a19:5-8Koko 19:22-24
b19:112Dok 6:18
c19:162Pita 2:7
e19:24-25Ma꞉t 10:15, 11:23-24; Luk 10:12, 17:29; 2Pita 2:6; Yuda 7

Genesis 19

Sodom mo mate Gomola mo mate poyuli

1Tamila꞉la oloma edla Lotta Sodom mo kosukulli kokoloma tala dla pollati banakaka so dapiyamte, A꞉iblaham mate yukamha꞉ha꞉le sotapo woyapo pumulaiyo. Epalati Lotta yia꞉ natipame yia꞉ hala dla tame heodepo polomama epo atlaiyo, 2“Na꞉ adulo, wua꞉ aseka na꞉ aya dla hedla puaiya. Epalati na꞉tapo wua꞉ hete howahalomolowe yú tipo puluwepo. Epame wua꞉ wata utula꞉la hatlo na꞉ aya dulu hema hutiyepame ma iyela utulalati wua꞉ta solotamale mo dla tamalaiya,” diyo.

Epalati asiyama yia꞉ta epo atlaiyo, “Hao, di wata utula꞉la isikimi mo duka haliyamale dla hutiyelowama,” diyo.
3Amasiyama Lottapo yia꞉ta madipataye me-ha꞉ha꞉pame ya꞉ aya dla eleme hetame daya ilimaiyo. 4Epalati yia꞉ daya mo-depo popa꞉lati Sodom mo opa hapulomata Lot ayaye polomama olostaiyo. 5Yia꞉ Lot ayaye polemyemama ya꞉ watle epo atlamyaiyo, “Wata tamila꞉la opa dapiyamteta wa꞉ aya dla pumulale soye dia꞉ watle eleme puane. Di solotama, yia꞉ dla namile pasakalo ilimolowama,” demyaiyo. a 

6Epalati Lotta aya dulu tle alikili dla woyapame kokoloma himomeleme ma opa hapuloma dla epo atlaiyo, 7“Namkadulo, wua꞉ batalimale koko ipapele hamiya. 8Na꞉ aya dulu dla na꞉ utukaka ipilatalo dapiyamte me-popa꞉ma. Epedeme na꞉ tame wua꞉ hala dla eleme puluwepo. Epalati wua꞉ta yia꞉ dla solotamale koko me-haiya. Amasiyama wua꞉ opa dapiyamte, na꞉ aya dulu dla popa꞉ iwolo dla batalimale koko hale pohalowa. Adipalati, yia꞉ta na꞉ aya dla asepe pumulalepo. Epedeme na꞉ta yia꞉ye woloma omhallowama,” diyo.

9Epalati asiyama yia꞉ta epo atlamyaiyo, “Wa꞉ alikili dla gilidene, wa꞉ hadima hallalota꞉? Wa꞉ isikimi asepe oplamita puame hema halema. Wa꞉ta dia꞉ye dokopala depo halemama di koko dla humatlowe poka꞉dena. Ka꞉! Wa꞉ wolomape! Wa꞉ alikili dla po-gilidlalo hallepiye, dita asepe so dla koko halowedeme ape kokoye ma wa꞉ dla sikemte pato halowepo,” demyaiyo. Epame yia꞉tapo Lotye ma alo dla ka꞉stamama ya꞉ aya kokolomaye hauwokokomala yakomaiyo.

10Amasiyama banakaka so opa dapiyamteta haliyamale dla u-ulapo tuwame Lotye hamame aya dulu dla hallumtumama kokoloma tlo himomeliyo. 11Epame yia꞉tapo aya alikili dla ha꞉ha꞉le so opa inomaye usiyepo meliyo, yia꞉tapo aya kokolomaye woloma ponatilalo wekelepo depame. b  12Epame banakaka sotapo Lot watle epo atlaiyo, “ Godtapo Sodom sota batalimale koko patoto halomha꞉ha꞉leye ma-daluwapo. Epame di watle Sodom moye yula tuluiya duwapo. Epedeme wa꞉ a꞉ya mate epo wa꞉ utukaka mate epo wa꞉ asiyadulo opi mate epo wa꞉ dokodulo mate eleme mo itle hapele alikili dla woyapo tane. Adipalati, Godtapo mo iye yupo hamastlepe,” diyo.

14Epalati Lotta tame ya꞉ utukaka dapiyamte opa dla halopiliwedeme yu hatitipo ha꞉ha꞉le so opa dapiyamte dla epo atlaiyo, “Wua꞉ hapele sillipame mo itle alikili dla wowoyapo taiya. Adipalati, Godta mo iye mo-yuluwedeme amma,” diyo. Amasiyama opa dapiyamte iwolota Lot yu dalemama semte isikimi yia꞉ mate asupumama ammapo diyo.

15Epame ala ka꞉yapa alalemtlati banakaka sota Lotye ha꞉ha꞉mama epo atlaiyo, “Wa꞉ hapele wa꞉ a꞉ya mate epo wa꞉ utukaka dapiyamte mate elepame alikili dla woyapo teletane. Adipalati, Godta mo iye yumama wua꞉ mate potimalala depame,” diyo. 16Amasiyama Lot ala dekelemsela꞉lati banakaka so opa dapiyamteta Lot do mate epo ya꞉llu do mate epo ya꞉ utukaka do mate dla hohopame elepo hapele Sodom mo tle alikili dla woyamaiyo. Adipalati, Godtapo yia꞉ye sikemte malamaiyo. c  17Yia꞉ta hapulomatapo ma alikili dla wowoyapo tamha꞉ha꞉lati banakaka oplami haleta yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ pasakalo malamama alikili dla potaiya. Wua꞉ potamama ma ilame ponatilowa, epame wou mo edla pohedepo ha꞉ha꞉lowa. Amasiyama wua꞉ pasakalo yilo tamali di dla pohetlepe,” diyo.

