a21.32Ko 8.12
d21.16Mt 10.21-22
e21.22Jer 5.29; 46.10; Os 9.7
g21.25Ais 13.10; Esi 32.7; Jol 2.31; PA 6.12-13
h21.27Dan 7.13; Mt 26.64; PA 1.7

Luke 21

Yoni mɨni mɨŋat kɨnda da Piŋkop do paret agɨt

(Mk 12.41-44)

1Yesu pɨndak egakwan yoni morapmɨ amɨn Telagɨ Yut Madep dakon paret ɨdapmon paretni yopgwit. 2Ae kaŋakwan sakwabat kɨnda uŋun yoni mɨni, uŋun da moneŋ gɨmanjok bamorɨ paret ɨdapmon yopgut. 3 a  Aban Yesu da yagɨt, “Asisi dayɨsat, sakwabat yoni mɨni on da amɨn morap da paret yopmaŋ uŋun yapmaŋek moneŋ madepsi yopmaŋdak. 4Amɨn morap uŋun moneŋni morapmɨ taŋ yomaŋakwa dɨwarɨ gɨn paret ɨdapmon yopmaŋ. Mani on mɨŋat wadak wadaksi aŋek moneŋni kɨsi yopmaŋdak. Kɨlɨ jap yumaŋ nosak moneŋni dɨ dɨma taŋ ɨmaŋ.”

Yesu da Telagɨ Yut Madep tuwɨlni do yagɨt

(Mt 24.1-2 ae Mk 13.1-2)

5Paŋdetni dɨwarɨ da Telagɨ Yut Madep kaŋek yawit, “Amɨn da tɨp kɨldani toŋ tagɨsi gat, ae yo dɨwarɨ yo kɨldani tagɨsi Piŋkop do paret awit uŋun baŋ aŋtɨlɨm awit.”

Yaŋba Yesu da yagɨt,
6 b  “Yo on pɨndakgaŋ uŋun bɨsap kɨnda apdɨsak uŋun bɨsapmon uŋun dakon tɨp notni kwenon dɨma taŋ taŋ akdaŋ. Tuwɨlba kɨsisi maŋ mudokdaŋ.”

Yesu da jɨgɨ morapmɨ altokdaŋ do yagɨt

(Mt 24.3-14 ae Mk 13.3-13)

7Yaŋban yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, yo uŋun ni bɨsapmonsi altokdaŋ? Ni tɨlak da mibɨltok altaŋakwan kaŋek yo kɨlɨ uŋun altokdaŋ yaŋ nandaneŋ?”

8Yaŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn da paŋkewalni do kaŋ kɨmotni. Amɨn morapmɨ da nak da manon abɨŋek ‘Nak uŋun amɨn’, ae ‘Bɨsap madep kɨlɨ kwaŋ tosok’ yaŋ yokdaŋ. Mani uŋun amɨn dɨma yolni. 9Amɨn morapmɨ emat aŋ, bo gapman gat emat aŋ, uŋun dakon geni apba nandaŋ kaŋ dɨma pasolni. Yo uŋun da mibɨltok altokdaŋ. Mani mibɨ bɨsap madep uŋudon gɨn dɨma altokdɨsak.”

10Sigɨn saŋbeŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Mɨktɨm kɨnda dakon amɨn da pɨdaŋba mɨktɨm kɨnda dakon amɨn gat emat wamdaŋ. Ae kɨla amɨn madep kɨnda dakon amɨn da pɨdaŋba kɨla amɨn madep kɨnda dakon amɨn gat emat wamdaŋ. 11Wudɨp madepsi akdaŋ, ae mɨktɨm dɨkon amɨn da jap do madepsi aŋek amɨn dɨwarɨ da kɨmotdaŋ, ae amɨn morapmɨsi sot akdaŋ. Ae kundukon tɨlak masɨ masɨmɨ mibɨlɨ mibɨlɨ altaŋakwa pɨndagek pasal nɨmnɨmɨkyo akdaŋ.

12“Mani uŋun yo morap dɨma noman taŋakwa amɨn da ji tɨmɨk yo yokwisi aŋdamdaŋ. Yaŋ aŋek Juda amɨn da muwut muwut yutnon gen yaŋ damɨŋek dam tebanon depdaŋ. Ae nak dakon man abɨŋ yɨp do aŋek ji tɨmɨk paŋkɨ depba kɨla amɨn madep gat ae gapman dakon mibɨltok amɨn gat da ɨŋamon atdaŋ. 13Uŋun bɨsapmon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋoni dakon bɨkbɨk pɨsaŋ damdɨsak. 14 c  Nak da naga gen dulumji paŋtagap aŋek nandak nandak tagɨsi damdɨsat. Dabo amɨn gen yaŋ damni uŋun da gen yoni uŋun arɨpmɨ dɨma pabɨŋ depni. Do ji dɨsi kutnok do aŋek ni gen baŋ paŋtobɨl yomneŋ yaŋ do nandaba kɨk dɨma ani. 16 d  Meŋji datji, ae padɨk padɨkji, ae yawi dɨwatji, ae notji uŋunyo kɨsi da ji uwal da kɨsiron depba ji kabɨkon dɨ si dɨkba kɨmotdaŋ. 17Nak dakon man jikon tosok do aŋek amɨn kɨsi da nandaba yokwi tok madepsi aŋdamdaŋ. 18Mani busuŋ daŋgwanji kɨnda arɨpmɨ dɨma tasɨk tokdɨsak. 19Ji tebai agek egɨp egɨp bamɨsi abɨdoni.”

