a49:9Nam 24:9; Bob 5:5
b49:29-30Yen 23:3-20
c49:31Yen 25:9-10, 35:29
d49:33Taiya 7:15

Genesis 49

Yokobta ya꞉ akimlala itapu kokoye molo atlamale

1Yokobtapo ya꞉ akimlala hapulomaye sisilapame yia꞉ watle epo atlaiyo, “Wua꞉ta hapuloma yimkata na꞉ mateka꞉pi dla puame alumaiya. Epalati na꞉tapo wua꞉ watle itapu dla wowoyamolowe kokoye atlamolowepo. Adipalati, na꞉ye Yokob, wua꞉ a Isalaelpo,” diyo.

3Epammama ya꞉tapo ya꞉ maseyemala itapu hamale watle epo atlaiyo, “Luben wa꞉ye na꞉ kipiliyemala omalita ka꞉yapa himili maseyemalapo. Epame wa꞉tapo na꞉ akimlala hapuloma dulu dla wa꞉ta itapu halemama wa꞉ eiduloye tla꞉mtame haluwapo. 4Amasiyama wa꞉ye wa꞉skamu wa꞉ moto hamoloweye powa꞉malamana. Adipalati, wa꞉tapo wa꞉ wai hale uhale koko tle na꞉ dla wota꞉le hampuwapo. Epapedeme wa꞉ eidulo dulu dla wa꞉tapo podokopala depo hallowa.

5Epame Simiyon wa꞉ mate epo wa꞉ ei Libai mateye wua꞉ dulu dla sadle halowe powua꞉malamana. Adipalati, wua꞉ye yimkadulo mate sikemte nalatimha꞉ha꞉mde. 6Epedeme wua꞉tapo batalimale koko halomolowedeme yu hatitimale dulu dla na꞉ mate pohallowa. Adipalati, wua꞉ sikemte siyalasiyaladepame aipa꞉yata upo opaye mo-potimuwapo. Epame isikimi asupumale koko tle bulumkiyawa aliya heteye ma-hauwokokomuwapo. 7Epapedeme na꞉tapo wua꞉ koko e natimama keteyamale yu atlema. Ka꞉dle kokota wua꞉ dla populuwa. Epame wua꞉ mamadulotapo Isalael so elele dulu dla meyelope meyelope depo tame ha꞉ha꞉myelepe.

8Epame Yuda wa꞉ye wa꞉ bapadulo mate epo wa꞉ eidulo matetapo wa꞉ dla sisiyemama wa꞉ hete sitali isili dla heoheodemha꞉ha꞉lepe. Adipalati, wa꞉ta itiyamaletapo wa꞉ dla opahale dlalo sota itiyamaleye tla꞉mtame hallepe. 9Epame wa꞉ye layon esemala some ya꞉ nomsu yumdepame oplami haleta pohustlalo woloma ka꞉pi elemdiye, epapele some hallepe. a  10Epedeme Isalael so dulu dla Yuda elele halomale sotapo dokopala ha꞉ha꞉mtelepe. Epammtamama yia꞉ dulu tle ma ikadepe dokopala oplami halloweta alotle pulupe. Epalati opa hapulomatapo hatlo ya꞉ yu dla heodepo sallademha꞉ha꞉lepe. 11Epame wa꞉ gla꞉pi dlomoko dalitapo sikemte pasatamama wain yú ma sikemte pasatepo hallepe. 12Epame wa꞉ inomatapo dikimama wain yú some hallepe. Epalati wa꞉ a꞉petapo sikemte kamama memeko some hallepe.

13Amasiyama Sebulun wa꞉ye kaula pato peleyama dla halemsela꞉lepe. Epame wa꞉ta hallowe mo edla koa patototapo puame hedlowe koa sitali ka꞉pita halemyelepe. Epame wa꞉ ta꞉la sukulutapo tame Saidon mo dla gudlepe.

14Epame Isakal wa꞉ye itiyamale donki aliyatapo upiyele alisisi pato asiyame pupo depo hedepo elemdiye, epapele some hallepe. 15Epame wa꞉tapo puame hedlowe mo ka꞉dle natipame ma edla asiyama pa꞉le oko halowe ma po-alimhallowa.

