Acts 21

Poloma Jelusalemu numutoka wekolaiye.

1Sa-okoko edimoki lemokiya woko yeiwau yeimau udanaki noku lapeuya wehe loko woko woko Kosi mika owalau maya hetune. Sakoya woko hetuniyoko go maya lokaiyoko akuya woko woko Loda mika owalauka maya hetokoko woko Patala numuto maya hetune. 2Sakoya woko hetokoko lapeutima lemekudanaki noku lape mako Pinisiya ebatoka wikili li wati niayoko, mudakudanaki yau maya yowekudanaki 3woko Saepalasi mika owala maya lamawakaloka neyoko mudakudanaki woko woko Siliya eba luwakuka Taiya numuto maya hetune. Sakoya yalo maya noku lapeuti maya uvamina maloka li nihulayoko, 4lemoya Jisesida wewenalale yuhasida numudanipoloka yoweko minuniyoko, holi onawa makoko wiye. Sa-oko niseko wokaiyoko Omaimidana weuna oluholimo obohanipou yowanu lekaiyoko, Jelusalemu numutoka maya wametiye liki Poloda maya ilo adelo le. 5Sa-ikayoko ayalo maya minoko wetudawo onawa maya alili okaiyoko, menakipa oluhokiya numuda atetoka maya lilimi-liki limikayoko, akeloka maya lemeko Omailoka li bola heko lune. Sakoya lokudanaki ladeu leko yomala jekudanaki, 6noku lapeu maya noyowuniyoko aku li numudanipoloka wili jiki wae.

7Sa-ikayoko, Taiya numutoti maya woko Tolemai numutoka hetokudanaki yaloka maya Jisesida wewenala yuhaki eke-woke lokudanaki numuda makoko udune. 8Sakoya udokoko go maya lokaiyoko woko Sisaliya numutoka hetokoko monoka ga lalowa lo bekaka we Pilipida maya mudakudanaki numudalau maya yoweko minune. Sa-okoko ayalokaya 7-pala weya omutiki yowanulo dilipi eto abo weuti maya makoya neboya uliwa Pilipi. 9Emo olu aluwale 4-palasiya Omaimidana weuna oluholimo dukau yowanu liyoko Omaimidana epaloti ga wetome iki minae. 10Sa-ikaka ayoko, yaloka maya woko koloko minuniyoko Judiya ebatokati Omaimidana epaloti ga lokaka we mako uliwa Agabasiya, 11lemotoka niseko hetokoko Poloda ebelalo lekoko eimola ilalo jedanaki sa-loko liye: Omaimidana weuna oluholimo sa-loko noliye: Aya ebelamidana ahola maya Jelusalemu numutoka nisekadeko, Juda wehenasiya mamidana nesa mikiki hetoka wesitoka oli hi moladeko lahelamibo monawa ilipitae. 12Loko lokaiyoko nenako, lemoki ito aya eba aholalekiya Poloma Jelusalemu numutoka wametiye loko imiya lune. 13Sakoya imiya lokuniyoko Polomamo sa-loko liye: Edimoya nenahamuya aha wije nama nileyoko milumatida noeloe. Nemoya Jelusalemu numutoka nala numukugo wetuwe loko minamika, We napa Jisesidamuye loko helitubomuya nepane mutiwa yatokaya hapa wati oko wehe loneyo, hulikalo. 14Loko liyoko ata leko ludawo maya elamiyoko, hulikudanaki sa-loko lune: We napalimo lolo etibo nesaya soto pideyo loko lune.

  • 8 Apo 6:5; Apo 8:510 Apo 11:28

Poloma Jemisi nebotoka wiye.

15Loko lokudanaki onawa malokaki suwokaiyoko, Jelusalemu numutoka yowetune loko le lolowa une. 16Sakoya le lolowa okuniyoko, Sisaliya numutokati Jisesida wewenalalesiya lilimi-liki Saepalasi mika owalauti we mako Jisesida wewenala neboya uliwa Manasoda numudalau maya lilimi molikayoko, yoweko minune. 17Sako yoweko minokudanaki, le Jelusalemu numutoka wune. Sakoya wuniyoko, wewenatelemasi lilimi molikiki nasahili ilitayoko, 18udokudanaki go maya lokaiyoko, Polomamo monoka ujapa we napa Jemisida numudalauka lilime-loko yowiye. Sakoya yoweko minuniyoko, monoka we loidawa nisi suwae.

