John 21

Yesu pyolombó u ngwo nmî módu

1U kuwó dini ghi ngê Yesu ngê chóóchóó nmî ngópu mê tpyó. Dini ghi n:ii ngê Nkálili Kpéni Lêê u nkîgh:ê nmee ya, yi kópu nmo u ngwo pyodo. 2Nmî pyudu nmee ya Saimon Pita ngmê, Tomas myomo, pini n:ii u mbwó k:ii nipi taa knopwo, Nêtániyel pyolo, Kéna pi, Nkálili Wee u kwo p:aani n:ii a tóó, a mbwó k:ii nye podo limo, Yesu p:uu ndiye pyu mê miyó yi k:ii. 3Saimon Pita ngê nmopê, Vyuwó têdê n:aa lêpî. Kwonmo, Nmî k:ii lee kmêle. Wod:oo dinki k:oo nm:uu wo dniye, munmeen:aa vyuwó. Yi mgîdî nmo dyé ngê, pwoo k:oo te dêpê gho. 4Mw:aamw:aa dini ghi ngê Yesu tii vyuwo nmî módu, ngmênê pi daa myââ. 5Nmopê, Kî tpóknî. Nmopê, Pwoo k:oo te doo gho? Kwonmo, Nyââ, te doo gho. 6Nmopê, Nmyi pwoo dinki mwada pee kéé yó, y:i knî ngmê wunê wupwo. Wod:oo pwoo dinki mwada pee nmî kéé ngê, te yilî a gho, doo u ntââ pwoo dinki k:oo daap:ono pêêdî ngê. 7Pita ka kwonoo, Kî nmî Lémi vyîlo ye kwo. Saimon Pita ngê yi nyongo, apê, Nmî Lémi ye kwo, wod:oo u paa kpîdî u paa ngmê t:ângo, tpuu a ndê ngê, kpé lêê u kwo mbêka wo, Yesu ka chââchââ mî kee wo. 8Dinki k:oo a kuwo nmoo, nmînê pwoo nmee a paapaa. Yesu kwéli doo a kwo daa kuughê, pwoo y:i nm:uu têêdî ngê. 9Dini ghi n:ii ngê lyoko nmî tee dniye, nê, Yesu ngê ndyuw:e ngmê atédê kpê, te ngmê nk:êênî, mbîdédi knî my:oo kwo. 10Yesu ngê nmopê, Te n:ii da ghêpê dmi, knî ngma a ńuw:o yó. 11Saimon Pita dinki kn:ââ ghê nmo a loo, pwoo nipi lyoko nmo pêêdî ngê. K:omo tpile te ndîî yono y:a limo y:a mê pyile y:i a ghê, ngmênê pwoo daa chaa ngópu. 12Yesu ngê nmopê, A pwiyé dmyeno, nté anyi ma yó. U kwo nmî nkîngê mbê dniye, u kwo mêdaap:oo póó dniye, Nyi n:uu, mu kópu u dîy:o nmî lama doo ya, Kî nmî Lémi. 13Wod:oo Yesu ngê mbîdédi a ngêêdî, nmo a kpo, te nmo myedê kpo.

14Yesu ngê yinté chóóchóó pyolombó nmo a kêma ngê, kpêênî mwâ a pii wo. - 5 Luukî 24:41* - 6 Luukî 5:4-7* - 14 Njon 20:19,26*

