a26.2TP 12.1-27; Mt 20.18
c26.11GT 15.11
d26.15Sek 11.12; Jn 11.57
e26.17TP 12.14-20
g26.28TP 24.8; Jer 31.31-34; Sek 9.11; 1Ko 10.16
i26.31Sek 13.7; Jn 16.32
j26.32Mt 28.7,16
k26.34Mt 26.69-75
o26.52WW 9.6; PA 13.10
r26.63Ais 53.7; Mt 27.12
s26.64Kap 110.1; Dan 7.13; Mt 24.30
u26.66MS 24.16; Jn 19.7
v26.67Ais 50.6; 53.5
w26.75Mt 26.34

Matthew 26

Kɨla amɨn da Yesu aŋakba kɨmotjak do gen yaŋ aŋteban awit

(Mk 14.12 ae Lk 22.12 ae Jn 11.45‑53)

1Yesu uŋun gen morap yaŋ mudaŋek paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, 2 a  “Dɨsi nandaŋ, gɨldat bamorɨ gɨn egek Yapyap Bɨlak egɨpmɨ. Uŋun bɨsapmon Amɨn Dakon Monji amɨn da abɨdaŋ uwal da kɨsiron yɨpba tɨlak kɨndapmon aŋatdaŋ.”

3Uŋun bɨsapmon mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae Israel dakon kɨla amɨn uŋun mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn Kaiapas uŋun da yutnon muwukgwit. 4Muwugek Yesu ni kosiron da pasɨlek abɨdaŋ aŋatno kɨmotjak uŋun dakon gen yawit. 5Yaŋ yaŋek yawit, “Telagɨ bɨsap madepmon dɨma abɨdoneŋ. Yaŋ aneŋ kaŋ, mɨŋat amɨnyokon pɨdok pɨdok noman tokdɨsak.”

Mɨŋat kɨnda da pakbi kɨbaŋɨ toŋ tagɨsinaŋ Yesu soŋ ɨmgut

(Mk 14.39 ae Jn 12.18)

6Yesu Betani kokupmon amɨn kɨnda mani Saimon uŋun da yutnon yɨkgɨt. (Saimon uŋun kalɨp wuda tebani toŋ egɨpgut.) 7 b  Yesu jap noknok tamokon yɨgakwan mɨŋat kɨnda pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi abɨdaŋ awɨŋ Yesu da busuŋon tagalgɨt. (Uŋun pakbi yumaŋ nogɨ wukwisi ae tɨbɨrɨ uŋun tɨpnaŋ wasaŋbi.)

8Yaŋ aban paŋdet kabɨni da kaŋek burɨ yokwi taŋba yaŋ yawit, “Nidosi aŋek pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi uŋun yumsi tagaldak? 9Amɨn da yubam tam, moneŋ madepsi tɨmɨk yoni mɨni amɨn do yomnom.”

10Yaŋ yaŋba nandaŋek Yesu da yoyɨgɨt, “Mɨŋat on nido jɨgɨ ɨmaŋ? Mɨŋat on nak do yo tagɨsi asak. 11 c  Yoni mɨni amɨn ji gat bɨsapmɨ bɨsapmɨ egɨpdaŋ, mani nak ji gat bɨsapmɨ bɨsapmɨ dɨma egɨpdamaŋ. 12On mɨŋat da mibɨltok gɨptɨmnokon pakbi kɨbaŋɨ tagɨsi naŋ soŋ namɨŋek kɨmakbi tamokon nepni do aŋtagap asak. 13Asisi dayɨsat, mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn da Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋek mɨŋat on da yo ak uŋun dakon gen bin kɨsi yoyɨŋakwa nandakdaŋ. Aŋakwa uŋun mɨŋat dakon man bini dɨma pasɨldɨsak.”