Yesu da Jerusalem yokwi tosak do yagɨt

(Mt 24.15-21 ae Mk 13.14-19)

20Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji pɨndakba emat amɨn da abɨŋ Jerusalem aŋgwasɨŋek akba kaŋ, yaŋ nandani, kokup pap wagɨl tasɨk tosak dakon bɨsap kɨlɨ uŋun abɨsak. 21Uŋun bɨsapmon amɨn Judia mɨktɨmon egɨpni uŋun pasal kabapgwan tepmɨsi wugɨni. Amɨn Jerusalem egɨpni uŋun wɨŋ waŋga kɨni. Ae amɨn kokup pap da waŋga egɨpni ae tobɨl kokup papgwan dɨma pɨgɨni. 22 e  Uŋun bɨsap uŋun Piŋkop da amɨn do kobogɨ yokwisi yomdɨsak dakon bɨsap. Yaŋ aban gen mandabi uŋun kɨsi bamɨ toŋ akdaŋ. 23Uŋun bɨsapmon jɨgɨ madepsi Juda mɨktɨmon noman taŋakwan Piŋkop dakon butjap amɨn da kwenon mokdɨsak. Do mɨŋat monjɨ kwapni toŋ, ae mɨŋat monjɨ mum noŋ uŋun bupmɨsi. 24 f  Uwal da abɨŋ amɨn dɨwarɨ emat agak sɨbabaŋ dapba kɨmotdaŋ. Ae dɨwarɨ mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ paŋkɨ yopba oman amɨni do egɨpdaŋ. Aŋakwa Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da Jerusalem bamaŋ ɨktagɨldaŋ. Uŋun amɨn da Jerusalem kɨlani aŋakwa Piŋkop da bɨsap yɨpgut uŋun mudosak.”

Amɨn Dakon Monji apdɨsak

(Mt 24.29-31 ae Mk 13.24-27)

25 g  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Uŋun bɨsapmon tɨlak mibɨlɨ mibɨlɨ gɨldat dabɨlon, ae kanegon, ae gɨgon noman tokdaŋ. Aŋakwa mɨktɨmon mɨŋat amɨn kabɨ morapmɨ nandaŋakwa tap da madepsi tamalɨgakwan pasol pasol madepsi aŋek butni tagɨ dɨma tokdɨsak. 26Kwen kundukon yo tebai toŋ uŋun da kwakwalɨtdaŋ, do amɨn morapmɨ da jɨgɨ morap mɨktɨmon noman tokdɨsak do nandaba kɨk aŋek pasol pasol madepsi aŋek ɨŋam kɨmot akdaŋ. 27 h  Uŋun bɨsapmon kaŋakwa Amɨn Dakon Monji gɨkwemon da tapmɨmni gat tɨlɨm madepni gat apdɨsak. 28Yo morap uŋun wasaŋek altoni bɨsapmon Piŋkop da ji tɨmɨtjak dakon bɨsap kɨlɨ uŋun kwaŋ tosok, do ji pɨdaŋ agek busuŋji kwen gwaŋ pɨdaŋ mudoni.”

Pik kɨndap kaŋek butji pɨsosak

(Mt 24.32-35 ae Mk 13.28-31)

29Yesu da tɨlak gen kɨnda yoyɨŋek yaŋ yagɨt, “Ji pik kɨndap ae kɨndap morap kɨsi do pɨndatni. 30Tamɨ kaluk apmeŋon yopmaŋakwa pɨndagek gɨldat bɨsap kɨlɨ uŋun abɨsak yaŋ nandaŋ. 31Uŋudeŋ gɨn yo morap dayɨt uŋun da altaŋakwa Piŋkop da Amɨn Kɨla Akdɨsak dakon bɨsap kɨlɨ kwaŋ tosok yaŋsi nandani.

32“Nak asisi dayɨsat, amɨn uŋun bɨsapmon nani dɨma kɨmagakwa yo morap uŋun kɨsi altaŋ mudokdaŋ. 33Kundu gat mɨktɨm gat pasɨldamal, mani nak dakon gen uŋun dɨmasi pasɨldɨsak.”

Paŋdetni kaŋ kɨmotni do yoyɨgɨt

34Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji kaŋ kɨmotni. Bɨsap morapmɨ pakbi teban naŋek but upbal dɨ abam. Ae on mɨktɨm dakon yo do nandaba kɨk dɨ abam. Uŋuden da ji pabɨŋ depjak kaŋ, uŋun bɨsap madep da but pɨso mɨni paron yaŋ depban yokwaldaŋ. 35Mɨŋat amɨn morapyo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun bɨsap madep altaŋban kokdaŋ. 36Bɨsapmɨ bɨsapmɨ kalugɨsi egek Piŋkop da tapmɨm daban yo morap uŋun altokdaŋ uŋun tagɨ yapni, ae Amɨn Dakon Monji da ɨŋamon tagɨ atni yaŋ do bɨsit pi ani.”

37Gɨldarɨ gɨldarɨ Yesu da amɨn Telagɨ Yut Madep da nagalgwan yoyɨŋ dekgɨt. Aŋek kalbi Ɨleŋ Olipmon yut kɨndakon paŋkɨ pak pak agɨt. Aŋakwan amɨn kɨsi da wɨsa dagokdosi pɨdaŋ Telagɨ Yut Madepmon geni nandak do kɨŋ kɨŋ awit.

38

Yesu tepmɨ paŋek kɨmakgɨt da aeni pɨdagɨt

(Kɨlapmɨ 22–24)

Copyright information for `YUT