Acts 19

Polomamo Epesisi numutoka monoka lo beko nebo.

1Apolo maya Kolinti numutoka neyoko, Polo maya eba luwakuka widanaki woko Epesisi numuto maya hetiye. Sakoya yaloka woko Jisesida wewenalale yuha malokasidama mudaidokoko sa-loko loka obetaiye: 2Edimoya monoka eliki elewole ikiki Omaimidana weuna oluhoya lebo nehe. Loko loka obetaiyoko, edimomasiya o'e, Omaimidana weuna oluhola ne loko elamudawo nenae. 3Liki layoko akuya loka obetoko sa-ikaboya, edimoya ekahida gala lalolo noku udae. Loko liyoko, aya wewenamasiya lemoya Jonida galalo maya noku ududawo maya nenae. 4Liki layoko, Polomamo sa-loko lo biye: Joniya wewenasi obohanipo li wili jeboto maya noku udobetaidanaki sa-loko lo biye: Nemesaloka nisitibo weya uliwa Jisesiya nisekolaiye. Sa-ekolainako, emokumuya eli elewole itae. 5Loko Polomamo lo bekaiyoko aya ga maya elikiki We napa Jisesida galaloya noku udae. 6Sakiya noku udikayoko, Polomamo madonipolo maya adela moloko Omaitoka loikaka iyoko weuna oluho maya lemekaiyoko aito aito dono jiki labo ito Omaimidana epalokati ga maya lae. 7Sakiya aya nesa lolo abo wewenaya 12-pala weya minae.

8Sa-ikayoko, Polomamo Juda wewenasida monoka numudanipouya yowidanaki Omaimo muki wewenasida uliki we lolo obetatibo ga maya lo akutoko lo bebe oko neyoko, ukada loweki makokiya wiye. 9Sa-okaiyoko nenako, maloka wewenasiya mukaha ikadanaki Jisesida gala maya eli aha nesa lolo ae. Sakiya eli aha nesa lolo ikiki muki wewenasida domudalo maya We napamidana anulamu liwi letiwi ikayoko, Polomamo hulobikoko eimola wewenalale yuhasida maya dilipe-loko woko dilipe nupa okadanaki, muki yupeka we mako uliwa Tilanasida numudalauya api obekaka ibo wemidana numudalauya miniki monoka ligi hagi iki minikaka ae. 10Sa-iki minayoko, Esiya ebakuka wewena maya Juda wewenaki ito Guliki wewenaki mukiya We napamidana monokala maya eli su-niayoko meleke loweya wiye.

  • 4 Mat 3:11; Mak 1:4-8

Sikewada ipapalalesida ganipo.

11Sa-inayoko, Omailimoya Poloda maya ilime abuha-wowo lokaiyoko, oliwaki nesa mudamabo nesahena wavu-leko le soto molaiye. 12Sa-iyoko nenako, wewenamasiya agisipinipo nebo taulinipo nebo lowa-lawa nesanipo maya liki nisiki Poloda upaloti maya lilihali ikiki liki wiki saina jelebo wewenasida dupaloka liki wiki molikayoko, lahelamibo nesahena suwobetaiye, ito olohahena dukauti maya yowiki wiwi ae. 13Sa-niayoko, Juda wewena Omaitoka jokila hi mikaka wesida we napanipo mako uliwa Sikewae loko neboya ipapalale 7-pala minae. Sa-iminabo nenako lusalo we malokasiya numuto namato wili jiki monedanaki oloha lahelamibomidana maya kohaidokoko dukauti maya doli hetune likadanaki, We napa Jisesida uliwalo maya aweyaha iki sa-liki lae: Jisesida uliwa lalo Poloma moneko lokaka noibo wemidana uliwaloya oli witae loko nololibetune. 15Liki layoko, oloha lahelamibomamo sa-loko lo biye: Jisesida monawalauya alo ele-minoe. Ito Poloda monawalauya alo eleminoboya, edimoya nena wema minae. 16Loko lokadanaki oloha ukalau nebo wemamo deni jeko kohaidokaiyoko, oladalimo lemo jeje iyoko dupa sapago numukuti maya limikiki oli wae. 17Sa-ikayoko aya ga maya Epesisi numutokaya Juda wewenaki ito Guliki wewenakiya eli suwikadanaki, omodanipo adoha wokaiyoko We napa Jisesida uliwa li sawa jedanaki epoka lae. 18Sa-ikayoko, muki elewole iki eliki minabo wewenasiya nisiki hetikadanaki lahelamibo weunipoki miniki lolo abo nesahena maya muki li soto moliki suwae. 19Sa-ikadanaki hapa lusa vikaka abo wewenasida bukunipo maya moniki usiki liki nisikiki muki wewenasida domudalo maya joku je. Sa-ikadanaki yatoka bukusida meinawa li nupa iki lepeboya 10,000 kina okaiyoko, 20muki wewenamasiya yakidana nesago lolo ikayoko, We napamidana gala maya soto pekadanaki muki ebakuka maya puu loko hutili oko moniye.

Epesisi ebatoka wewenamasiya opa napa ga lae.