Judas da Yesu kɨla amɨn da kɨsiron yɨp do yagɨt

(Mk 14.1011 ae Lk 22.36)

14Uŋun bɨsapmon paŋdetni 12 kabɨkon da kɨnda mani Judas Iskariot uŋun da mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨkon kɨgɨt. 15 d  Kɨŋ yaŋ yoyɨgɨt, “Yesu kɨsitjikon yɨpbo ninaŋ namni?” Yaŋban silwa moneŋ tabɨlɨ 30 yaŋ manjɨŋ ɨmgwit. 16Ɨba wasaŋek Yesu kɨsitnikon yɨpjak do kosit wɨsɨgɨt.

Yesu paŋdetni gat jap nawit

(Mk 14.12‑21 ae Lk 22.714 ae 22.2123 ae Jn 13.21‑30)

17 e  Bret Yisni Mɨni Bɨlak wasok wasogɨkon paŋdetni da Yesukon kɨŋ yaŋ iyɨwit, “Nin kɨŋ dukwan Yapyap Bɨlak dakon jap paŋkosit aneŋ do nandɨsal?”

18Yaŋba Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Kokup papmon kɨŋ amɨn kɨnda kokdaŋ. Kaŋek yaŋ iyɨni: Yoyɨŋdet da yaŋ yosok, Nak dakon bɨsap kɨlɨ uŋun kwaŋ tosok. Nak gat paŋdet kabɨno gat gak da yutnon apno Yapyap Bɨlak dakon jap noneŋ.” 19Yaŋban paŋdetni da Yesu dakon gen guramɨgek kɨŋ Yapyap Bɨlak dakon jap paŋkosit awit.

20Yaŋ aŋek pɨlɨn taŋakwan Yesu gat paŋdetni 12 kabɨ gat yɨgek jap nawit. 21Jap naŋ yɨgek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Asisi dayɨsat, jikon da kɨnda da uwal da kɨsiron nepdɨsak.”

22Yaŋ yaŋban paŋdetni burɨ yokwi taŋba kaloŋ kaloŋ yaŋ yawit, “Amɨn Tagɨ, nak do dɨma yosol, ma?”

23 f  Yaŋ yaŋba Yesu da yoyɨgɨt, “Kɨnda nak gat jap ɨdapmon kɨsitnit kaloŋɨ yɨpmaŋgamak, uŋun amɨn da nak uwalno da kɨsiron nepdɨsak. 24Asi Piŋkop da papiakon gen mandabi uŋun da tɨlagon Amɨn Dakon Monji kɨmoron kɨkdɨsak. Mani Amɨn Dakon Monji uwal da kɨsiron yɨpjak amɨn, awa! Uŋun amɨn meŋi da dɨma aŋalagɨt tam tagɨ.”

25Yaŋ yaŋban uwal da kɨsiron yɨpyɨp amɨn Judas da Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, nak do dɨma yosol, ma?”

Yaŋban iyɨgɨt, “Uŋun gak mani.”

Yesu da bret gat ae wain gat paŋdetni do yomgut

(Mk 14.22‑26 ae Lk 22.1520 ae 1Ko 11.23‑25)

26Jap naŋ yɨgakwa Yesu da bret kɨnda abɨdaŋ, Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek, pudaŋ paŋdetni do yomgut. Yomɨŋek yaŋ yoyɨgɨt, “Pabɨdaŋek noni, on nak dakon gɨptɨm tɨmno.”

27Yaŋ yaŋek wain kɨnam abɨdaŋek Piŋkop ya yaŋ iyɨŋek yomɨŋek yaŋ yagɨt, “Ji kɨsi da noni. 28 g  On yawino. Piŋkop gat amɨn gat saŋbek saŋbek abi uŋun aŋteban asak. Amɨn morapmɨ dakon dɨwarɨni yopmaŋ yom do parekdat. 29Nak asisi dayɨsat, nak wain ae dɨma naŋek egɨ wɨgɨ Datno da Amɨn Kɨla Asak da kagagwan don ji gat wain kalugɨ noneŋ.”

30 h  Yaŋ yaŋban kap kɨnda yaŋek yomakon pɨgek Ɨleŋ Olipmon wɨgɨwit.

