Acts 1

Luukî ngê Tiyopilas ka u puku dê yi kakêmê u ngwo chámê ngê

1Mw꞉ââkó Tiyopilas.

Ala kópu yilî a mwiyémwiyé puku yedê nî d꞉êê ngê, Yesu ngê kópuni yilî d꞉uu ngê, myenté pi knî yi nuwo kópuni yilî kwólu, u dî, wéni n꞉ii ngê u Mî ka mî kee wo.

Yesu ngê p꞉uu ndiye pyu knî ye chóóchóó u ngwo ye a kêma ngê

2Yesu dini ghi n꞉ii ngê pwene, mêda pii wo, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê ngópu, u dyépi knî ye u kópu yilî a kuwo ngê, yélini mwiyé a ngmidi ngê. 3Yi dpodo p꞉uu wo podo y꞉a chedê ngê, daa ng꞉êêntómu chóóchóó ye dpîmo a kêmakêma, wod꞉oo yi lama mb꞉aamb꞉aa ngê yaa wo, apê, Kî pini ndêndê ngê mêdê pii wo. Yi dini ghi ngê Yesu ngê daa ng꞉êêntómu chóóchóó ye a kêma ngê, Chóó Lémi kóó k꞉oo wowo p꞉uu ye dpîmo danêmbum. 4Dini ghi n꞉ii ngê Yesu p꞉uu ndiye pyu knî yi k꞉ii nipi dnye ya, Yesu ngê yepê, Njedusalem kêdmyenêngê kuwo ngmê. Yepê, M꞉aa u yeedeyeede mwiyé dmyinê t꞉âât꞉ââ, kópuni p꞉uu nmye noo a danêmbum. Yepê, Yinê wa wêdêwêdê kalê nmyo. 5Yepê, Njon ngê mbwaa paa yoo dpîmo a kmênêkmênê dé, ngmênê mââ m꞉ii M꞉aa ngê chóó u Ghê Dmi u mênê wa kmênê nmyo. - 2 Luukî 24꞉49-51* - 3 Luukî 24꞉36-49, Dpodo 10꞉41* - 4 Luukî 24꞉49, Njon 14꞉16-17, Dpodo 2꞉33* - 5 Mát 3꞉11*

Yesu u Mî ka u ngwo kee wo

Mak 16꞉19-20, Luukî 24꞉50-53

6Dini ghi n꞉ii ngê Yesu u dyépi knî yi k꞉ii nipi a wó, u kwo póó dniye, kwo, Nmî Lémi. Kwo, W꞉êê tpémi y꞉oo ala kópu m꞉uu ka a vyi ngópu, apê, Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi ngê mb꞉aamb꞉aa ngê wa a ngee nmo, nmo Yisîléli tpémi nmî mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, kn꞉aa yéli yi kada pini ngê am꞉oo pyaa dmi. Kwo, Yi kópu ala ngwo a pyodopyodo? 7Yesu ngê yepê, Kópuni wa pyódu, M꞉aa ngê yi dini ghi u kópu chóó wa vyi. Yepê, Yi dini ghi nmyi lama daawa yââ. 8Yepê, M꞉aa u Ghê Dmi dini ghi n꞉ii ngê nmyi pwo wa a ghîî, yepê, d꞉ud꞉umbiy꞉e wa wêdêwêdê kalê nmyo, pi knî ye a p꞉uu u nkwo anmyin꞉aa danê, Njedusalem tpémi ye, Njuda tpémi ye, Samédiya tpémi ye, myenté dyámê ghi yintómu knî yi mbêmê. 9U danêmbum dini ghi n꞉ii ngê a kêlî ngê, wod꞉oo Chóó Lémi ngê mbóó p꞉uu yi ngópu kmungo, apê, Nkalî too pee vy꞉o ad꞉uu t꞉iy꞉e.

10Dini ghi n꞉ii ngê mbóó p꞉uu kee wo, p꞉uu ndiye pyu knî y꞉oo yi ngwolo dmi dêpê y꞉ee ngópu, mbóó p꞉uu mudnye vyuwo, wod꞉oo pi yi nkîgh꞉ê miyó adî m꞉uu ngmê, yi kpîdî dê kpaapîkpaapî dê. 11Yi tpódu y꞉oo yepê, Nkálili tpémi. Yepê, Lukwe dîy꞉o al꞉ii nmye kwo té? Yepê, Lukwe anmye y꞉enê ngmê, mbóó p꞉uu? Yepê, Ye pini Yesu, pini n꞉ii nmyi ngópu dê kee, u Mî ka, yepê, mbóó p꞉uu u Mî ka ntee dê kee, dîyo dyámê mbêmê yinté amêdê diyé. - 7 Mak 13꞉32* - 8 Mát 28꞉19, Dpodo 2꞉32, 5꞉32, Epeso 3꞉16* - 11 Luukî 21꞉27, Tpyuu 1꞉7*