19Sakiya nisikayoko, dadeu likaidanaki Polomamoya Omailimo ilime neyoko hetoka wewenasitoka monoka yowanu libo gahena maya wetome oko lo beko suwiye. 20Sakoya wetome oko suwokaiyoko, elikiki Omaimidana epoka likadanaki Poloda maya sa-liki li me: Wewenate Polo, Juda wewena muki tauseniya Jisesida wewenala yuha lolo iki minaboyae. Sa-ikiki aya wewenasiya Mosese lo hukoko libo ga maya dabuha moliki emesalo molikaka niae. 21Sa-ikayoko, emo gaka maya sa-loko nisekaka noiyoko elikaka niae: Juda wewenaya hetoka wewenasida apinipoloka mini-liki wabolawasiya Moseseda galama eli hulatae loko data lekaka noane. Ito Juda wewenalitaya oluhotipolesida dupalo maya Omaimidana anela molamitae loko, ito monawa-hanawate maya hulatae loko lo bekaka noane. 22Liki maya ebato wewenasiya emokumuya elikaka nianako, emoya malo minane likiki kohaelakili nianako, depauka hulu etiye loko nenaha etane. 23Sa-onenako, lemoya ya nesamuya ga mako lo emekuniyoko letaniyo. Lemotokaya we loweki loweki minabosiya Omaimidana uliwalo nesa letune liki li hukikadanaki, madonipo yopala maya hukamiki aha minanako, 24emodaya edimotoka ilime kolokuniyoko, Omaimidana omudaloya obohatipo wehe waha loko lemo lekaka noudawo monawatehena maya litae. Sa-ikadekoya, Omaitoka jokila hi mitabo nesa maya meina heko bekadeko, koha nijiki yopanipo maya hukatae. Sa-etadawoya muda-elikiki emokumuya sa-liki likilae: Gaka elebo maya suwa ga ilekaiyoko Mosesekaho lo hukoko libo ga maya ele lekaka noane. 25Ito hetoka wewenasitokati eli elewole abolawasitoka luhuwa nesa leko lo hukadawo ga sa-loko judawo maya ne: Omai nesanipomidana jokila hi mitabokuti namitae loko, ito ja oladawa maya namitae loko, ito nala jitabo jauti namitae loko, ito we mena olisa amitae loko, ayahasiya lo hukobeto-minudawo ne. 26Liki likayoko Polomamo aya wesida ganipo maya elekadanaki aya we loweki lowekisito maya woko kolokaiyoko, udikiki go maya lokaiyoko nokuhena udiki dupahena li wati ikadanaki, Juda wesida monoka numuda napa hekakau maya yowe. Sakiya yowikadanaki, Polomamo nokuhena udiki li wati itabo onawa maya suwetibo ga ito Omailoka jokila hi mitabo onawamuya ga lo biye.

  • 23-24 Nam 6:13-2125 Apo 15:29

Monoka numuda napautima Poloda adelo le.

27Sa-loko lo bekaiyoko sainahena li wehe labo onawa 7-pala maya suwekolo noiyoko, Poloma monoka numuda napau yoweko neyoko Esiya ebakukati Juda we malokasiya muda-elikadanaki muki wewenasida maya ula molae. Sakiya ula molikayoko, Poloda maya adelo likadanaki, 28Epesisi numutoti Poloko hetoka we mako Tilopimoko maya minaiyoko mudaikiki Poloda maya monoka numuda napa oho ulau maya ilime-loko yowihe liki domoda ga sa-liki lae: Agae, Isilaelo wese, nisiki lilimamae. 29Maya welimoya numuto namato monidanaki lemo Juda we lowa le limidanaki Mosesekaho lo hukoko libo gamu ito monoka numuda napatemuya lewo letowo oko lokaka noibo we maya nenae. Ito monoka numuda napateu maya Guliki wewenasida matoka dilipe-loko yowekaiyoko lemo monoka numuda napate maya okepa jikae, liki lae. 30Sa-liki layoko aya eba aholasiya elikadanaki lolosa jiki nisiki li nupa ikadanaki, Poloda maya adelo likadanaki monoka numuda napa oho ulouti maya eleleha iki liki leme. Sakiya liki nilemeyoko, wewenasi loa moila hikatae liki enemane iki anu vae. 31Sa-ikiki Poloda maya kohai helikili niayoko, gawa maya Lomu imi wesida ujapa weloka maya wokaiyoko sa-loko eliye: Jelusalemu wewena mukisiya lowa nije, 32loko gaya elekadanaki, imi we yowi-minabolawa ito limi-minabolawasidamaki muki dilipe-loko wokoko lolosa jeko minabotoka maya leme. Sakiya nilemeyoko, Poloda maya nikohabototi maya imiki wemaki ito ujapa wemaki niniseyoko mudaikiki hulitae. 33Sa-niayoko, ujapa wemamo Poloda maya ilimekadanaki, obi etane lokoko seni nala loweloti adeu nala jitae loko imi wesida maya lobetaiye. Sa-loko lokadanaki nena wema ne, ito nenahatipoma le opa iye loko loka obetaiye. 34Sa-loko loka iyoko, maloka wewenasiya anidalo oulo miniki opa napa ga nilayoko ga monawa maya ele wehe lamidanaki imi wesida maya numudanipouka ilimi-liki witae loko lobetaiye. 35Sa-loko lobetokaiyoko, ilimi-liki wiki numuda epau maya hetikiki yowikili niayoko, muki wewena maya demesalo moliki oulo anidalo niwiki maya weya suwetiye, liki likayoko Poloda maya kohakilayoko imi wesiya apusa jiki li molae.

  • 29 Apo 20:4

Polomamo eimola monawala lo bekolo iye.

37Imiki wesida numudanipou maya Poloda ilimi-liki yowikili niayoko, Polomamo lowa ujapa we napamidana maya Guliki gaukati ga mako lo imituhe. Loko lokaiyoko, ujapa wemamo sa-loko liye: Olo, Guliki gaya ele-minape. 38Hapaya Ijipi we makolimo gamani wewena lowa he bekolo unala ipalalale 4 tauseniya ame mikalo lowa hikilayoko dilipe-loko wibo nenako, emoya aya we maya minape ito aito we minane. 39Loko loka oetaiyoko, Polomamo sa-loko lo miye: E'e, nemoya Silisiya ebaku Tasisi numutoka etabo Juda we maya minoe. Taoni napa ahola minoe. Ito emokahoya oo lidekoya, maya wewenasida ga lasola mako lo bituwe. 40Loko liyoko ujapa wemamo oo lokaiyoko, Polomamo letalo yowenedanaki adedunu api-napi okaiyoko, ameme iminayoko, Hibulu gaukati sa-loko lo biye:

Copyright information for `YBY