Pita da manji ɨmjak do Yesu da yagɨt

(Mk 14.27‑31 ae Lk 22.31‑34 ae Jn 13.36‑38)

31 i  Ɨleŋ Olipmon wɨgek Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:

‘Sipsip dakon kɨla amɨn aŋakgo kɨmagakwan sipsip bɨrapmɨgɨ iyɨ iyɨ kɨkdaŋ.’
Gen uŋun da arɨpmon abɨsok kalbi yo morap nagon noman taŋakwa pɨndagek ji manji namdaŋ.
32 j  Mani kɨmoron da pɨdaŋek nak da kalɨp Galili mɨktɨmon mibɨltaŋ damɨŋek kɨkeŋ.”

33Yaŋban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Amɨn dɨwarɨ da manji gamɨŋakwa nak yaŋ dɨmasi abeŋ.”

34 k  Yaŋ yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Asisi gayɨsat, abɨsok kalbi pup gen dɨma yaŋakwan gak da nak do ‘Uŋun amɨn dɨma nandaŋ ɨmɨsat’ yaŋ kosit kapbɨ yokdɨsal.”

35Yaŋban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Uwal da gɨkba kɨmagaki nakyo kɨsi nɨkba kɨmokgeŋ do ani kaŋ, gak do wasɨp dɨma yokeŋ.” Yaŋ yaŋban paŋdet kabɨ dɨwarɨ kɨsi yaŋ gɨn yawit.

Yesu Getsemani bɨsit agɨt

(Mk 14.32‑42 ae Lk 22.39‑46)

36Yesu gat paŋdetni gat mɨktɨm tɨm kɨnda mani Getsemani uŋudon kɨwit. Kɨŋ altaŋek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji ɨdon yɨgakwa nak asɨdon kɨŋ bɨsit akeŋ.” 37Yaŋ yaŋek Pita gat ae Sebedi dakon monjɨ yat tɨmɨkban kɨwit. Kɨŋ burɨkon jɨgɨ madepsi nandaŋek 38 l  yaŋ yoyɨgɨt, “Butno jɨk taŋakwan kɨmot kɨmotno noman taŋ naban nandɨsat. Do ji nak gat kɨsi ɨdon Piŋkop do nandaŋek egɨpneŋ.”

39Yaŋ yaŋek tɨmɨsok dɨ kɨŋek mɨktɨmon maŋ pagek bɨsit yaŋ agɨt, “O Dat, yo morap tagɨ aki. Do nak da kwenon jɨgɨ apdɨsak uŋun kukwoki do nandɨsat. Mani nak dakon nandak nandak dɨma yolgi. Gak dakon galak tok niaŋsi tosok uŋun dagɨn noman toni.”

40Yaŋ yaŋek tobɨl paŋdetni kapbɨ egɨpgwiron kɨŋ pɨndakban dɨpmɨn pakgwit pɨndagek Pita yaŋ iyɨgɨt, “Ji nak gat awa kaloŋɨ da arɨpmon gɨn Piŋkop do nandaŋek dɨma egɨpneŋ? 41Ji teban taŋek bɨsit aŋek egɨpni. Yaŋ aŋek egɨpni kaŋ, paŋkewalon arɨpmɨ dɨma mokdaŋ. But da nak nol do galak tosok mani gɨp dakon tapmɨmni mɨni.”

42Yaŋ yaŋek aeni tobɨl kɨŋ bɨsit yaŋ agɨt, “Datno, jɨgɨ pakeŋdosi nandɨsal kaŋ, tagɨ pakeŋ.”

43Bɨsit aban dagaŋban abɨŋ pɨndakban paŋdetni dɨpmɨn do yokwisi aŋek aeni dɨpmɨn sigɨn pakgwit. 44Yaŋ pɨndagek aeni tobɨl kɨŋ bɨsit mibɨltok agɨt uŋudeŋ gɨn agɨt.