16Amasiyama Dan wa꞉tapo Isalael so dulu dla yia꞉ koko gladlalo hallepe. 17Epame wa꞉ye kolape ilama some halemama hos aliya hete dla yiellati yota ta꞉la dla teyu demhallepe.”

18Epapele dulu dla Yokobtapo epo atlaiyo, “Lod God, na꞉ wa꞉ta na꞉ pasakalo gadlowe koko dla omhalapo,” diyo. Epame ma ya꞉ akimlala dla helestame epo atlaiyo,

19“Gad wa꞉ye opatapo puame hustepo dodoloma demha꞉ha꞉lepe. Epalati asiyama wa꞉tapo yia꞉ye posallati, yia꞉tapo wa꞉ tle potademha꞉ha꞉lepe.

20Epame Asel wa꞉ ta꞉la dla dlowe alisisi ka꞉ka꞉dleta matelepe. Epalati wa꞉tapo dokopala sota dlalo dlowe alisisiye halomhallepe.

21Amasiyama Naptali wa꞉ye diya aliya malalatapo ya꞉ yimlala ka꞉ka꞉dle usulupame inoma tetleyamama tlesela꞉mdiye epapele some sela꞉lepe.

22Epame Yosep wa꞉ye dlomoko dali dlo seselemallita sikemte milimaletapo yú matale mateka꞉pi dla halemdiye, epapele some hallepe. 23Amasiyama wa꞉ dla opahale dlalo sotapo wa꞉ye sikemte siyaladle mate husta demhallepe. 24Amasiyama epapele tlope wa꞉tapo woloma kokalepo halemama to hinale tlo woloma kokata hama demhallepe. Adipalati, Yokob ya꞉ God itiyamaletapo wa꞉ gadlepe. Ame adipalati, Godtapo aliya halo omhallalota ya꞉ aliya woloma omhalemdiye, epapele some wa꞉ye omhallepe. Ya꞉ye Isalael so yia꞉ molopa kestale depo halapo. 25Wa꞉ a ya꞉ Godtapo wa꞉ye gadlepe. Ya꞉tapo wa꞉ watle tiyo mate epo yú matale mate halopilipe. Epame wa꞉ watle mamadulo pasataleye halopilipe. 26Epedeme na꞉ maseyemala, na꞉ta atlamale ka꞉ka꞉dle koko itapo wa꞉ dla pasatamama tamali aloweli selemalliye bopudlepe. Adipalati, wa꞉tapo wa꞉ bapadulo dulu dla itapu hamale some hallepe.

27Amasiyama Benyamin wa꞉ye moko esemala epapele some hallepe. Wa꞉tapo wa꞉ dla opahale dlalo soye potipame yia꞉ alisisiye halopo puame wa꞉ opa dla hukulupo alema demhallepe.”

28Epapedeme yu iye Yokobtapo itapu dla ya꞉ akimlala 12 dla wowoyamolowe kokoye momolo atlamale yu ipo. Epedeme Yokob ya꞉ akimlala 12 iwolotapo Isalael so elele 12 sitali ha꞉ha꞉po.

Yokobta powale koko

29Epapele dulu dla Yokobtapo ya꞉ akimlala 12 watle epo atlaiyo, “Na꞉ye mo-polowe mateka꞉pi dla polapo. Epedeme na꞉ motoye Makapela teiko hotuwale dulu dla na꞉ mamadulo hatili medla hamatiye. Wabasi iye Keinan mo pato dulu dla Mamele mo yemala dla halapo. Adipalati, na꞉ mama A꞉iblahamtapo wabasi eye mo-powataliya Hitai elele halë oplami Epolon tle asiyama mate hauwapo. b  31Epedeme mo edla A꞉iblaham mate epo ya꞉llu Sela mate hatiwapo. Epame mo hatlo medla Aisek mate epame ya꞉llu Lebeka mate hatiwapo. Epame mo hatlo medla na꞉tapo na꞉ a꞉ya Liyaye polomoluwapo. c  32Ame adipalati, na꞉ mama A꞉iblahamtapo popoliyelowe ta꞉la iye Hitai so tle asiyama mate ma-hauwapo.”

33Epapele dulu dla Yokobtapo ya꞉ akimlala dla yu hapuloma ma-atlapo gudepame ya꞉ heteye woloma ya꞉ta ellalo dla ola꞉po elemama mosukulu dupa ketamtuluiyo. d 

Copyright information for `XLA