oloma edla siyele koko eluwata alikili dla haoduwa? 16Ikadepe koko na꞉ta wua꞉ watle atlama ita wua꞉ye na꞉ mate opahale dema꞉?

17Amasiyama biskapa koko imalalo sotapo wua꞉ye na꞉ tle eleme alikili dla elemtulluwedeme sikemte itiyamapo. Epele tlope yia꞉ woloma wua꞉ yilo po-aposema. Amasiyama yia꞉ solotama, wua꞉tapo na꞉ melepame ma yia꞉ dolumelepo depame. 18Opa opitapo wua꞉ yilo sikemte itiyamelepiye, yia꞉ ka꞉dena, isikimi ka꞉dle koko dla yia꞉ta wua꞉ yilo epo itiyamoloweye. Epapele dulu dla na꞉ta ka꞉yapa wua꞉ mate haluwa oloma edla wua꞉ta ka꞉dle koko halomolowe dla itiyamale himme ha꞉ha꞉uwaye, epammama ma na꞉ta wua꞉ mate pohallalo wekele oloma edla mepo itiyamale himme ha꞉ha꞉iya. 19Mikadepe dle so namkadulo, na꞉ta wua꞉ye mamisika꞉ Keliso some ha꞉ha꞉lepo depame wua꞉ gadlowe yilo a꞉yata owayemala hammama wotiyalle hamdiye, epo amma. 20Amasiyama na꞉ solotama, wata oloma hema na꞉ye wua꞉ mo edla halematiye, eta na꞉ta wua꞉ye woloma gadlowe api natilimla. Amasiyama watapo na꞉ dla wua꞉ye woloma gadlowe api ponatisema.

Sela mate ya꞉ oko a꞉ya Hagai mate yia꞉ koko

21Epedeme wua꞉ dulu dla opa opita aiyalma koko dolumolowe tlo solotamha꞉ha꞉po. Amasiyama wua꞉ aiyalma ya꞉ dulu kokoye wua꞉malamata꞉? 22God yu bukata epo atlapo, A꞉iblahamta akimlala dapiyamte hatitimaiyo. Maseyemala haleye A꞉iblaham ya꞉llu Sela ya꞉ oko a꞉ya Hagaita himiyo. Epalati maseyemala haleye A꞉iblaham ya꞉llu ikadepe Selata himiyo. 23A꞉iblaham yami hale Sela ya꞉ oko a꞉yata himiliye wola꞉ta yimlala hohomde api etle hamaiyo. Amasiyama A꞉iblaham ya꞉llu ikadepe Selata hamale maseyemalaye Godta yu itiyapo himili mate ala꞉mama hamaiyo.

24Wola꞉ dapiyamte iwolo kokotapo di watle wayu imapo. Wola꞉ dapiyamte itapo Godta yu hatitimale dapiyamte imapo. Hagaitapo Godta Sainai tamali di tle Moses watle aiyalma hapili kokoye imapo. Epedeme opa anawolotapo aiyalma koko dulu hema ha꞉ha꞉ma꞉, yia꞉ye upiyele dulu dla asiyama pa꞉le oko halomalalo so some ha꞉ha꞉po. 25Epapedeme a꞉ya Hagai itapo Alabiya mo dulu dla Sainai tamali koko mate Yelusalem koko mate imapo. Adipalati, Yelusalem mo pato i mate epo ya꞉ opa mate aiyalma koko dulu dla upiyele mate ha꞉ha꞉po. 26Amasiyama Sela, A꞉iblaham ya꞉llu ikadepetapo Pepele dimo dla aiyalma pa꞉le Yelusalem ela kokoye imapo. Epedeme Pepele di edla ela Yelusalemye mikadepe dle so di waipo. 27Epedeme God yu bukata epo atlapo,

“Hamkapi pollalo a꞉ya, wa꞉ siyene.
Wa꞉ yemala hammama wotiyalle halowe kokoye yeliyena.
Wa꞉ yimlala hatitimolowe yeliyele tlope
wa꞉ yu teta꞉le mate siyele di dla ta꞉demsela꞉ne.
Adipalati, ya꞉wolali pa꞉le a꞉ya yimlalatapo pasatamama ya꞉wolali walle a꞉ya yimlalaye tla꞉mtlepe.”
28Epapedeme mikadepe dle so namkadulo, Sela yami Aisektapo Godta yu itiyapo himili koko tle God yami depo haluwaye, wua꞉ ma yu itiyapo himili hatlo etle God ya꞉ akimlala depo ha꞉ha꞉po. 29Epapele dulu dla ta꞉lamo koko tle himili Hagai yamitapo God ya꞉ Soko tle himili Sela yami dla upiyele koko mate wotiyalle koko mate hapimduwapo. Epapedeme koko hatlo epapeletapo wata oloma hema me-elapo. Aiyalma koko dulu dla ha꞉ha꞉lalo sotapo God ya꞉ Soko yimlala di watle upiyele koko mate wotiyalle koko mate halopimha꞉ha꞉po. 30Amasiyama God yu bukata di watle apa koko ima꞉? “Sela ya꞉ oko a꞉ya mate yami mate alikili dla posaliya. Adipalati, maseyemala eta poka꞉dena, ya꞉ a elo dla halloweye. Amasiyama ka꞉dlepo, ya꞉llu ikadepe yamitapo ya꞉ a elo dla halemama alisisi hapuloma omhalloweye.” 31Epapedeme mikadepe dle so namkadulo, dia꞉ye po-Sela ya꞉ oko a꞉ya Hagai ya꞉ akimlala. Amasiyama dia꞉ye A꞉iblaham ya꞉llu ikadepe Sela ya꞉ akimlalapo.

Copyright information for `XLA