John 12

Maria da pakbi kɨbaŋɨ toŋ tagɨsi naŋ Yesu soŋ ɨmgut

(Mt 26.6-13 ae Mk 14.3-9)

1 a  Gɨldat 6 kabɨ taŋakwa don Yapyap Bɨlak altosak uŋun bɨsapmon Yesu Betani kokupmon kɨgɨt. Betani kokup uŋun Lasarus Yesu da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt amɨn dakon kokupni. 2 b  Uŋudon Yesu do nandaba wukwan ɨmɨŋek jap pakbiyo madep awit. Aba Mata da jap pɨlɨk yomɨŋakwan Lasarus gat amɨn dɨwarɨ gat kɨsi yɨgek Yesu gat jap nawit. 3 c  Naŋakwa Maria da pakbi kɨbaŋɨ toŋ tagɨsi kɨnamɨ kɨnda abɨdagɨt. Uŋun pakbi dakon tɨlakni uŋun 1 lita dakon binap, ae yumaŋ nogɨ uŋun wukwisi. Uŋun pakbi kɨnam abɨdaŋek Yesu da kandapmon tagalek iyɨ dakon busuŋ daŋgwani baŋ ɨkdɨgagɨt. Aban uŋun pakbi dakon kɨbaŋɨ da yut kɨsi ɨlɨmɨk mudagɨt.

4Yaŋ aŋakwan paŋdetni kɨnda mani Judas Iskariot, uŋun don Yesu uwal da kɨsiron yɨpgut, uŋun da yaŋ yagɨt, 5“Uŋun pakbi kɨbaŋɨ toŋ tagɨsi amɨnon moneŋ 300 danari da arɨp tɨmɨgek yoni mɨni amɨn do yomnom tam uŋun tagɨsi.” 6Judas uŋun yoni mɨni amɨn do nandaba kɨk aŋek dɨma yagɨt. Iyɨ uŋun kabo noknok amɨn kɨnda Yesu gat paŋdetni gat dakon moneŋ kɨnam kɨla agɨt, do bɨsap morapmɨ moneŋ yopgwit uŋun Judas da kabo tɨmɨkgɨt.

7Yesu da gen uŋun nandaŋek yaŋ yagɨt, “Mɨŋat on yum koni. Nak kɨmokgo soŋ namɨŋek kɨmakbi tamokon nepni uŋun bɨsap do pakbi on aŋnoman agɨt. 8 d  Yoni mɨni amɨn uŋun bɨsapmɨ bɨsapmɨ ji gat egɨpdaŋ, mani nak bɨsapmɨ bɨsapmɨ ji gat dɨma egɨpdamaŋ.”

Lasarus aŋakba kɨmotjak do yawit

9Juda amɨn morapmɨ Yesu Betani kokupmon egɨsak yaŋ nandaŋek uŋudon apgwit. Yesu kok do gɨn dɨma, Lasarus kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt uŋunyo kɨsi kok do apgwit. 10 e  Yesu da Lasarus aban pɨdaŋban kaŋek Juda amɨn morapmɨ da kɨla amɨni yopmaŋ degek Yesukon kɨŋek nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. Yaŋdo, mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ da Lasarus kɨsi aŋakba kɨmotjak do gen paŋkosit awit.

Yesu kɨla amɨn madep da tɨlagon Jerusalem pɨgɨgɨt

(Mt 21.1-11 ae Mk 11.1-11 ae Lk 19.28-40)

12Gɨldat kɨnda do amɨn kabɨ madep Yapyap Bɨlak kok do apgwit uŋun da Yesu Jerusalem kokup papmon abɨsak yaŋ nandawit. 13 f  Nandaŋek jopbaŋ dakon tamɨ mandaŋ tɨmɨk Yesu kok do kokup pap da waŋga pɨgɨwit. Pɨgek gen papmon da yaŋ yawit:

“Osana! Piŋkop aŋkɨsino!
‘Amɨn Tagɨ da manon abɨsak amɨn uŋun gɨsamɨ toŋ egɨsak.’
Israel amɨn dakon kɨla amɨn madep uŋun gɨsamɨ toŋ egɨsak.”
14Yaŋ yaŋakwa Yesu da donki kɨnda kaŋ uŋun da kwenon yɨkgɨt. Yaŋ aŋakwan Piŋkop da papiakon gen kɨnda tosok uŋun bamɨ toŋ agɨt. 15 g  Gen uŋun yaŋ:

“Saion kokup pap dakon amɨn, ji dɨma pasolni. Kabɨt, ji dakon kɨla amɨn madep donki bɨlagɨ da kwenon yɨgek abɨsak.”
16 h  Uŋun bɨsapmon paŋdetni gen uŋun dakon mibɨlɨ dɨma nandaba pɨsagɨt. Mani buŋon don man madep paŋakwan gen papiakon mandabi uŋun Yesu dosi yosok yaŋ nandaba pɨsagɨt. Ae amɨn da yo aŋɨmgwit uŋun papiakon gen toŋ uŋunyo kɨsi do nandaba pɨsagɨt.