18Amasiyama Lotta epo atlaiyo, “A, wa꞉ta na꞉ye sikemte polowamama na꞉ pasakaloye gadlepo. Amasiyama wa꞉ ase dita tamali di dla pohetlepo depame ha꞉ha꞉miyo, e pta pateka꞉mu. Di duka dla hetamha꞉ha꞉mama palilala,” diyo. 20Epame Lotta ya꞉ watle mo yemala hale nati-imama epo atlaiyo, “Mo yemala eye pase pateka꞉mu, dita edla hapele ullumtloweye. Epedeme dia꞉ye edla potaiya dene. Epelepiye, dia꞉ popalliwa,” diyo.

21Epalati banakaka oplamita asiyama epo atlaiyo, “Mope ka꞉dena, epedeme wua꞉ mo yimka꞉mala edla potaiya. Na꞉ mo yemala eye poyuluwa. 22Epapedeme wua꞉ hapele mo yemala edla ullumtaiya. Adipalati, wua꞉ ala mo e po-umulalo hallati na꞉ta Sodom mo dla koko haloweye po-ala꞉na,” diyo. Epapele koko tle mo yemala eye semama Sowa
19:22 Sowa hi ya꞉ dulu kokoye yimka꞉mala demama apopo.
demdepo.

23Epalati utulalati ikadepe ma-ala꞉himhallati Lotta Sowa mo dla tame woyamaiyo. 24Epapele oloma edla Godta pepele di tle dlapa aloweli tleka꞉leye Sodom mo mate epo Gomola mo mate dla hamastlati dlapata seseyamama tiyo some heliyo. e  25Epalati dlapatapo mo patoto dapiyamte e mate epo dulu edla ha꞉ha꞉lalo so opa mate epame alisisi hapuloma mate epame dali hapuloma mate epo ta꞉la mate hamdepo diskopo tuluiyo. 26Amasiyama Lot ya꞉lluta helestame ma ilame natili oloma edla ya꞉ mototapo solo yepame ewala some kokalepo halaiyo. f 

27Utulala oloma edla A꞉iblahamta ya꞉ta ka꞉yapa God mila꞉pi tle halale mo dla tame halemama koloma isili dla natilati Sodom mo mate epo Gomola mo mate dla namile patotapo bulamhetamhalla natiyo.

29Godtapo wou mo dla ha꞉ha꞉le mo patoto poyumama A꞉iblaham ma sikemte malamaiyo. Epapele koko tle ya꞉tapo Lotye dlapa hamdele dulu tle seme alikili dla woyamaiyo. Amasiyama dlapa etapo Lotta halale mo dapiyamte eye ma-hamdepo hamastaiyo.

Lot mate ya꞉ utukaka mate

30Lot mate ya꞉ utukaka mate Sowa mo memeleme ma tamali di dla hetame ha꞉ha꞉iyo. Adipalati, Lotta Sowa mo dla halloweye pta wota꞉iyo. Epedeme yia꞉ tamali di dla hetame teiko hotuwale dulu dla ha꞉ha꞉iyo. 31Oloma edla Lot yoti patotapo ya꞉la yemala watle epo atlaiyo, “Di aye mo-totoyemala halemtama. Epame dita ha꞉ha꞉ mo hema dita opa halopo yimlala hatitimolowe opaye hawapo. 32Epedeme di ka꞉dena, di aye kawata yú ipame ya꞉ mate hatlope dlowa, di ata dia꞉ tle akimlala hatitimelepo depame,” diyo. 33Epame utula꞉la oloma edla yia꞉ aye kawata yú ipame yoti pato tatle ya꞉ a seme elaiyo. Epapele dulu dla yotitapo ya꞉ a mate elepo sila꞉tili kokoye ya꞉ ata pomalamaiyo.

34Epame ma alila haleta ya꞉ nanatapo ya꞉la watle epo atlaiyo, “Na꞉ta na꞉ a mate ma-elalepo. Epedeme ma wata utula꞉la kawata yú mamisika꞉ ipame wa꞉ta ya꞉ mate elane, ditapo di a tle yimlala hatitimoloweye,” diyo. 35Epapedeme utula꞉la edla yia꞉ta yia꞉ aye kawata yú mamisika꞉ ipame ya꞉la yemalatapo elemama ya꞉ a seme elaiyo. Amasiyama ya꞉ atapo yoti yemalata ya꞉ mate elepo sila꞉tili kokoye ya꞉ ma pomalamaiyo. 36Epapele koko tle Lottapo ya꞉ utukaka dapiyamte tle yimlala hatitimaiyo. 37Yoti patotapo maseyemala hamaiyo, epame ya꞉ hiye Moab,
19:37 Moab hi ya꞉ dulu kokoye a tle puale demama apopo.
diyo. Epedeme maseyemala itapo Moab so wata ha꞉ha꞉ yia꞉ mama pato halapo.
38Epalati yoti yimka꞉mala mape maseyemala hamaiyo, epame ya꞉ hiye Ben-Ami
19:38 Ben-Ami hi ya꞉ dulu kokoye na꞉ opa yami demama apopo.
diyo. Epedeme maseyemala itapo Amon so wata ha꞉ha꞉ yia꞉ mama pato halapo.

Copyright information for `XLA