Acts 7

Sitiwenimamo eimola monawala lo biye.

1Sa-okaiyoko Omaitoka jokila hi mikaka wesida ujapa wenipomamo loka oetoko maya obi ga nilaboya wehe liki nilahe. 2Loko liyoko, Sitiwenimamo sa-loko liye: Donele ahonelelika, ga mako letuyo, elilo. Ahote Aebalahamu maya Halani ebakuka maya owaha wamoko aha Mesopotamiya ebakuka neyoko, Omaiya lamedalaki weya emo omudalalo soto pekoko sa-loko lo miye: 3Numudaka ebaka wewenakalesidaya hulobetokoko nemo eba mako ilipitubotoya woko minatane. 4Loko liyoko emesalo moloko Kalatiya mika maya hulikoko Halani ebakukaya woko nebo ne. Sakoya woko yaloka neyoko ahola maya helekaiyoko ale jitae. Sa-okaiyoko Omailimo libotoya aku hokeko niso liyoko hokeko lemo minudawotoka nisibo maya ne. 5Sakoya hokeko nisekoko maya mikaya lamibo maya ne. Omailimo mika lasola mako keke mamibo ne. Sakoya oluhola etamoko neyoko, emoki awolalesikiya aya mikaya litae loko lo molobetaibo maya ne. 6Sakoya Omailimo ga mako sa-loko lo menebo maya ne: Awopilakalesiya mika makomaloka wiki miniki wenoka mikalo maya osele-pasele yowanu liki miluma-aluma eliki minadeko meleke 400 wekolaiye. 7Loko lokadanaki, Omailimoya ga mako kolo meko sa-loko liye: Sakoya nowideko maya miluma yowanu nemo wewenanelesida bitabo wewenasida maya obi yowanu lebetakoloe. Sa-okadeko awokalesidaya doli hi molikadeko nisiki maya mikalokaya nemoda nuline li sawa jiki monoka liki minakilae loko lo miye. 8Loko lo mekadanaki Aebalahamuda unala ipalalesitoka maya Omaimidana anela netiye loko lo hukoetaiye. Loko lokaiyoko, Aebalahamuda ipala Aesikida etaiyoko onawa maya 8-pala oko wokaiyoko aya ane maya upalo moloetaiye.

Sakoya moloetokaiyoko, Aesikikahoya mino-loko yoweko Jekopuda etaiye. Sa-okaiyoko, alikaya Jekopukahoya oluhola 12-pala etaiboya lemo latatele yuha minae.
9Sakiya latatelesiya unanipo Josepuda maya ma yamidana sako minatudawolae liki dukau yowi hilikadanaki Isimalaita wewenasitoya salimi iki meinawaya le. Sa-ikayoko Josepuda maya Ijipi mikauka ilimi-liki waboya, Omailimoya Josepu woko nebotoka magoina wiki minaiboya, 10miluma nesama le huloetokadanaki nasahili oetaiyoko muki nesahenamuya ele wehe loko neyoko, Ijipi mikauka uliki we napamamoya muda-elo lalo okadanaki Ijipi mikauka ito emo unala ipalalesitoka ujapa we napa netiye loko ilime sawa jiye. 11Sa-okaiyoko, neyoko, Ijipi mikauka ito Kenani mikauka maya nodekumu napa heleyoko, muki numuto namato wewena maya miluma napa eliki minikayoko lemo latatelesiya asaiki nodenesamuya ohu jebo ne. 12Sakiya minadanaki, Josepumamo Ijipi mikauka maya nodenesa wavu-leko ne liki laboya elekadanaki, oluholalesida maya doli hiyoko leme. 13Sakiya limikiki yowiki aku lemeyoko Josepumamo nemo maya minohao, loko yatolalesida maya okepa dilipiyoko Pelomakiya aya gama eliye. 14Sa-okaiyoko Josepumamo ahola Jekopuda maya ipapalalekiya Ijipi mikauka maya limilo loko liyoko, 75-pala wewenaya leme. 15Sakoya Jekopu maya woko Ijipi mikauka maya minoko heliye. Sa-okaiyoko oluholale maya aya mikaukamagoya miniki heliki suwikaiyoko, 16onowanipo maya usiki liki nisiki Sekemu numuto maya Hemolida unalamotauti ono molikaka ehada numukuya omutoko Aebalahamu meina hibo numukumagoya ale jibitae.

