Revelation of John 2

Nmî Lémi ngê Epeso tpémi ye kópuni dy꞉ââ ngê

1Nmî Lémi ngê a ka pê, A yoo yélini Epeso wunê pyede, ala kópu dyuu dpî d꞉êê ngi, ye dpî dy꞉ââ ngi. Yipi, N꞉ii ngê pudu pyudu knî u wéni pee kóó ngê a tpyé té, lam pyudu knî yi vy꞉o a m꞉ii, yi pini u kópu dyuu ala. 2Yipi, Kópuni nmyinê d꞉uud꞉uu tumo, u lama dé. Yipi, U lama a tóó, dpodombiy꞉e nmyinê dpodo nyédi, u l꞉êê dîy꞉o dono myenmyinê vyîmî tumo. Yipi, Yoo dono yi wépi dmi nmyi pwaa ngópu, k꞉omo dyépi yoo nmyi mya tumo, nmyimo, Ka k꞉omodanê té. 3Yipi, U l꞉êê dîy꞉o dono nmyee a vyîmî dé, dpîp꞉e kede dniye. 4Yipi, Nikólas u yoo knî y꞉oo kópuni a d꞉uud꞉uu tumo, doo u nuu u kópu ngê ntee a pyede, daa nmyi nuu u kópu ngê yinté mye pyede. Yipi, Ngmênê nê ngê nmyi dono kópu ngmêda pyw꞉oo, u nuu ghi nmyi nódo mwiyé ntee doo a ya, ala ngwo mêdaa yinté. Yipi, Kwéli dmyinê ghay dmi, y꞉i dmyinê nuw꞉o. Yipi, Nmyi dono a kuwo tóó, mwiyé ntee nmyee a paa, yinté myedmyinê paa. Yipi, Nmyi dono daanmyinê kuwo t꞉oo, ye nmye wa a lê, nmyi lam u kwo têdê wa a y꞉oo, nmyi lam mêdaadî dnyednye.

7Yipi, U mî u Ghê Dmi ngê u yoo knî ye kópuni dpî vyi, n꞉ii ngópu puu dê a t꞉a mo, yi kópu dpî ny꞉ee ngê.

Yipi, Yélini dono p꞉uu adnyi l꞉êê, yi mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, yipi, nê ngê yi yéli u ntââ ngê wa pyódu té, Chóó Lémi u myângo vy꞉o adnyin꞉aa ya, yini n꞉ii Ghê u Kn꞉ââ, kîgha adnyin꞉aa pîpî dé. - 1 Tpyuu 1꞉16,20* - 2 1 Njon 4꞉1* - 7 Gen 2꞉9, Tpyuu 22꞉1-2,14*

Nmî Lémi ngê Sîmêêna tpémi ye kópuni dy꞉ââ ngê

8Nmî Lémi ngê a ka pê, A yoo yélini Sîmêêna wunê pyede, ala kópu dyuu dpî d꞉êê ngi, ye dpî dy꞉ââ ngi.

Yipi, N꞉ii ngê kn꞉ââ a chópu, nkoo amîmî yé, pwene, mêdê pii wo, ghê mê t꞉a, ala u kópu dyuu.
9Yipi, Dononi nmyinê vyîmî tumo, u lama dé. Yipi, K꞉omo tpile nmyi nté ndapî pyile njini, ngmênê kópuni d꞉ud꞉umbiy꞉e mb꞉aamb꞉aa, nmyi p꞉uu a t꞉a. Yipi, Yélini y꞉oo yinê ye Nmo Nju tpémi, u lama a tóó, yi yéli nmyi p꞉uu a peede tpapê nyédi, ngmênê yi yéli daa ndêndê ngê Nju tpémi, Setan u yoo vy꞉o a wee. 10Yipi, Kópuni yilî yi l꞉êê dîy꞉o daa kêmakêma anmyi mgînî vyîmî, yi kópu knî yi p꞉uu nkîngê ngê kêê kîdangê t꞉ee ngmê. Yipi, Ala kópu dpî ny꞉ee yó. Yipi, Setan nmyi p꞉uu adî d꞉uu, wa tókó nmyo, knî ngmê mbwa k꞉oo wa km꞉êê té, wo y꞉a anmyin꞉aa mgînî vyîmî. Yipi, K꞉omo tpile nê u l꞉êê dîy꞉o wa vya nmyo, ngmênê nangê mb꞉ii, ghê kamî ngê wa pwila nmyo.