Yesu Pita k:ii u ngwo dpîmo danêmbum

15Kmaapî yinmo kêlî ngê, Yesu ngê Saimon Pita ka kwo, Njon tp:oo. Kwo, Mumdoo kî yéli yi nódo a nuu ghi dnyinté a tóó, ngmênê nyi mu ngmidi a nuu ghi ndêndê ngê ṉódo a tóó? Pita ngê kwo, Nyââ, a Lémi. Kwo, Ḻama ka tóó nê, ṉuu ghi a nódo ka tóó. Yesu ngê kwo, A sipi w:uu chi mbonombono. 16Myombó Yesu ngê Saimon ka kwo, Njon tp:oo. Kwo, A nuu ghi ṉódo a tóó? Pita ngê kwo, Nyââ, a Lémi. Kwo, Ḻama ka tóó, ṉuu ghi a nódo ka tóó. Yesu ngê kwo, A sipi w:uu chi y:enê. 17Pyolombó Yesu ngê Saimon ka kwo, Njon tp:oo. Kwo, Mumdoo a nuu ghi ṉódo a tóó? Pita u nuw:o dono ngê pyodo, mu kópu u dîy:o Yesu u kwo pyolo póó wo, kwo, A nuu ghi ṉódo a tóó. Yesu ka kwo, A Lémi, kópu yilî yintómu ḻama ka pyede. Kwo, Ḻama ka tóó, ṉuu ghi a nódo ka tóó. Yesu ngê kwo, A sipi w:uu chi mbonombono, mb:aamb:aa ngê cha a chedêchedê y:amîy:amî dé. 18Kwo, Ndê kópu ṉga ngmên:aa tpapê. Kwo, Dini ghi n:ii ngê pi mgêmî ngê nyoo a ya, m̱alêti m̱aa nyimo t:emî, ṉuw:o ngê ghini u pi dpîmo tpapê, y:i nyimo lêpî. Kwo, Dini ghi n:ii ngê vy:enevy:ene kêpa anyin:aa kwo, pi ngmê ngê yedê ńedê amî t:ee ngi, ghini u yi ṉga daadî kwo, y:i wa ńuw:o ngi, ṉgêê dê y:i wa chámê dê, u ngwo wa km:êê ngi. 19Kwo, Cha a nj:ii nê. Yesu ngê Pita u pwopwo u maa yinté nmo a kêma ngê, u ngwo nmo w:ee ngê, nê, Pita ngê Chóó Lémi u pi yi pwopwo têdê wa knî. - 15 Mát 26:33* - 16 Dpodo 20:28, 1 Pita 5:2* - 18-19 2 Pita 1:14, Njon 13:36*

Kópuni Yesu ngê a p:uu vyu

20Pita u kuwó yi diyé wo, yi m:uu noo, apê, Pini n:ii Yesu u nuu u pi ngê a tóó, mu kwo. Apê, Kmaapî têdê Yesu ka vyîlo yi póó wo, kwo, N:uu ṉgwódo ngê angmê ghê. Wod:oo Pita Yesu ka póó wo, kwo, A Lémi, Kî pini ngê lukwe ngmêwa pyódu? 22Yesu ngê kwo, K:omo ngê u ya a nga wo kwo, Kî pini choo ya, u dî anê diyé, ye lukwe dîy:o yi kópu p:uu nye nuw:o. Kwo, Cha a nj:ii nê. 23Kópuni Yesu ngê Pita ka vyu, yi kópu u l:êê dîy:o Yesu u yoo knî y:oo ala kópu a tpapê ngmê, apu, Nê daawa pw:onu. Ngmênê Yesu ngê daa vyu, Nê daawa pw:onu. Ala kópu yi vyu, K:omo ngê u ya a nga wo kwo, Nê choo ya, u dî anê diyé, ye lukwe dîy:o yi kópu p:uu nye nuw:o. - 20 Njon 13:23-25*

A kuwókuwó kópu

24Yi kópu yilî a ngópu pyodo, a ngwolo dê y:oo m:uu tumo, u ngwo dî d:êê té. K:omodanê kópu d:oongmê d:êê ngê. 25Yesu ngê kópu mê yilî d:uu ngê. Yi kópu yilî yintómu w:oo d:êê too, pi knî ye doo u ntââ ngê paa pyódu, daapêdê kp:aa t:oo.

Wu u dî. - 24 Njon 19:35* - 25 Njon 20:30*

Copyright information for `YLE