b16.13Mt 6.24
d16.16Mt 11.12-13
e16.17Mt 5.18

Luke 16

Kɨla amɨn kɨnda da goman paŋkɨlek asak dakon tɨlak gen

1Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Yoni morapmɨ amɨn kɨnda gat ae yo morapni dakon kɨla amɨni gat egɨpgumal. Amɨn da abɨŋ yoni morapmɨ amɨn yaŋ iyɨwit, ‘Yo morapgo dakon kɨla amɨn ɨsal dogɨn yo morapgo naŋ mudok aŋgamɨsak.’

2“Iyɨŋba nandaŋek yo kɨla amɨni uŋun yaŋ ɨban opban yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak niaŋ aŋaki gengo nandat? Gak kɨŋ yo morapno kɨlɨ niaŋ asal uŋun dakon but pɨso kɨnda mandaŋ nabi. Gak pi uŋun saŋbeŋek dɨma akdɨsal.’

3“Iyɨŋban yo kɨla agak pi amɨni uŋun iyɨ yaŋ nandagɨt, ‘Amɨn tagɨno da pikon noldak, do niaŋ abeŋ? Amɨn kɨnda dakon oman monjɨni egek mɨktɨmni pudaŋ ɨbeŋ dakon tapmɨmno mɨni. Ae amɨn moneŋ do bɨsit yoyɨk do mayagɨ nandɨsat. 4Do pi yopbeŋ bɨsapmon amɨn da but galagon da yaŋ naba yutnikon kɨŋ kɨŋ akeŋ do niaŋ abeŋ uŋun kɨlɨ uŋun nandɨsat.’

5Yaŋ nandaŋek amɨn kaloŋ kaloŋ amɨn tagɨnikon goman awit uŋun yaŋ yoban apgwit. Mibɨltok abɨŋ altagɨt amɨn yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak amɨn tagɨnokon goman niaŋ da agɨl?’

6“Iyɨŋban yagɨt, ‘Olip pakbi tɨbɨrɨ madep 100 da arɨp.’

“Yaŋban yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak tepmɨsi yɨgek on papia tam gomango mandabikon olip pakbi tɨbɨrɨ 50 yaŋ manda.’

7“Ae kɨnda abɨŋ altaŋban yaŋ iyɨgɨt, ‘Gak gomango niaŋ da?’

“Iyɨŋban yagɨt, ‘Wit yɨgɨ 100 da arɨp.’

Yaŋ iyɨŋban yagɨt, ‘On gomango mandabi papia tamon wit yɨgɨ 80 yaŋ manda.’

8“Yaŋ aŋakwan amɨn tagɨni da yo agɨt uŋun kaŋban amɨn nandaŋ kokwini tagɨsi da arɨpmon agɨt, do yo kɨla agak pi amɨni yokwi uŋun do nandaban wukwan ɨmgut. On mɨktɨm dakon amɨn kabɨ da nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek notni gat yumaŋ gwayek pi aŋ. Uŋun teŋteŋɨ dakon amɨn kabɨ yapmaŋgaŋ. 9Nak da yaŋ dayɨsat, on mɨktɨm dakon moneŋ baŋ amɨn not aŋyomni. Yaŋ ani kaŋ, moneŋgo mudoni bɨsapmon ji egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni da yutgwan tagɨsi wɨgɨni.

10 a  “Amɨn kɨnda yo monɨŋɨsisok kɨlani tagɨ asak kaŋ, uŋun amɨn da yo madep kɨlani tagɨ asak. Ae amɨn kɨnda yo monɨŋɨsok kɨlani yokwi asak kaŋ, uŋun amɨn yo madepyo kɨsi kɨlani yokwi asak. 11Yaŋdo, ji on mɨktɨm dakon moneŋ kɨlani tagɨ dɨma ani kaŋ, namɨn da nandaŋ gadaŋ damɨŋek yo tagɨsi bamɨsi daban kɨlani ani? 12Ae ji amɨn dakon yo kabɨ kɨlani tagɨ dɨma ani kaŋ, namɨn da yo kabɨ dɨsi do damjak?

13 b  “Amɨn kɨnda da amɨn tagɨ bamorɨ dakon oman arɨpmɨ dɨma asak. Yaŋ kaŋ, kɨnda naŋgɨn galak taŋ ɨmɨŋek kɨnda do nandaban yokwi taŋ ɨmdɨsak. Ae kɨnda dakon gen guramɨgek kɨnda manji ɨmdɨsak. Ji Piŋkop gat ae moneŋ gat kɨsi dakon oman monjɨni arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ.”

Yesu da gen teban gat ae Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak gat uŋun do yagɨt

14Parisi amɨn moneŋ do galagɨsi nandaŋ, do Yesu da gen yagɨt uŋun nandaŋek yaŋba yokwi tok aŋ ɨmgwit. 15 c  Mani Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji amɨn da amɨn kɨlegɨsi yaŋ dandani yaŋ do pi madep aŋ. Mani Piŋkop da butjigwan yo pasɨlɨ toŋ uŋun pɨndak mudosok. Amɨn da yo tagɨsi yaŋ yoŋ uŋun Piŋkop da dabɨlon yo wagɨl ɨŋanisi.

