b12.7Lk 12.24; Ya 27.34
d12.151Ti 6.9-10
e12.21Mt 6.19-20
g12.35Mt 25.1-13
h12.39Mt 24.43-44; 1Tes 5.2
i12.44Mt 25.21,23
j12.47Jem 4.17
l12.53Mai 7.6

Luke 12

Parisi amɨn dakon aŋpak yokwi do kaŋ kɨmotni

(Mt 10.26-27)

1Amɨn tausen morapmɨ da abɨŋ muwugek gɨtni gɨtnisi aŋek notni bamaŋ bamaŋ aŋakwa Yesu da mibɨltok paŋdetni baŋ kalɨp yaŋ yoyɨgɨt, “Parisi amɨn dakon yisni do kaŋ kɨmotni. Uŋun jamba but amɨnsi ekwaŋ. 2 a  Yo morap gwɨlɨgwan toŋ uŋun altaŋ teŋteŋaŋ mudokdaŋ. Ae yo morap pasɨlɨ toŋ uŋun amɨn da nandaba pɨsokdaŋ. 3Do gen morap ji da pɨlɨn tukgwan yawit uŋun amɨn da teŋteŋɨkon nandakdaŋ. Ae gen morap yut kagagwan gen pɨsɨgon da yawit uŋun yut kwenon wɨgɨ gen papmon da yoyɨŋ teŋteŋokdaŋ.”

Piŋkop dogɨn pasoldo

(Mt 10.28-31)

4Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Not kabɨ, yaŋsi dayɨsat. Amɨn da gɨptɨm dapba kɨmagakwa uŋun da kwenon yo dɨ arɨpmɨ dɨma akdaŋ, do uŋun do dɨma pasolni. 5Mani namɨn amɨn dosi pasolni uŋun do dayɨkdɨsat. Ji Piŋkop do pasolni. Piŋkop da gɨptɨm dapban kɨmagakwa Tɨpdomon maban pɨgɨni uŋun dakon tapmɨm taŋ ɨmɨsak. Asisi dayɨsat, ji Piŋkop dosi pasolni. 6Mɨnam monɨŋ uŋun yo monɨŋɨsok, 5 kabɨ dakon yumaŋ nogɨ uŋun moneŋ gɨman tabɨlɨ bamorɨ gɨn. Mani Piŋkop da mɨnam monɨŋgok uŋun dakon kɨndasok dɨmasi ɨŋtaŋ ɨmgut. 7 b  Piŋkop da busuŋ daŋgwanji niaŋ da toŋ uŋun kɨsisi nandaŋ mudosok, do ji dɨma pasolni. Mɨnam monɨŋ monɨŋ morapmɨ dakon yumaŋ nogɨ uŋun madep dɨma, mani ji dakon yumaŋ nogɨ uŋun wukwisi.”

Nin Yesu dakon amɨn kabɨ yaŋ yok do dɨma mayak toneŋ

(Mt 10.32-33 ae 12.32 ae 10.19-20)

8Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Nak da yaŋsi dayɨsat, amɨn kɨnda da ‘Nak Yesu dakon amɨn kɨnda’ yaŋ amɨn yoyɨsak kaŋ, Amɨn Dakon Monji da Piŋkop dakon aŋelo kabɨnikon uŋun amɨn nak dakon amɨn kɨnda yaŋ yoyɨsak. 9Mani amɨn kɨnda ‘Nak Yesu dakon amɨn dɨma’ yaŋ amɨn yoyɨsak kaŋ, nakyo kɨsi Piŋkop dakon aŋelo kabɨnikon uŋun amɨn nak dakon amɨn dɨma yaŋ yoyɨkeŋ. 10Amɨn morap Amɨn Dakon Monji do yaŋba yokwi tok ani amɨn uŋun Piŋkop da dɨwarɨni yopmaŋ yomdɨsak, mani amɨn morap Telagɨ Wup do yaŋba yokwi tok ani amɨn uŋun Piŋkop da dɨwarɨni dɨma yopmaŋ yomdɨsak.

11 c  “Amɨn da ji Juda amɨn dakon muwut muwut yut madepmon, bo gapmanon, bo ae amɨn mani wukwi da ɨŋamon paŋkɨ depni bɨsapmon, dɨsi kutnok do aŋek ni gen baŋ yoyɨneŋ yaŋ nandaŋek nandaba kɨk dɨma ani. 12Uŋun bɨsapmonsi ni gen baŋ yoyɨni uŋun Telagɨ Wup da dayɨŋ detdɨsak.”