11Yipi, U Mî u Ghê Dmi ngê u yoo knî ye kópuni dpî vyi, n꞉ii ngópu puu dê a t꞉a mo, yi kópu dpî ny꞉ee ngê.

Yipi, Yélini dono p꞉uu adnyi l꞉êê, yi mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, yipi, yi yéli myombó mêdaawa pw꞉oo dmi. - 8 Tpyuu 1꞉17-18* - 9 Njems 2꞉5, Lóma 2꞉28-29, Tpyuu 3꞉9* - 10 Mát 10꞉28, 2 Tim 4꞉8, Njems 1꞉12* - 11 Tpyuu 20꞉14, 21꞉8*

Nmî Lémi ngê Pêêkamîm tpémi ye kópuni dy꞉ââ ngê

12Nmî Lémi ngê a ka pê, A yoo yélini Pêêkamîm wunê pyede, ala kópu dyuu dpî d꞉êê ngi, ye dpî dy꞉ââ ngi.

Yipi, Pini n꞉ii u ngópu l꞉êê taa a tóó, wope ńuwo, wope mye ńuwo, ala u kópu dyuu.
13Yipi, Kwéli nmye pyede, u lama, Setan u pi ndîî ngê y꞉i dê pyódu. Yipi, Nê ka ntênê nmye kêlîmî té. Yipi, K꞉omo tpile Setan kwéli a tóó, nê u dpodo pyu ndêndê Antipas nmyi vy꞉o vya ngópu, ngmênê yi ngwo dpîp꞉e mb꞉ii noo. 14Yipi, Ngmênê nê ngê nmyi kópu knî ngmêkêda pyw꞉oo. Yipi, Mbalaam ngê Mbalak ló dini ntee a ndiye kwólu, Yisîléli tpémi u ngwo a lvêêdî too, tpile tp꞉oo n꞉ii k꞉omo yâpwo ka a y꞉ee tumo, ma tumo, pyââ ti têdê mye ńuw꞉o tumo, yipi, nmyi vy꞉o pi knî ngmê yinté kópu knî yi p꞉uu a ndiye té. 15Yipi, Myenté nmyi vy꞉o pi knî ngmê Nikólas u yoo knî yi p꞉uu a ndiye té. 16Yipi, Nmyi dono a kuwo tóó. Yipi, Daanmyinê kuwo t꞉oo, ye lîmîlîmî ngê nmye wa a lê, l꞉êê taa n꞉ii u kwo a kwo, u ngwo amî vya nmyo.

17Yipi, U Mî u Ghê Dmi ngê u yoo knî ye kópuni dpî vyi, n꞉ii ngópu puu dê a t꞉a mo, yi kópu dpî ny꞉ee ngê.

Yipi, Yélini dono p꞉uu adnyi l꞉êê, yi mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, yipi, yi yéli kóó k꞉oo wa kaa té, ngmee u nté, ntini n꞉ii u pi mana, ye amî y꞉oo. Yipi, Yi yéli ye ngmêngmênté chêêpî kpaapîkpaapî knî ye angmê y꞉oo, chêêpîni knî yi p꞉uu yi pi dmi kamî ngê wa d꞉êê té. Yipi, Yi pi kamî dmi pi ngmê u lama daadnyi ya, yi mo yi lama adnyi ya. - 12 Tpyuu 1꞉16, Hipîlu 4꞉12* - 14 Num 25꞉1-9, 31꞉16* - 16 Tpyuu 1꞉16, 19꞉15*

Nmî Lémi ngê Taiyataida tpémi ye kópuni dy꞉ââ ngê

18Nmî Lémi ngê a ka pê, A yoo yélini Taiyataida wunê pyede, ala kópu dyuu dpî d꞉êê ngi, ye dpî dy꞉ââ ngi.