17Yesu da Lasarus kɨmakbi tamokon naŋ yaŋ ɨban pɨdagɨt bɨsapmon amɨn morapmɨ da kaŋek kɨŋ gen bini yaŋba ɨreŋ tagɨt. 18Wasok tapmɨmɨ toŋ agɨt uŋun dakon gen bini kɨlɨ yaŋba nandawit, do amɨn morapmɨ da kosiron kok do kɨwit. 19Yaŋ aŋakwa Parisi amɨn da pɨndagek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Yo morap aŋ ɨm do nandamaŋ uŋun arɨpmɨ dɨma aneŋ. Pɨndakgɨt, mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ mɨŋat amɨnyo morap kɨsi da yolgaŋ.”

Grik amɨn dɨ da Yesu kok do yawit

20Yapyap Bɨlagon amɨn Piŋkop gawak ɨm do Jerusalem egɨpgwit uŋun bɨkbɨkgwan Grik amɨn dɨwarɨ kɨsi egɨpgwit. 21Uŋun Grik amɨn da Pilip kɨŋ kawit. (Pilip uŋun Galili provins Betsaida kokupmon nani.) Yaŋ iyɨwit, “Amɨn tagɨ, nin Yesu kok do abamaŋ.” 22Yaŋba Pilip da kɨŋ Andru iyɨŋban kɨsi Yesukon kɨŋek gen uŋun iyɨgɨmal.

23 i  Iyɨŋbal yagɨt, “Amɨn Dakon Monji man madep pasak dakon bɨsap kɨlɨ uŋun kwaŋ tosok. 24 j  Nak asisi dayɨsat, wit yet mɨktɨmon maŋek dɨma kɨmotjak kaŋ, ɨsal tokdɨsak. Mani kɨmotjak kaŋ, bamɨ morapmɨ tokdaŋ. 25 k  Amɨn kɨnda iyɨ dakon egɨp egɨpni do but dasi galak tosak kaŋ pasɨl ɨmjak. Mani amɨn kɨnda mɨktɨmon egɨp egɨpni uwal aŋɨmjak kaŋ, egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdosak. 26Nak do oman asak amɨn uŋun nak nol kɨmotjak. Aŋek nak da egɨsaron oman amɨno kɨsi egɨpdeŋ. Nak do oman asak amɨn uŋun Datno da man madep ɨmdɨsak.”

Amɨn dakon Monji aŋenotdaŋ

27 l  Yesu da gen saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Abɨsok butno jɨk tosok. Ni gen naŋ yokeŋ? ‘Dat yo jɨgɨ nagon apdɨsak gwayeki’ yaŋ yokeŋ? Dɨma. Yo jɨgɨ nagon apdɨsak uŋun pak do apgum. 28Dat, mango aŋpap abɨ madepsi asak.”

Yesu yaŋ yaŋban Kwen Kokupmon da gen kɨnda yaŋ pɨgɨt, “Nak mano aŋpap abo madepsi agɨt da aeno akdɨsat.”
29Amɨn kapmatjok akgwit da gen uŋun nandaŋek dɨwarɨ da yawit, “Kɨrɨrɨŋ asak” ae dɨwarɨ da “Aŋelo kɨnda da gen iyɨk” yaŋ yawit.

30Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Gen uŋun nandayɨŋ uŋun naga do aŋek dɨma, ji do aŋek altak. 31Abɨsok Piŋkop da on mɨktɨmon amɨn kokwin akdɨsak. Abɨsok on mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep yolban kɨkdɨsak. 32 m  Nak mɨktɨmon naŋ aŋenotni bɨsapmon amɨn kɨsisi ɨlɨkgo nagakon apdaŋ.” 33 n  (Yesu uŋun kosit niaŋon da kɨmotjak uŋun nandani do tɨlak gen uŋun yagɨt.)

34 o  Yaŋban amɨn da gen kobogɨ yaŋ iyɨwit, “Kristo uŋun altaŋek dagok dagogɨ mɨni egɨpdɨsak, Piŋkop dakon gen teban papia da yaŋ yosok. Do gak da Amɨn Dakon Monji aŋenotdaŋ yaŋ nido yosol? Amɨn Dakon Monji uŋun namɨn amɨn kɨnda?”

