Revelation of John 4

Yonta Pepele dimo natili

1Koko ita tame gudlati na꞉ toko ipo natitepo, Pepele dimo kokolomata gowaladepo hallati natiwa. Epele dulu dla na꞉ta ka꞉yapa daluwa hulu yu sepeleta ma na꞉ watle epo atluwa, “Hema matane. Epalati na꞉tapo amile dla wowoyamolowe kokoye wa꞉ watle imolowepo,” duwa. 2Epalati pakasiyamalalo Hela꞉dle Sokota na꞉ye halati toko Pepele dimo dla natitepo Godta ya꞉ta pollalo mo dla polla natiwa. 3Ya꞉ta hela꞉dletapo sikemte usiyemama ewala Yasepa mate epo Kaneliya demdiye epapele some haluwa. Epalati pesepidolota ewala Emelal demdiye epapele sepeleta ya꞉ta pollalo dla sillidepo hallati natiwa. 4Epame ya꞉ta pollalo alikili tle dokopala so 24ta yia꞉ta popa꞉lalo dla popa꞉lati natiwa. Yia꞉ popa꞉mama tluka kamkamale didiyepo gold dokopala alisisi didiyepo popa꞉uwa. 5Epame Godta pollalo mo tle omaplata halë mate hela꞉hela꞉dle mateta wowoyamhaluwa. Epame ya꞉ta pollalo mila꞉pi tle tuloma 7ta ota꞉mtipo ullalimha꞉ha꞉lati natiwa. Tuloma iye God ya꞉ Soko 7po. 6Epame ya꞉ta pollalo mila꞉pi tle galasi kaula alisiyamale sepeleta hela꞉lemtame ellati natiwa.

Epame Godta pollalo alikili mateka꞉pi medla pasakalo ha꞉ha꞉lalo alisisi dapiyamte dapiyamte dleta ha꞉ha꞉la natiwa. Yia꞉ mila꞉pi mate epo yia꞉ ko mateye inomata pasatame ha꞉ha꞉la natiwa.
7Yia꞉ dulu dla haleta layon aliya mila꞉pi himili some haluwa. Epalati haletapo bulumkiyawa aliya mila꞉pi himili some haluwa. Epalati haleye oplami mila꞉pi himili some haluwa. Epalati haletapo kepili tea mila꞉pi himili some haluwa. 8Yia꞉ta hapulomatapo suku 6 watalota ha꞉ha꞉mama inomata yia꞉ moto hapulomaye hapo ha꞉ha꞉uwa. Yia꞉ suku isili ma inoma watalo. Epapele dulu dla ewolotapo alila hapuloma mate epo utula꞉la hapuloma mate dulu dla ipo atlamha꞉ha꞉mdepo,

“Aiyalma, aiyalma, aiyalma,
di Lod Godye sikemte aiyalmapo, epame sikemte itiyamalepo.
Ya꞉ye ka꞉yapa haluwapo,
epame wata me-halapo, epame ya꞉ye alotle ma me-hallepe.”
9Epedeme pasakalo ha꞉ha꞉ alisisi dapiyamte dapiyamte dletapo God dla sisiyele mate ya꞉ hi di dla ta꞉dlepiye, dokopala so 24 mape oloma medla ya꞉ dla heodepo popa꞉mama ya꞉ dla siyele hamimdepo. Adipalati, ya꞉ye kokó halepo hallalopo. Yia꞉tapo yia꞉ dokopala alisisi ya꞉ mila꞉pi dla hatitipame epo atlamdepo,

11“Di Lod God, ka꞉dena, wa꞉ta itiyamale hapuloma halomoloweye.
Epedeme ka꞉dena, dita wa꞉ dla sisiyemama wa꞉ hi di dla ta꞉dloweye.
Adipalati, wa꞉ta alisisi hapuloma mo-mimita꞉puwapo.
Epedeme wa꞉ta solotamale tle yia꞉ta hapulomata me-ha꞉ha꞉po.”
Copyright information for `XLA