16 d  “Gen teban gat ae kombɨ amɨn dakon gen gat yaŋ teŋteŋaŋba Jon da bɨsapmon wugɨt. Mani Jon da bɨsapmon da wasaŋek Piŋkop dakon Amɨn Kɨla Agakni dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋoŋ. Aŋakwa amɨn uŋungwan pɨgɨk do pi tebaisi aŋ. 17 e  Mɨktɨm gat kundu gat tagɨ pasɨljil. Mani gen teban dakon gen jɨmjɨmjok kɨnda arɨpmɨ dɨmasi pasɨldɨsak. Kɨsisi bamɨ taŋ mudokdaŋ.”

Yesu da mɨŋat paŋkwɨnɨt dakon gen yagɨt

(Mt 5.31-32 ae 19.9 ae Mk 10.11-12)

18Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda mɨŋatni kwɨnɨk yɨpban kɨŋakwan mɨŋat kaluk pasak kaŋ, uŋun amɨn yumabi asak. Ae amɨn kɨnda mɨŋat kɨnda kalɨp eni da kwɨnɨkgɨt uŋun pasak kaŋ, uŋun amɨn kɨsi yumabi asak.”

Yoni morapmɨ amɨn kɨnda gat Lasarus gat dakon gen

19Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Yoni morapmɨ amɨn kɨnda egɨpgut, uŋun bɨsapmɨ bɨsapmɨ ɨlɨkba pɨgɨkni kɨldani toŋ tagɨsi ae ɨmalni gami baŋ paŋek yoni arɨpmɨsi taŋ ɨmɨŋakwa yaworɨsi egɨpgut. 20Yaŋ egakwan uŋun da yut yoma kagakon yoni mɨni amɨn kɨnda mani Lasarus uŋudon pak egɨpgut. Lasarus yaŋ nandagɨt, yoni morapmɨ amɨn dakon jap tamokon da jap jɨmjɨm moŋ uŋun baŋ nokeŋ kaŋ tagɨsi yaŋ nandagɨt. Ae pɨŋan da abɨŋ wudani asɨwukgwit.

22“Yoni mɨni amɨn egek kɨmakban aŋelo da abɨdaŋ aŋkɨ yɨpba Abraham gat egɨpgumal. Egakwal yoni morapmɨ amɨn uŋun yo kɨsi kɨmakban wayɨkgwit. 23Aba Tɨpdomon tepmɨ madepsi nandaŋek egɨpgut. Egek sɨŋtaŋban wɨkwanek Abraham dubagɨsikon Lasarus gat kapmat kapmat yɨgakwal pɨndakgɨt. 24Pɨndagek yaŋ tɨdaŋek yaŋ iyɨgɨt, ‘Abraham dat, bupmɨ nandaŋ nam. Lasarus iyɨŋbɨ uŋun da pakbi jɨmjɨmjok dɨ kɨsirɨkon yopmaŋ paŋabɨŋ melnokon yopban tɨmɨsok dɨ yawotjak. Nak on kɨndapmon egek tepmɨ madepsi nandɨsat!’

25“Mani Abraham da yaŋ yagɨt, ‘Monjɨno, gak kalɨp egɨpgul do nandaki. Gak kalɨp yo kabɨgo tagɨsi baŋgɨn paŋek egaki Lasarus uŋun yo kabɨni yokwi baŋgɨn paŋek egɨpgut. Mani abɨsok Lasarus on kokupmon butni yaworɨsi taŋakwan gak da tepmɨ madepsi nandɨsal. 26Ae uŋun gɨn dɨma. Nin da binapmon daŋgap dubagɨsi kɨnda tosok. Yaŋ tosok do ɨdon ekwaŋ amɨn jikon arɨpmɨ dɨma kɨkɨgɨ, ae uŋudon ekwaŋ amɨn ɨdon arɨpmɨ dɨma obopmɨ.’

27“Yaŋ yaŋban yoni morapmɨ amɨn da gen tebaisi yaŋ iyɨgɨt, ‘Yaŋ kaŋ, dat, nandaŋ namɨŋek Lasarus iyɨŋbɨ datno da yutnon kɨŋ 28padɨk padɨkno 5 kabɨ ekwaŋ uŋun nawa gen tebai yoyɨŋban nandaŋek on tepmɨ kokupmon dɨma apni.’

29“Mani Abraham da yaŋ yagɨt, ‘Moses gat ae kombɨ amɨn gat dakon gen do padɨk padɨkgo mɨrak yopmaŋek tagɨ nandani.’

30“Yaŋban yoni morapmɨ amɨn da yagɨt, ‘Abraham dat, uŋun arɨpmɨ dɨma. Mani amɨn kɨmakbi kɨnda da kɨŋ altaŋ yomjak kaŋ, padɨk padɨkno da but tobɨl tagɨ ani.’

31“Yaŋban Abraham da yaŋ iyɨgɨt, ‘Moses gat ae kombɨ amɨn gat dakon gen dɨma nandani kaŋ, amɨn kɨnda kɨmoron da pɨdaŋban kaŋek nandaŋ gadat arɨpmɨ dɨma akdaŋ.’ ”

Copyright information for `YUT