James 1

1Nê Njems, Chóó Lémi u dpodo pyu ngmê, myenté nmî Lémi Yesu Kédisu u dpodo pyu ngmê, ala pweepwee pee nmye até d꞉a dy꞉ââ, p꞉aani p꞉aani yélini Yesu u yoo vy꞉o a ghê dniye.

Dono u vyîmî

2A tîdê mbwó yoo, dini ghi n꞉ii ngê nmî Lémi u l꞉êê dîy꞉o yoo nmyi p꞉uu a d꞉uu nyédi, dono nmye a d꞉uud꞉uu ngópu, yi ngwo nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê mîchoo pyodopyodo, 3mu kópu u dîy꞉o nmî lama ka tóó, dono vyîmî têdê n꞉ii u kêlîmî chedê ngê d꞉uudpî pyódu, yi pini u vyîmî pyu ndîî ngê u ngwo dpî pyódu. 4Ghêlî k꞉ii kêdmyongê kede dmi, dpodombiy꞉e dmyina a vyîmî, mu kópu u dîy꞉o nmyi l꞉êê ghi dmi mb꞉aamb꞉aa ngê paa pyaa dniye, dyââpe nmyi p꞉uu kîngmê ya. 5Dono vy꞉o n꞉ii u nuw꞉o doo u ntââ ngê dê pyaa knomomê, Chóó Lémi ka moo dmy꞉ee ngê, u nuw꞉o yinê wa a ńepwi, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi daa mtîkó pyu, myedaa kmungo pyu, módó u kwo wa a y꞉oo. 6Ngmênê yi pini u nuw꞉o ngmidi ngê choo ya, ntênê choo kêlîmî, u ngwo choo ngêpê, mu kópu u dîy꞉o n꞉ii u nuw꞉o daa ngmidi ngê a tóó, n꞉ii ngê apu, Kópuni Chóó Lémi ka dî dmyinê, a ka wa a kê, ó daawa a kê, yi pini ka Chóó Lémi ngê kópu daangmêwa a y꞉oo. Yi pini yópu ng꞉oo ntee pini, daa kópu ngmidi p꞉uu a nuw꞉o yédi. 8Yi pini nuw꞉o miyó miyó pyu. - 2 Lóma 5꞉3-5, 1 Pita 4꞉13-14* - 5 Mát 7꞉7* - 6 Mak 11꞉24, Luukî 16꞉13*

Ndáápi pini dê pinté yi danêmbum

9A tîdê mbwó yoo, k꞉omo tpile nmyi pi dmi daa ndîî, ngmênê nmyi gha dmi mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê chóó tp꞉oo módó tp꞉oo mââ ngê a pyódu nmyoo. 10K꞉omo tpile ndáápi yoo yi pi dmi ala ngwo ndîî dé, ngmênê dny꞉oo nkîngê, mu kópu u dîy꞉o ponoch꞉aa nênê ntee dpo mtiti dmi, yi yéli yinté wamyedê mtiti dmi. 11K꞉omo tpile ponoch꞉aa nênê mb꞉aa dé, ngmênê lîmî k꞉ii dpo mtiti dmi, yópu ngê lîmîlîmî ngê myedpo gh꞉ay té. Ndáápi yoo mye yinté dé, ndapî kmênêkmênê p꞉uu a nuw꞉o nyédi, Chóó Lémi p꞉uu daa nuw꞉o nyédi, lîmîlîmî ngê yinté amye pw꞉oo dmi. - 9 Njems 2꞉5* - 10-11 1 Tim 6꞉17, Luukî 12꞉16-21*