21Sa-okaiyoko, Polomamo Masedoniya ebakuka ito Akaiya ebakuka womo-womo Jelusalemu numutoka wetuwe loko ata kekadanaki Omaimidana weuna oluholimo ilipibotoya sa-loko liye: Nemoya Jelusalemu numutoka wokoko yaloti le Lomu numutoka wetuwe loko elekadanaki, 22ilimi wati ikaka aibo we Timotiko ito Elastasikosida maya doli hekaiyoko Masedoniya ebakuka maya omutiki waiye. Sa-okoko Polo maya Esiya ebakukaya lasolasima ne.

23Sa-okaiyoko, ya yupekaya Epesisi numutokaya Jisesida monokalamuye loko lowa napa soto piboya sa-okoya ne. 24Yalokaya siluwadunu saina lolo okaka ibo we mako neboya uliwa Dimitiliyasi. Sa-oko nebo welimoya omai nesanipo uliwa Dayanae loko nebo menamidana numudala lasomosola lolo okadanaki eimolaki unala ipalalekiya ehada napa aya yowanuloti likaka ae. 25Sa-ikaka ayoko, Dimitiliyasimamo unala ipapalale ito iwelale malokakiya dilipe nupa okadanaki sa-loko lo biye: Unanele yuhase, edimo yowanu lebolimoya moni uvamina le soto mololetokaka noibo maya alo eli-minae. 26Ito we mako Polo maya niseneboya, edimo alo monawala mudaiki eli-minae. Emoya Epesisi numutokati ito Esiya eba malokatiya muki wewenasida maya data leko dilipe opa napa idanaki dadeloti lolo abo omai nesaya saina ulawa minamiye loko lo bekaka noiye. 27Loko leko monideko lemo yowanuteya lemekolaiye, ito omai nesate Dayanada numudala napa maya wewenasi elideko lemekolaiye. Sa-okadeko Esiya ebakuka wewenaki ito muki numuto namato wewenakiya Dayanakumuya oli oli iki minabo maya nenako, uliwa maya woko aha nesa lolo etihe loko nomoda wokaiye.

28Loko liyoko, elikiki dukau jo lokaiyoko, ga napauti sa-liki lae: Epesisi wewenalika ahote Dayanaya ulilaki mena napa maya ne liki lae. 29Liki likayoko, aya numuto wewena maya opa ikiki li esa aboto lolosa jiki wiki li esa ikadanaki, Masedoniya ebakukati Poloki magoina monikaka aibo we lowesiya dulinipo Gaiyusiko ito Alistakasikosida maya dadelo likiki eleleha iki liki wae. 30Sa-ikayoko, Polomamo elekoko muki wewena li esa iki minaboku wetuwe loko lokaiyoko nenako, wewenalalesiya demega lae. 31Sa-ikayoko, Esiya ebakukaya duliki we malokaya Poloda welalesiya muki wewena li esa abokuya wametiye liki ga maya hulikayoko wiye. 32Wokaiyoko, li esa abotoya wewenasiya opa-napa ga ladanaki aito aito ga liki minae. Sa-inayoko, malokasiya sainamu labo maya elamiki opaya minae. 33Sa-iki minayoko, Juda wewenasida we napanipo mako uliwa Alekisedada maya ilimi eto ikiki ula moliki aya ga maya li mimi ikayoko emoya sipalo maya yoweko Juda wewenasida maya auha bamitae loko adedunu ane molaiboya, 34emoya Juda we maya nenae liki elikadanaki depauti depauti maya ga li makokoto molikiki sa-liki ga napauti lae: Epesisi wewenalika ahote Dayanaya uliki mena napa maya ne. Liki layoko, awa lowe wiye. 35Sa-okaiyoko, kanisolesida ujapa welimo dilipe you lokadanaki sa-loko lo biye: Epesisi wese, Dayanate napamidana monoka numudala napa malo nebo ito okulumauti emo weuna saina mako limibomidana ujapawa aholakidana minune. Sa-ibo maya nenako, aya gawa maya muki numuto namato wewena eli suwi-minae. 36Sa-iminanako, nakaha welimo sa-oko minamiye loko letibo ne, ma sa-liki litabo wewena minamae. Sa-oneyo, edimoya yamuya mulutipo li hulu ikiki opa-napa nesa lolo amilo. 37Maloka dilipi-liki nisebo wesiya omai nesatemidana monoka numuda napauti saina mako li haluko haluko itaibo nehe, Dayanadaya liwi letiwi aibo nehe, ma samaibo ne. 38Sa-onebo nenako, Dimitiliyasi maya iwelalekiya we makomu eleyoko lahelamiyokoma, lihimanipomuya obi numutoka kiyapenipoloka ilimi-liki wideko yaloya obi yowanu litiye. 39Ito ga mako minokadekoma kanisole minataboku ilimi-liki wideko ga yowanu liki elitae. 40Edimoya olotiya opa ga liki lowa hikaboya haka okaiyo. Yatoka aya duliki wesi elitaboya, nenae loko lo buniyoko dowa letibo ne, ma sako minamiye. 41Loko ujapa wemamo lokadanaki doli he hulikaiyoko wae.

  • 24 2 Tim 4:7
Copyright information for `YBY