17Sa-ikayoko, Omailimo Aebalahamuda ga lo moloetaiboya niseko ulolotetibo onawa maya alili okaiyoko Juda wewena maya Ijipi mikauka maya hiki hutili ae. 18Sakiya hiki hutili niayoko Ijipi mikauka maya uliki we mako ohatama soto piye. Sa-iboya aya welimoya Josepukaho oko moloko ibo nesamuya elamibo we ne. 19Sakoya ahotelesida maya dokepa jidanaki dilipe opa napa oko ahotelesiya ipa etatabo maya kohaidi hula hula ilo loko lokaiyoko nenako, ahotele dotelesiya aya oluhosida maya dilipi-liki wiki liwe ohuguka hula hula ayoko heli mina mina ae. 20Sakiya sabo yupekaya Mosese maya dolakaho etaiye. Sa-iboya, oluho lalo nesa soto pekaiyoko nenako, aholada numudaukagoya suna ilimi-minayoko ukada loweki makokiya wiye. 21Sa-ikiki alikaya kohaikatae liki hetoka maya ilimi suna iminayoko, Peloda oluwamamo mudakoko neimone ipane lokoko ilime sa-iye. 22Sa-iyoko, Peloda wewenalalemasiya Ijipi ga maya li mimi ayoko ele suwokoko oko moloko ibolawa maya monokauya elewole oko ne.

23Sakoya nedanaki, meleke 40 le hulikoko Isilaelo wewenasida woko mudaidatuwe loko elekoko wiye. 24Sakoya woko mudaibo maya Ijipi we makolimo Isilaelo we makomidana nokohaiyoko mudakoko, Isilaelo wemitoka Mosesema molokoko Ijipi wemidana maya koha heliye. 25Nemo wewenanelesida maya Peloda adeuti maya hipo etane loko Omailimo nilime eto onebo ne liki elitahe loko Ijipi wemamidana maya kohaiboma neboya, mudaiki eli wehe lamae. 26Sa-okadanaki udokoko go maya lokaiyoko akuya wiye. Woko mudaibo maya Isilaelo we lowemasi lowahina nileiyoko mudaidokoko data leko sa-loko lo biye, lowahina lamisaiye loko, Mawelae, edimoya ouna we minaiboya nenahamu lowahina nileiye. 27Loko lo biyoko, ada api oko lowahina leko welada kohaibo wemamo sa-loko lo miye: Emoya ekahimamo ilime ulikaki we lolo ogetokaiyoko obi yowanu leletakolo nolane. 28Sa-okadanaki, aijo maya Ijipi we mako kohaminadawo maya nenako, olotiya nemodaya asako kohanelakolo nolape, olo. 29Loko lokaiyoko, Mosese maya omodala wokaiyoko oli woko Midiyani ebakuka maya lupona oko ne. Sakoya woko yauka maya lupona oko minoko mena leko ipala lowe etaiye.

30Sakoya woko minoko meleke 40 aku le hulikoko, yu makoya woko Sainae bola iwaukaya ame mikalokaya ya yuha mako aila vonebokuti jo uluma noyowiyoko mudaibo maya ayauti maya We napamamo okanaki we lolo okoko lemeko minoko ga noliyoko, 31Mosesemamo ololo okoko nenaha soto nopihe mudatuyo lokoko alili nonisiyoko, We napamidana onola sa-loko soto piye: 32Nemoya lataka Aebalahamule Aesikile Jekopulesida Omainipo hapa yeikala minobo weya oloti maya aha minoe. Loko liyoko Mosese maya omodala wokaiyoko agae, lokoko mino muna oko mudamiye. 33Sakoya neyoko, We napamamo sa-loko lo miye: Ika je-minadawo mikalo yaitayaloya nisomao, lominoboto minaniyo, ikalo su yaitaya ololoha oko le huliko. 34Nemo wewenanele yuha Ijipi mikauka minabo maya lahelibo lahelamibo nesa lolo nibitayoko wije nama liwa liwa iki minaboya dilipe wati amoko aha minobo onawa maya alo suwokaiye. Sa-okaiyoko olotiya aya nesauti maya dilimituwe loko nolemoe. Sa-oneyoko, emodaya olotiya Ijipi mikauka maya oli nohoyo, wo loko lo miye.