Nuw꞉o ghi dono u danêmbum

12Nmî Lémi u l꞉êê dîy꞉o, pi knî y꞉oo dini ghi n꞉ii ngê dono nmye adnyi d꞉uud꞉uu, n꞉ii ngê nmî Lémi daawa kéé, yi pini u gha mb꞉aamb꞉aa ngê a ya yédi. Yi tókótókó têdê n꞉ii daawa dîpî, nmî Lémi ngê ghê kamî dîyo u kwo wa y꞉oo, mu kópu u dîy꞉o ala kópu ló dini a vyu, apê, N꞉ii nódo a nuu ghi adî ya, ghê kamî u kwo wanî y꞉oo. 13Yi dono vyîmî têdê n꞉ii ngê dpî vyi, Dono ngmênî d꞉uu, ó daanî d꞉uu, yi pini ngê kîngî vyi, Chóó Lémi ngê yi nuw꞉o ghi dono a nuw꞉o k꞉oo yinê da kéé, u l꞉êê dîy꞉o yi kópu dono n꞉aa d꞉uud꞉uu, u nkwo daawa kpada nê. A tîdê mbwó yoo, yinté daa tóó, mu kópu u dîy꞉o doo u ntââ pi ngê Chóó Lémi u nuw꞉o k꞉oo nuw꞉o ghi dono daangmêwa a kéé, myenté Chóó Lémi ngê pi u nuw꞉o k꞉oo nuw꞉o ghi dono myedaawa a kéé. 14Daa Chóó Lémi ngê nuw꞉o ghi dono u nuw꞉o k꞉oo yinê dpo kéé, ngmênê chóó u nuw꞉o dono ngê yinê dpî dóó. 15N꞉ii dono p꞉uu a nuw꞉o yédi, u gha dono ngê dpo nt꞉ono. Mbwili km꞉oo ntee dpî km꞉ee, yi pini u gha mye yinté. Dini ghi n꞉ii ngê mbwili km꞉oo pââ ndîî ngê dpî pyódu, dpî ghîî, tp꞉ee dpî tpyé. Yi tpémi dini ghi n꞉ii ngê dpî k꞉aa, u nkwo dp꞉uu tpamê. Dono mye yinté. N꞉ii dono p꞉uu adî nuw꞉o, u kuwó dini ghi ngê yi dono dpî d꞉uu. Yi pini u dono dpî k꞉aa, dono yilî dpî d꞉uu, u dî pwopwo, ndê ngê u nkwo wa ma. 16A tîdê mbwó yoo, nangê vyi, Chóó Lémi ngê a nuw꞉o k꞉oo yi nuw꞉o ghi dono yinê da kéé. 17Daa nuw꞉o ghi dono nmo yiwunê kuwo too, ngmênê nuw꞉o ghi mb꞉aa vyîlo nmo yiwunê kuwo too. Kópuni yilî Chóó Lémi ngê nmo wunê kuwo too, yintómu mb꞉aamb꞉aa dé, dyââpe yi p꞉uu daangma a t꞉a. Mgîdî u kópu dé daa Chóó Lémi u nuu u kópu dé. Mgîdî u l꞉êê dîy꞉o d꞉ââ kââdî l꞉âmo doo, pudu mye l꞉âmo too. K꞉omo tpile d꞉ââ dpî pw꞉onu, ntaa modpo tpâlî, ngmênê Chóó Lémi daa yinté. Dye ghi yintómu u kópu yilî mb꞉aamb꞉aa dé, d꞉uudpî ngmêê té. 18Dini ghi n꞉ii ngê nmî nuw꞉o dono dpî tpamê, dono u ngwo nmo d꞉uud꞉uu ngê, ngmênê Chóó Lémi daa yinté. Dini ghi n꞉ii ngê Chóó Lémi u nuw꞉o mb꞉aa tpamê wo, Yesu p꞉uu ndêndê kópu mbêmê kamî ngê yinê pyódu nmoo. U yi u ngwo a kwo, Nmî tîdê mbwó mê yilî ngê paa pyaa we. - 12 2 Tim 4꞉8, Luukî 6꞉22-23* - 13 1 Kódin 10꞉13* - 17 Mát 7꞉11* - 18 1 Pita 1꞉23, Njon 1꞉12-13*

Chóó Lémi u kópu dyuu u nyêmî

19A tîdê mbwó yoo, mb꞉aamb꞉aa ngê mwiyé dmyinê ng꞉aa, u nkwo kuwó dmyinê danêmbum, ghêlî k꞉ii nangmê nod꞉e, 20mu kópu u dîy꞉o doo u ntââ Chóó Lémi u nuu u kópu nod꞉enod꞉e mbêmê daangmanyi d꞉uu. 21Dononi nmyi mênê a pyede, dpî kéé tóó. Chóó Lémi ka dmyinê ng꞉aa, p꞉uu dmyinê ndiye. Nmî Mbwámê Yesu p꞉uu kópuni nmyi ny꞉ee ngópu, nmyi gha vy꞉o mb꞉aamb꞉aa ngê choo ya. Yinê wa ngee nmyo.

22Nmî Lémi u kópu dyuu k꞉omo ngê namê nyêmî dé, ngmênê ndêndê ngê dmyinê nyêmî dé, myedmyinê d꞉uud꞉uu dé. 23N꞉ii ngê u ngópu dê y꞉oo nmî Lémi u kópu dyuu dpî ny꞉ee té, ngmênê daa d꞉uud꞉uu too, lîmîlîmî ngê yi pini u nuwo modo kuwo dmi. N꞉ii ngê kwodo ng꞉oo dmi kââyikuu yedê dpî m꞉uu, mye yinté pini. 24Kwodo ng꞉oo dmi lîmîlîmî ngê dpî m꞉uu, lîmîlîmî ngê l꞉âmo u kwo modo ngêpa. 25Nmî Lémi ngê Setan kwulo a pwaa nmoo, kóó k꞉oo kaa nmoo. Pini n꞉ii u kópu mb꞉aa knî yi p꞉uu a nuw꞉o yédi, mb꞉aamb꞉aa ngê mye chââchââ ngê, yi pini u nuwo yi kópu dyuu daawa a kuwo, Chóó Lémi ngê yi pini amyaa ngêêpî.

26N꞉ii ngê dpî vyi, Chóó Lémi mb꞉aamb꞉aa ngê n꞉aa chââchââ ngê, ngmênê a peede tpapê yédi, yi pini a k꞉omodanê yédi, Chóó Lémi dnyinté a chââchââ ngê. 27N꞉ii ngê nmî Mî Chóó Lémi mb꞉aamb꞉aa ngê a chââchââ ngê, yi pini ngê tpyêmî tp꞉ee kuknwe a ngêêpî too, mgîdî u yoo yi tupwó yi pini p꞉uu daa ya yédi. - 19-20 Mát 5꞉22* - 21 Kîlosa 3꞉8* - 22 Lóma 2꞉13* - 26 Psalm 141꞉3*

Copyright information for `YLE