Yoni morapmɨ amɨn kɨnda gulusuŋ agɨt dakon tɨlak gen

13Uŋun amɨn kabɨ madepgwan da amɨn kɨnda da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, peno iyɨŋbɨ datnit da yo morap yopgut uŋun kokwinɨk dɨwarɨ nak do namjak.”

14Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Not, namɨn da jilon gen kokwin pi aŋek yo kabɨsil kokwinɨk dabeŋ do manjɨŋ nepgut?” 15 d  Yaŋ yaŋek mɨŋat amɨnyo yaŋ yoyɨgɨt, “Ji kaŋ kɨmotni. Yo mibɨlɨ mibɨlɨ tɨmɨt tɨmɨt dakon galagɨ dɨ pabam. Yo kabɨsi uŋun morapmɨsi kaŋ, uŋun da egɨp egɨp bamɨsi arɨpmɨ dɨma damdaŋ.”

16Yaŋ yaŋek tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, “Yoni morapmɨ amɨn kɨnda dakon pigagani jap bamɨ tagɨsi morapmɨ tawit. 17Aŋakwa amɨn uŋun iyɨ yaŋ nandagɨt, ‘Jap bamɨ yopbeŋ dakon tamo kɨlɨ tugaŋ, do ae dɨ gat yopbeŋ dakon tamo arɨpmɨ dɨma, do niaŋsi abeŋ?’ 18Yaŋ nandaŋek yagɨt, ‘Nak yaŋsi abeŋ: Jap yopyop yutno kɨsi tuwɨlek madepsi wutjɨŋek wit gat ae yo kabɨno gat kɨsi uŋun yutnon yopbeŋ. 19Yaŋ aŋek naga do yaŋsi yokeŋ, “Nak bɨlak morapmɨ tagɨsi egɨ aŋaŋ kɨkeŋ dakon yo morapno arɨpmɨsi. Do yaworɨsi egek jap pakbiyo madepsi aŋek bɨsap morapmɨ kɨsɨk kɨsɨk aŋek egɨpbeŋ.” ’

20“Mani Piŋkop da iyɨgɨt, ‘Gak nandaŋ kokwingo tagɨ mɨni. Gak abɨsok kalbi kɨmotdɨsal. Yo morapgo gaga do paŋkosit agɨl uŋun amɨn da tɨmɨtdaŋ.’ ”

21 e  Yesu da gen uŋun yaŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn yoni morapmɨ paŋmuwut do pi aŋegek Piŋkop do dɨma nandaŋek ekwaŋ amɨn, uŋun amɨnon yo yaŋsi altokdɨsak.”

Yo morap do nandaba kɨk dɨma ani

(Mt 6.25-34)

22Yaŋ yaŋek Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Yaŋsi dayɨsat, egɨp egɨpji do nandaba kɨk aŋek ‘Jap dukon baŋ noneŋ’ bo ae gɨptɨmji do nandaba kɨk aŋek ‘Ɨmal dukon baŋ paneŋ’ yaŋ dɨma nandani. 23Egɨp egɨp da jap yapmaŋdak, ae gɨptɨm da ɨmal yapmaŋdak. 24Ji mɨnam do nandani. Jap yet dɨma kwaokgaŋ, ae jap dɨma paŋ, ae jap paŋmuwut yutni mɨni. Mani Piŋkop da jap upmokdok. Mɨnam dakon yumaŋ nogɨ pɨŋbisi aŋakwa amɨn ji dakon yumaŋ nogɨ uŋun madepsi. 25Ji nandaba kɨk aŋek egɨp egɨpji tɨmɨsok dɨ gat tagɨ saŋbeŋba wɨgɨsak yaŋ nandaŋ, ma? Uŋun arɨpmɨ dɨmasi. 26Yo monɨŋɨsok uŋuden ji da arɨpmɨ dɨmasi agagɨ, do nido yo dɨwarɨ morap do nandaba kɨk aŋ?

