Genesis 17

Kapala kotimolowe kokoye Godta yu itiyapo himili ulupo

1A꞉iblamta 99 sokomoko halale oloma edla Godta ya꞉ dla woyapame epo atlaiyo, “Na꞉ye itiyamale Godpo. Epedeme wa꞉ na꞉ mila꞉pi tle sela꞉mama woloma ullu pa꞉po hallepe. 2Epame na꞉ta wa꞉ dla yu itiyapo himiwaye e kokalepame wa꞉ mamadulo mape pasatepo mellowepo,” diyo. 3Epalati A꞉iblamta ta꞉la dla akukulume polomama ya꞉ mila꞉pita ta꞉la umpo pollati Godta epo atlaiyo, 4“Na꞉ta wa꞉ dla yu itiyapo himiliye ipo, wa꞉tapo ta꞉la so hapuloma yia꞉ a hallepe. Epedeme wata oloma hema wa꞉ hiye ma po-A꞉iblam dlowa, amasiyama wa꞉ hiye ma A꞉iblaham
17:4-5 A꞉iblam hi i ya꞉ dulu kokoye mama pato demama apopo. Epame A꞉iblaham hi i ya꞉ dulu kokoye opa hapuloma yia꞉ a demama apopo.
dlepe. b 
6Epedeme na꞉tapo wa꞉ mamaduloye ma-a꞉ma sikemte pasatepo mellowepo. Epalati yia꞉tapo yia꞉ dulu dla dokopala hi halopo ha꞉ha꞉mtelepe. 7Epedeme na꞉tapo wa꞉ mate epo wa꞉ mamadulo mate yia꞉ God depo hallowedeme yu itiyapo himili itapo kokó elepo ellepe. c  8Epame wata wa꞉ta Keinan mo dla asepe oplami some hala mo iye na꞉tapo wa꞉ watle epo wa꞉ mamadulo watle hamilowepo. Ta꞉la itapo mepo kokó wua꞉ hi mate ellepe. Epame na꞉ta wa꞉ mamadulo yia꞉ God hallowepo.” d 

9Epame Godta A꞉iblaham watle ma epo atlaiyo, “A꞉iblaham wa꞉ mate epo wa꞉ mamadulo mate na꞉ yu dla salladepo siyamelepe. 10Epele dulu dla wua꞉ta na꞉ yu dla salla depo siyamolowe nati-imama wua꞉ dulu dla opa hapulomatapo kapala kotimolowe kotiyapame ma wua꞉ akimlala dla hamilipe. e  12Epame wata oloma itle kotiyapo tamama akimlala hohopo alila 8 umalati kapala kotima demha꞉ha꞉lepe. Epammama wa꞉ oko so hapuloma mate epo yia꞉ akimlala mate kapala kotima demha꞉ha꞉lepe. Epame asepe oplamita puame wa꞉ oko hamhallepiye, ka꞉dena ya꞉ mate epo ya꞉ akimlala mate kapala kotimha꞉ha꞉loweye. Wua꞉ moto dla ulu hutiyetapo wua꞉ta na꞉ta yu itiyapo himili koko dulu edla ha꞉ha꞉ye alila hapuloma dla botomastamhallepe. 14Epele dulu dla oplami antapo kapala pokestlalo hallepiye, ya꞉ na꞉ opa dulu dla pohallowa. Adipalati, ya꞉tapo na꞉ta yu itiyapo himi iye mo-postamama apelepe,” diyo.

Aisekye yu itiyapo himili maseyemalapo

15God matle A꞉iblaham watle epo atlaiyo, “Wa꞉ matle wa꞉ a꞉ya hi semama po-Selai demhallowa. Amasiyama wa꞉ wata oloma itle tamama wa꞉ a꞉ya semama Sela demhallepe. 16Na꞉tapo ya꞉ gadlati ya꞉ye maseyemala hamelepe. Epalati wa꞉tapo ya꞉ a hallepe. Epalati Selatapo ta꞉la so hapuloma yia꞉ wai hallepe. Epame ya꞉ awadulo opitapo dokopala hi halopo ha꞉ha꞉mtelepe,” diyo.

17Epela dalepame A꞉iblahamta alumata akukulumpolomama ya꞉ mila꞉pita ta꞉la dla umpo eimale mate ya꞉skamu ya꞉ dla epo atlaiyo, “Ka꞉deta꞉, oplamita 100 sokomoko halemama maseyemala himiloweye? Hao, po-ala꞉na. Epame a꞉yata 90 sokomoko halemama maseyemala hamoloweye ka꞉deta꞉? Hao, po-ala꞉na,” diyo. 18Epame A꞉iblahamta God watle ma epo atlaiyo, “Ame poka꞉deta꞉, wa꞉ta Ismael ma wa꞉ta yu itiyapo himili maseyemala dloweye?” diyo.

19Epalati Godta epo atlaiyo, “Hao pe-epapolowa. Amasiyama wa꞉ a꞉ya Selatapo wa꞉ elo ikadepe dla hallowe maseyemalaye hamelepe. Epalati wa꞉ta ya꞉ hiye Aisek dlepe. Epame na꞉ta wa꞉ dla yu itiyapo himiwatapo ya꞉ mate epo ya꞉ mamadulo mate dla kokó ellepe. 20Amasiyama wa꞉ta Ismael koko dla otele yu himiliye na꞉ me-dalema. Epedeme na꞉tapo ya꞉ gademama ya꞉ mamaduloye sikemte pasatepo mellowepo. Ya꞉tapo elele 12 sitali hallepe. 21Amasiyama na꞉ta wa꞉ dla yu itiyapo himiwaye ma Aisek mate ellepe. Maseyemala iye Selata sokomoko hale dla alila oloma me-ipapele dla hamelepe.”

22Godta A꞉iblaham mate yukamhalale medla gudepame ya꞉ saliyome me-hetaiyo. 23Epalati Godta atlale yu e dolumama alila hatlo medla A꞉iblahamtapo ya꞉ mate epo yami Ismael mate kapala kotimaiyo. Epame ya꞉ aya dulu dla ha꞉ha꞉le opa hapuloma mate epo yia꞉ akimlala hapuloma mate epo ya꞉ oko so opa hapuloma asepe so mate alila hatlo medla kapala kotimaiyo. Amasiyama oloma hema A꞉iblahamtapo sokomoko ma 99 oloma dla halaiyo. Epalati yami Ismael tlo 13 sokomoko oloma dla halaiyo.

Copyright information for `XLA