35 p  Yaŋba Yesu da kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Bɨsap pɨsɨpmɨsok teŋteŋɨ ji gat egɨpjak. Pɨlɨn tuk tepmɨ apban kosit dɨma kokdaŋ, do abɨsok teŋteŋɨ taŋakwan gɨn teŋteŋɨkon agɨpni. Amɨn pɨlɨn tukgwan akwaŋ uŋun dukwan kwaŋ uŋun dɨma nandaŋ. 36 q  Abɨsok teŋteŋɨ ji gat egakwan gɨn egɨp egɨpji teŋteŋɨkon tosok yaŋsi nandaŋek teŋteŋɨ dakon monjɨni dagoni.”

Juda amɨn morapmɨ Yesu dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit

Yesu gen uŋun yoyɨŋ mudaŋek dɨma koni do yopmaŋ kɨŋ pasɨlɨkon egɨpgut.
37Wasok tapmɨmɨ toŋ morapmɨ aban kawit, mani sigɨn dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. 38 r  Yaŋ aŋakwa kombɨ amɨn Aisaia da gen yagɨt uŋun bamɨ toŋ agɨt. Gen uŋun yaŋ:

“Amɨn Tagɨ, gen yagɨmaŋ uŋun namɨn da nandaban bamɨ agɨt?
Ae Amɨn Tagɨ da tapmɨmni namɨn do yolɨŋban kagɨt?”
39 s  Ae gen kɨnda gat yaŋ yagɨt:

“Yo kɨnda dɨma koni yaŋ do Piŋkop da dabɨlɨ paŋsopgut.
Ae but da nandaŋ pɨsaŋek nagon apba dɨma paŋmɨlɨp abeŋ yaŋ do but yomani dakon kosit sopmaŋ yomgut.”
Mibɨlɨ yaŋ do arɨpmɨ dɨma nandaŋ gadawit.
41 t  Aisaia da Yesu dakon tɨlɨmni kaŋek gen uŋun Yesu dosi yagɨt. 42 u  Yaŋ di aŋakwa kɨla amɨn morapmɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. Mani Parisi amɨn do pasalek yaŋkwok dɨma awit. Parisi amɨn da muwut muwut yutnikon baŋ yolba waŋga egɨpni uŋundo si pasalek yaŋkwok dɨma awit. 43 v  Amɨn da mani pawɨgɨni do galagɨsi nandawit. Mani Piŋkop da mani pawɨgɨsak do dɨma nandawit.

Yesu da gen yagɨt uŋun gen dagɨn amɨn kokwin akdɨsak

44Yesu da tebaisi yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda nak nandaŋ gadaŋ namɨsak, uŋun amɨn nak kaloŋ naŋgɨn dɨma nandaŋ gadaŋ namɨsak. Uŋun Dat yabekban pɨgɨm uŋunyo kɨsi nandaŋ gadaŋ ɨmɨsak. 45 w  Nak nandɨsak amɨn da nak yabekban pɨgɨm amɨn uŋun kosok. 46Nak mɨktɨmon teŋteŋɨ da yaŋ apgum. Do nak nandaŋ gadaŋ namni amɨn uŋun pɨlɨn tukgwan dɨma egɨpdaŋ. 47 x  Amɨn kɨnda geno nandaŋek dɨma guramɨtjak kaŋ, uŋun amɨn dɨma kokwinɨkgeŋ. Nak on mɨktɨmon amɨn kokwin ak do dɨma pɨgɨm. Yokwikon baŋ tɨmɨt do pɨgɨm. 48Mani amɨn kɨnda nak manji namɨŋek geno dɨma abɨdosak kaŋ, uŋun amɨn gen yagɨm uŋun da mibɨ gɨldaron kokwin akdɨsak. 49Nido nak naga da nandak nandagon da dɨma yosot. Dat yabekban pɨgɨm uŋun da iyɨ niaŋ yokeŋ ae niaŋon da yokeŋ do nayɨgɨt uŋun baŋ yosot. Dat da gen yokeŋdosi nayɨgɨt uŋun gen da amɨn egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni paŋalon aŋyomɨsak yaŋsi nandɨsat. Yaŋ do aŋek gen nayɨgɨt uŋun baŋgɨn yosot.”

50

Yesu da paŋdetni yopmaŋ degek tobɨl Datnikon wɨgɨk do yoyɨgɨt

(Kɨlapmɨ 13–17)

Copyright information for `YUT