Mêtayas ngê Njudas u d꞉aa u ngwo a kââdî ngê

12U kuwó dini ghi ngê Yesu u dyépi knî y꞉oo mbu mbodo Olipi a kuwo ngópu, Njedusalem mê diyé dniye, daa ndîî máádi ghi tp꞉oo yi kalê ngópu. (1 km.) 13Dini ghi n꞉ii ngê Njedusalem taa dniye, yi ngomo ghi u mênê mî kee dniye, kwéli dnya a ya. Yi pi dmi Pita ngmê, Njon myomo, Njems pyolo, Andru podo, Pilipi limo, Tomas wono, Mbatolomyu pii, Mátiyu wolo, Njems Alîpayas tp꞉oo tówo, Saimon yono, n꞉ii ngê u yi doo kwo, Lóma tpémi nmî ngm꞉ii kalê té, Njudas Njems tp꞉oo mê ngmê. 14Dye ghi yintómu nipi dnyimo ngêpê, pyââ knî yi k꞉ii, myenté Méli Yesu u pye ghee knî mye yi k꞉ii.

15Wo ngmê ngê pi yonoy꞉a mê myoy꞉a nipi dnye ya, yélini Yesu ka dnye kêlîmî. Wod꞉oo Pita yi vy꞉o ghêêdî wo, yepê, A tîdê mbwó yoo. Yepê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Dépidi ka Njudas p꞉uu kópuni a vyu, yi kópu Dépidi ngê puku yedê u nkwo a d꞉êê ngê, yepê, doo u ntââ Njudas ngê yi kópu daapî kn꞉aadi ngê, ndêndê ngê ntiye ngê. Yepê, Yi Njudas Yesu u kwódo ngê vyîlo yi ghê wo, dini ghi n꞉ii ngê Yesu mî mgîmî ngópu. 17Yepê, Njudas nmî vy꞉o pini ngmê, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê a ngmidi ngê, u k꞉ii nipi nmîmo dpodo.

18(Dini ghi n꞉ii ngê Njudas Yesu u kwódo ngê ghê wo, Nju tpémi yi mââwe ndîî knî y꞉oo u kwo yi ngópu, yi ye ndapî ngê Njudas ngê têpê ghi ngmê pwila ngê. Njudas ngê tpéé kópu vyu, apê, Ayii! Yesu u kwódo ngê m꞉aa ghê wo. Wod꞉oo chóóchóó mbwámê a nâkâ ngê, têpê mbêmê dyimê wo, daa pyiyé wo. Ntóó mbwó wo, km꞉oo pwaa wo, ńuknî a pwii wo. 19Njedusalem tpémi y꞉oo yi kópu dini ghi n꞉ii ngê ny꞉ee ngópu, yi têpê ghi u pi ntaa ngópu, apê, Wêê u têpê ghi, yi chóó yi dnye ngê, Akeldama.)

20Pita ngê yepê, Dépidi ngê wéti puku yedê ala kópu a d꞉êê ngê, apê,

U ngomo podo ngê paa pyaa we,

pi y꞉i daapîchoo ya.

Yepê, ala kópu myedê d꞉êê ngê, apê,

Kn꞉aa pini ngmê ngê dpodo têdê u d꞉aa pêdê kââdî ngê,

21Pita ngê yepê, Pi ngmê ngê Njudas u d꞉aa modo kââdî ngê, pini n꞉ii u lama a tóó, Ndêndê ngê Yesu a pii wo. Yepê, Yi pini ngê pi knî ye choon꞉aa tpapê, Yesu ndêndê ngê a pii wo. Yepê, Alanté pini u ntââ, pini n꞉ii dye ghi yintómu nmî vy꞉o doo kwo, kn꞉ââ Njon ngê Yesu mbwaa paa mwo a kmênê ngê, u dî Yesu u Mî ka mî kee wo.

23U kuwó dini ghi ngê pi miyó a pyw꞉ee ngópu, Mêtayas pini dê Njósép Sapasî tp꞉oo, u pi mo a tóó, Njastas. 24Dini ghi n꞉ii ngê a pyw꞉ee dumo, Yesu ka dnye ngêpê, kwo, Mw꞉ââkó nmî Lémi, doo u ntââ ala pini dê daanmî chámê dê, ngmênê nyi u ntââ, mu kópu u dîy꞉o pi yintómu yi gha dmi ḻama dé. Kwo, Pini n꞉ii nyinê ngmidi ngê, kwo, nmî nuw꞉o ńedê yimi a téni. 25Kwo, Yi pini ṉyépi ngê wa pyódu, nipi u k꞉ii anmî dpodo, Njudas u d꞉aa yinê wa a kââdî, mu kópu u dîy꞉o Njudas ngê ka a kuwo nmoo, chóó angênté kî pyodo. 26U kuwó dini ghi ngê Pita yi ngópu doo ng꞉oo, Mêtayas u ngwo a pyw꞉ângo, wod꞉oo yi pini ngê Njudas u d꞉aa yinê a kââdî ngê, dyépi y꞉a mê ngmê knî yi vy꞉o mî ghê wo. - 15-16 Psalm 41꞉9* - 18 Mát 27꞉3-10, Luukî 22꞉22* - 20 Psalm 69꞉25, 109꞉8*

Copyright information for `YLE