Yipi, Ala Chóó Lémi Tp꞉oo u kópu dyuu, pini n꞉ii ngwolo dê ndiya ndyuw꞉e puu dê, nkéli chêêpî pee ntee wunê wuu mbele yédi, yu dê yinté myewumê wuu mbele mo.
19Yipi, Kópuni nmyinê d꞉uud꞉uu tumo, u lama. Yipi, U lama a tóó, u kwo nmye kêlîmî té. Yipi, U lama mye tóó, nmyi nuu ghi dmi numo nódo a tóó, pi knî ye mb꞉aamb꞉aa ngê nmye vyuwo té. Yipi, U lama a tóó, nmyi pi ka vyuwo mwiyé ntee doo a ya, ala ngwo mêdaa yinté, ndîî ngê dê pyódu. 20Yipi, Ngmênê nê ngê nmyi kópu ngmêda pyw꞉oo. Yipi, Pyópuni u pi Njesîpel, pyópuni ngê ngmênê u kwo Chóó Lémi u komo a kapî ngê, yipi, lukwe dîy꞉o yi pyópu ngê nê u yoo a ndiye kîgha té, u ngwo a pyââ ti nyédi, tpile tp꞉oo n꞉ii k꞉omo yâpwo u l꞉êê dîy꞉o dpî nk꞉êê ngmê, myoo ma ngmê. 21Yipi, Nê ngê dye ghi ka dówodówo, yi pyópu ngê u dono u ngwo a kuwo téne, ngmênê u yi u ngwo daa kwo, Mââ ti nî yé. 22Yipi, Mbii ndîî u ngwo ngmêwunê t꞉emî. Yipi, Yélini u maadî a kwo nyédi, yi dono daawa a kuwo t꞉oo, ye mgînî vyîmî ndîî myewunê pyw꞉êmî ngmê. 23Yipi, Nê ngê yi pyópu u yoo mye vyee té. Yipi, Dini ghi n꞉ii ngê a pwopwo té, pi yintómu yi lama wa yââ, a wo, Nê ngê yoo yi gha dmi u lama dé, yi nuw꞉o dmi mye u lama dé. Yipi, Nmyo ngmêngmênté nê ngê nmyi dpodo knî yi dîy꞉o wa pwila nmyo.

24A ka pê, Yélini yi pyópu p꞉uu a ndiye té, yinê ye Setan u tumu kópu ndîî dé yi p꞉uu a ndiye té. A ka pê, Taiyataida tpémi yélini yi tumu kópu knî yi p꞉uu dêdnyimo a ndiye, a ka pê, ala kópu ye dpî vyi ngi, yipi, Nê ngê nmyi dpodo ndîî ngê dêwunê pyépi, u kwo ntênê dmyinê kêlîmî, 25u nuu u kópu dé yidmyinê d꞉uud꞉uu dé, u dî wéni n꞉ii ngê wa a diyé. 26A ka pê, Yélini dono p꞉uu adnyi l꞉êê, yi mbodo dmi mudu y꞉i wa yââ, a nuu u kópu dé adnyi d꞉uud꞉uu dé, u dî wéni n꞉ii ngê anê diyé, a ka pê, M꞉aa ngê wêdêwêdêni a ka a kpo, yi wêdêwêdê ye amy꞉aa y꞉oo. A ka pê, Pi dyêêdî yintómu yi kada pini ngê wanî pyódu té. A ka pê, King knî y꞉oo kiyé ntee a tpyé tumo, nkéli chêêpî u kiyé yinté amyednyi tpyé dé. A ka pê, Y꞉amî d꞉ââ nkichi pee ngê ntee anyi pwââ, yoo dono koo dyuu ngê yinté wa pyódu t꞉oo. 28A ka pê, Mywe dpodombiy꞉e ntee a dnyednye, yi pi dmi ndîî ngê yinté wanî pyódu té.

29A ka pê, M꞉aa u Ghê Dmi ngê u yoo knî ye kópuni dpî vyi, n꞉ii ngópu puu dê a t꞉a mo, yi kópu dpî ny꞉ee ngê. - 18 Tpyuu 1꞉14-15* - 26 Psalm 2꞉8-9* - 28 Tpyuu 22꞉16*

Copyright information for `YLE