27“Jareŋ oni taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋun do nandani. Pi madep aŋek ɨmal dɨma bupmaŋgaŋ. Mani yaŋ dayɨsat, jareŋ pɨndakgaŋ uŋun dakon tɨlɨmni da kalɨp kɨla amɨn madep Solomon dakon tɨlɨmni tagɨsi pagɨt uŋun yapmaŋdak. 28On joŋ taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋun aŋwa amɨn da baljaŋ kɨndapmon sokdaŋ. Mani Piŋkop da si paŋtɨlɨm asak, do nandaŋ gadatji pɨsɨpmɨsok amɨn ji yaŋsi nandani, Piŋkop da ji do nandaban yo madepsi aŋakwan ɨmal tɨlɨmɨ toŋsi baŋ paŋ damdɨsak. 29Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn kabɨ da yo morap uŋuden wusɨŋ pɨndat do pini aŋ. Mani Datji da yo uŋun do wadak wadak aŋ uŋun nandɨsak, do ji jap pakbiyo dukon baŋ noneŋ yaŋ nandaŋek nandaba kɨk dɨma ani. 31Nandaba kɨkji yɨpmaŋek Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun wɨsɨŋ kok do pi ani. Yaŋ aŋakwa yo dɨwarɨ do wadak wadak aŋ uŋun kɨsi damdɨsak.”

Yo tagɨsi Kwen Kokup do paŋmuwutni

(Mt 6.19-21)

32Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Sipsip kabɨsok, ji dɨma pasolni. Datji da iyɨ Amɨn Kɨla Asak da kagagwan egɨpni do tagɨsi nandɨsak. 33 f  Ji yo morapji taŋ damaŋ uŋun yopba amɨn da yumaŋ noni. Yaŋ aba moneŋ tɨmɨgek yoni mɨni amɨn do yomni. Aŋek yo kabɨsi tagɨsi Kwen Kokupmon paŋmuwuk yopba uŋudon tagɨsi tokdaŋ. Uŋun tamokon toni kaŋ, yo kabɨsi dɨma pasɨldaŋ, ae kabo noknok da dɨma tɨmɨtdaŋ, ae yo monɨŋ da dɨma nokdaŋ. 34Yo kabɨsi tagɨsi dukwan toŋ, but nandak nandakyosi kɨsi uŋudon gɨn tokdɨsak.”

Oman monjɨ tagɨsi da tagap taŋek ekwaŋ

(Mt 24.42-44)

35 g  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji ɨmalji paŋek lamji koleŋek tagap taŋek egɨpni. 36Oman monjɨ da tagap taŋek amɨn tagɨni da mɨŋat pakpak dakon soŋnogon da tobɨl apjak do jomjom aŋek ekwaŋ ji yaŋ gɨn tagap toni. Do ni bɨsapmon abɨŋ yoma domon tɨdosak ji yoma tepmɨ wɨtdal ɨmni. 37Oman monjɨ amɨn tagɨni da pɨndakban tagap taŋek ekwaŋ kaŋ tagɨsi. Nak asisi dayɨsat, amɨn tagɨni da iyɨ oman dakon ɨmal paŋek oman monjɨ yoyɨŋban jap tamokon pabɨŋ yɨgakwa iyɨ jap yomdɨsak. 38Amɨn tagɨ uŋun kalbi binap bo wɨsa dagokdosi abɨŋ pɨndakban tagap taŋek egɨpni kaŋ tagɨsi.

39 h  Ji yaŋ nandani. Yut kɨnda dakon ami kalbi kabo noknok ni bɨsapmon apjak yaŋ nandagɨt tam, kɨla aŋakwan arɨpmɨ dɨma tuwɨlban. 40Ji kɨsi tagap taŋek egɨpni. Dɨma apjak yaŋ nandaŋakwa Amɨn Dakon Monji uŋudon apdɨsak.”

Oman monjɨ tagɨ ae yokwi dakon tɨlak gen

(Mt 24.45-51)

41Pita da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn Tagɨ, tɨlak gen yal uŋun nin dogɨn yal, bo ae amɨn kɨsi do yal?”

42Yaŋban Amɨn Tagɨ da yagɨt, “Oman monjɨ kɨnda nandaŋ kokwini tagɨsi ae pi agakni tagɨsi, uŋuden oman monjɨ amɨn tagɨni da oman monjɨni dɨwarɨ kɨlani asak do manjɨsak. Yaŋ aban jap yomyom bɨsapmon japni yomɨŋ yomɨŋ asak. 43Oman monjɨ uŋun amɨn tagɨni da tobɨl abɨŋ kaŋban pini tagɨsi asak kaŋ tagɨsi. 44 i  Nak asisi dayɨsat, amɨn tagɨni da uŋun oman monjɨ iyɨŋban yo morapni kɨla akdɨsak. 45Mani uŋun oman monjɨ burɨkon da amɨn tagɨni tepmɨ dɨma apdɨsak yaŋ nandaŋek oman monjɨ gat ae oman mɨŋat gat dapmaŋek jap pakbiyo madep aŋek pakbi tebanyo kɨsi naŋ but upbal asak kaŋ, 46dɨma apdɨsak yaŋ nandaŋakwan amɨn tagɨni da but pɨsogɨ mɨni abɨŋ uŋun oman monjɨ tepmɨ pi ɨmɨŋek gen kɨrɨŋɨt amɨn kabɨ gat yopban egɨpdaŋ.