35Ito emoya we ekahimamo ulikaki we lolo ogetokaiyoko lemodaya lilime obilo nomololetane liki muda-eli hulabo we Mosese maya ya aila vibokuti Omailimo okanaki wela lolo oikoko niseko soto pe mekaiyoko nenako, Omailimo ujapa we ito olisauti dilimekaka we loko oli hiye. 36Sakoya oli hekaiyoko woko wewenasida maya dilimemo widanaki Ijipi mikau maya ito no makoya laho noe loko ela noloka ito ame mikaloka ito ohunahu luwamibotoka aito aito anehena maya le soto soto moloko neyoko meleke 40 wiye. 37Sa-iyoko, Mosesemamo Isilaelo wewenasida maya sa-loko lo biye: Omailimoya lemo muki wewena luwawateutiya eimola epalauti ga lokaka etibo we mako nemokidana ilime eto olibetakoloe loko liye. 38Ito ahotele maya Omaimidana monokalamuye liki ohunahu minamibotoka li esa iki minayoko, Sainae bolauka maya Omaimidana okanaki wela nebo ito wewenalale yuha minabotoka lo-loko woko niseko oko nedanaki, elewole lepa mutiwamidana gala maya lo limituwe loko liye, Omailokatiya. 39Sakoya lekaiyoko ahotelemasiya Moseseda gala maya eli hulikiki li wili jiki Ijipi mikaloka wikili data nikikiya, 40Moseseda yala Elonida maya sa-liki li me: Emokahoya aweyaha nesa mako lolo oletokadeko ya nesalimoya le omutideko aku le wili jeko Ijipi mikaloka wetune. Mosese maya Ijipi mikauti lilime-loko nisibo we maya woko opa ihe ito woko liwe hihe mudamuniyo. 41Liki likiki ya yupekaya bulumaka jakidana nesa makoya lolo iki molikiki jokila hi nimiki dadeloti lolo abo nesamuya elowa jiki minae. 42Sakiya sayoko Omailimoya hulobetaiyoko, duka opa oko okulumaloka lameda lokaka nesa oliwaki nesamidana maya epoka liki minabokumuya Omaimidana epaloti ga wetome okaka welimoya sa-loko luhuwa jenebo maya ne:

Isilaelo wewenalitaya, aha-namasida maya kohaidiki semeda hukiki niwa niwa iki minayoko meleke 40 wiboya, nemodaya semeda mako hukinitamabo maya ne.
43Edimoya omai nesatipo Molekeda numuda lasolasi mako vikiki makoya Lepanida sonohikidana lolo iki molikiki aya nesamidana weuna we maya oli meko epoka letune likiki omai nesa lolo abo maya nenako, nemokaho letubotoya Babiloni numuda maya dilipi-liki hotoka wikilae liki luhuwa ji-minabo maya ne.
44Ohunahu minamiboto maya Omailimo Mosesedaya monoka numuda lawolawoloti sako vitae loko ilipiyoko vabo numuda maya ahotele minabotoya aha nebo ne. 45Sa-iboya aya numudaya hapa yeikala vabo numuda maya neboya, aya numudalimoya aha mino-loko niseko ahotele minaboto maya neyoko, Omailimo le omutoko hetoka wewenasida maya doli hekaiyoko, niwayoko, ahotelesiya nisiki aya mika maya likiki aya lawolawoloti vabo numuda maya Josuwalekiya liki nise. Sakiya aya numuda maya liki nisiwa nisiwa iki liki niniseyoko, Dewiti maya soto piye. 46Sa-iyoko, Omailimo Dewitida muda-elaibo maya umu helekaiyoko, Dewitikahoya monoka numudala latane Jekopuda Omaimu voetatuhe loko loka iboya, 47ipala Solomonikahoya Omaimidana numudalaya voetaiye. 48Sa-iboya okulumau yowanu wekaho wewenasi vabo numukuya minoko leko amiye, Omaimidana epaloti ga lokaka welimoya sa-loko luhuwa jibo maya ne:

49We napamamo sa-loko noliye: Okulumauya numudane ebane maya ne. Ito maya mikaukaya aha yatoka niyakane moloko ujapa okaka noe. Sa-okaka nonako, numudaneya nakahamidana vonetokadeko wehe letiye. Ito nakaha sipaloma aso jeleko minatuwe.
50Nemoya nadenelotiya okulumaki mikakiya le soto molominoe loko luhuwa jibo maya ne.
51Ga elamabo wewena datatipo madotipo golotamibo wewenalita, ahotipole abo nesa liki Omaimidana weuna oluho maya lowa ulatipolo we lolo itikaka niae. 52Omutikiya ahotipolesi Omaimidana epaloti ga likaka wewenauti maya we makomidana esela vitabo nehe, samabo maya ne. Wehe loko nebo we maya soto pekolaiye liki labo wewenasida maya kohaidi helikayoko, aya wehe lonebo we maya soto piyoko mimi iki ilimi-liki wiki kohaikayoko helibo maya ne. 53Omaimidana okanaki welalesiya Omailimo lo hukaibo gahena maya li libebo maya mudaiki eliki emesalo molamae.

 • 2-3 Jen 12:14 Jen 11:315 Jen 12:7; Jen 15:18; Jen 17:8
 • 6 Jen 15:13-148 Jen 17:10-14; Jen 21:2-4; Jen 25:26; Jen 29:31—35:18
 • 9 Jen 37:11,28; Jen 39:2,2110 Jen 41:39-41
 • 11 Jen 42:1-213 Jen 45:1614 Jen 45:9-10, 17-18; Jen 46:27
 • 15 Jen 46-1-7; Jen 49:3316 Jen 23:2-20; Jen 33:19: Jen 50:7-13
 • 17-18 Eks 1:7-8,2219 Eks 1:10-1120 Eks 2:221 Eks 2:3-10
 • 23-29 Eks 2:11-1529 Eks 18:3-430-34 Eks 3:1-10
 • 36 Eks 7:3; Eks 14:21; Nam 14:3337 Dut 8:15,18
 • 38 Eks 19:1-20:17; Dut 5:1-3340 Eks 32:141 Eks 32:2-6
 • 42-43 Aim 5:25-2744 Eks 25:9,4045 Jos 3:14-17
 • 46 2 Sam 7:1-16; 1 Klo 17:1-1447 1 Kin 6:1-3849-50 Aes 66:1-2
 • 51 Aes 63:10

Sitiwenida maya ehadaloti huli mola mola iki kohayoko heliye.

54Sitiweni maya sa-loko libokumuya depauka lalo lamiyoko, 55Sitiweni maya Omai weuna oluholimo lemeko obohalau waitoko minokaiyoko, omudala hulo okulumauka moloko Jisesi maya Omaimidana lamedalaloya amaitoka neyoko mudakoko sa-loko liye: 56Nemoya okuluma golotiyoko mudaoboya, okulumauti we uti maya Omaimidana amaitoka neyoko mudaoe. Loko liyoko datau maya oijo hiki letikiki wiki 57apusa jikadanaki, ipiso-mapiso iki ilimi-liki numuda hetoka maya limiki ehadaloti maya nikohayoko, dupalo nesanipo maya liki ololoha iki li nupa iki we owaha mako Soloda maya iguka maya molae. 59Sa-ikiki Sitiwenida maya ehadaloti nikohayoko, helekolo noidanaki Omailoka sa-loko liye: We napane Jisesi yamalae, weune maya lo. 60Loko lokoko i bola heko ju loko liye: We napanelika, maya wewenasida lihimanipoya le hulobeto. Loko noliyoko, kohaiki helikayoko Solomamo wati okoe loko liye.

Copyright information for `YBY