47 j  Oman monjɨ kɨnda amɨn tagɨni dakon galaktokni nandaŋek tagap taŋek galaktokni dɨma yoljak kaŋ, amɨn tagɨ da kosirɨ morapmɨ baljokdɨsak. 48Mani oman monjɨ kɨnda amɨn tagɨni dakon galaktokni dɨma nandaŋek aŋpak yokwi si baljoni da arɨpmon asak kaŋ, amɨn tagɨni da kosirɨ morapmɨ dɨma baljokdɨsak. Yo morapmɨ tɨmɨkgaŋ amɨn uŋun yo morapmɨ paŋtobɨl yomyomɨ. Yo morapmɨ kɨla ani do dabi amɨn uŋun yo morapmɨ paŋtobɨl yomyomɨ.”

Yesu uŋun pɨdok pɨdok naŋ abɨgɨt

(Mt 10.34-36)

49Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Nak mɨktɨmon kɨndap sokeŋ do pɨgɨm. Kɨlɨsi kwaŋ sok tam tagɨ. 50 k  Nak tepmɨ madepsi pakdɨsat. Butno jɨk tosok, do pako dagosak dosi nandɨsat. 51Nak amɨn da mɨktɨmon but yawot pani yaŋ do pɨgɨm yaŋ nandaŋ, ma? Uŋun dɨma. Yaŋ dayɨsat, nak mɨktɨm amɨnon pɨdok pɨdok paŋalon ak do pɨgɨm. 52Abɨsok da wasaŋek amɨn yurɨ kɨndakon amɨn 5 kabɨ da pɨdaŋ kɨŋek bamorɨ da kapbɨ gat uwal uwal akdaŋ. Ae kapbɨ da bamorɨ gat uwal uwal akdaŋ. 53 l  Waseŋ kɨŋek dat da monji gat pɨdok pɨdok akdamal, ae meŋ da gwi gat pɨdok pɨdok akdamal, ae mɨŋat kɨnda gat namdi gat pɨdok pɨdok akdamal.”

Yo altawit dakon mibɨlɨ dɨma nandawit

(Mt 16.2-3)

54Amɨn kabɨ madepsi yaŋ yoyɨgɨt, “Ji gɨldat da si pɨgɨsak tetgɨn do meŋi wamaŋdak yaŋ pɨndagek ‘Sɨkak mokdɨsak’ yaŋ yaŋakwa asi sɨkak mosok. 55Ae saut tetgɨn dakon mɨrɨm madep abɨŋakwan ji da yaŋ yoŋ, ‘Gɨldat tepmɨsi wusɨkdɨsak.’ Yaŋ yaŋakwa asi gɨldat tepmɨsi wusɨsak. 56Jamba but amɨn, ji da mɨktɨmon ae kwen yo morap toŋ pɨndagek kokwin tagɨsi aŋ. Mani abɨsok yo morap altoŋ uŋun pɨndagek kokwin nido tagɨ dɨma aŋ?”

Notgo gat genjil aŋkɨlek anjil

(Mt 5.25-26)

57Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji dɨsi aŋpak yokwi tagɨyo nido dɨma kokwinɨkgaŋ? 58Amɨn kɨnda da gen yaŋ gam do aban gen kokwin tamokon kɨk do kosiron kɨnjil bɨsapmon genjil uŋun yaŋ aŋmɨlɨp ak do pi anjil. Yaŋ dɨma aŋek kwal gen kokwin kɨla agak amɨn da obip amɨn da kɨsiron gepban uŋun da dam teban yutnon gepdɨsak. 59Nak asisi gayɨsat, gak dam tebanon sigɨn egaki wɨgɨ moneŋ niaŋ yopbi do gayɨni uŋun kɨsisi yopmaŋek don waŋga kɨkdɨsal.”

Copyright information for `YUT