45Yaŋ aŋek tobɨl abɨŋ paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Ji dɨpmɨn sigɨn pagek tapmɨm paŋ, ma? Bɨsap kɨlɨ abɨk. Amɨn Dakon Monji yokwi pakpak da kɨsiron kɨlɨ uŋun yɨpmaŋgaŋ. 46 m  Pɨdaŋba kɨno! Kabɨt, uwal da kɨsiron nepjak amɨn kɨlɨ abɨk.”

Uwal da Yesu abɨdawit

(Mk 14.43‑50 ae Lk 22.47‑53 ae Jn 18.312)

47Yesu gen yaŋakwan uŋudon gɨn paŋdetni 12 kabɨkon da kɨnda mani Judas altaŋ yomgut. Amɨn kabɨ madep emat agak sɨbani ae kɨndap kɨrɨŋni tɨmɨgek buŋon yolgwit. Mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae Juda amɨn dakon kɨla amɨn gat da yabekba opgwit.

48Uwal da kɨsiron yɨpyɨp amɨn da gen kɨnda kɨlɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda nak da mandaŋ noko kaŋ, uŋun amɨn naŋ tebai abɨdoni.” 49Judas tepmɨ Yesukon kɨŋ altaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Yoyɨŋdet, kalbi tagɨsi!” Yaŋ iyɨŋek mandaŋ nagɨt.

50Yaŋ aban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Not, yo ak do nandaŋek abɨl uŋun abi.”

Yaŋ iyɨŋban emat amɨn da Yesu tebai abɨdawit.
51 n  Aba Yesu da kabɨkon nani kɨnda da emat agak sɨbani ɨlɨkban wɨŋban mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dakon oman monjɨni mɨragɨ mandaŋ dagagɨt.

52 o  Aban Yesu da yaŋ yagɨt, “Gak emat agak sɨbago yɨgɨkon sɨmɨl. Emat agak sɨba pawɨlgaŋ amɨn uŋun emat agak sɨba da mandaŋ yoba kɨmokgoŋ. 53Nak Datno arɨpmɨ tagɨ iyɨko uŋun da aŋelo 72 tausen yabekban abɨŋ nak tagɨ aŋpulugoni. Gak uŋun dɨma nandɨsal, ma? 54Mani yaŋ abeŋ kaŋ, Piŋkop da papiakon gen tosok uŋun niaŋon da bamɨ toŋ asak? Uwalno da yo yaŋsi aŋnamni do yosok.”

55 p  Yaŋ yaŋek uŋudon gɨn Yesu da amɨn kabɨ madep yaŋ yoyɨgɨt, “Ji nak do kabo noknok kɨnda yaŋ nandaŋek emat agak sɨba ae kɨndap kɨrɨŋyo tɨmɨgek nak abɨdok do abeŋ, ma? Nak gɨldarɨ gɨldarɨ Telagɨ Yut Madep da nagalgwan ji gat egek amɨn yoyɨŋ dekgɨm. Uŋun bɨsapmon nak abɨdok do dɨma nandawit. 56Mani Piŋkop da papiakon kombɨ amɨn da gen mandawit yaŋ gɨn bamɨ noman tosok.” Yaŋ yaŋban paŋdet morapni Yesu yɨpmaŋek pasal kɨŋ mudawit.

Yesu gen pikon aŋaŋ kɨwit

(Mk 14.53‑65 ae Lk 22.54‑55 ae 22.63‑71 ae Jn 18.1314 ae 18.19‑24)

57Yesu abɨdawit amɨn uŋun Yesu abɨdaŋ aŋaŋ mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn Kaiapas da yutnon aŋkɨwit. Uŋudon gen teban dakon yoyɨŋdet amɨn gat ae kɨla amɨn gat kɨsi muwukgwit. 58Pita kagɨ kagɨsok da Yesu yol aŋkɨŋek, mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn dakon yoma nagalgwan pɨgɨgɨt. Pɨkwan obip amɨn gat yɨgek Yesu yo niaŋsi aŋɨba kokeŋ yaŋ do pɨndak egɨpgut.

59Aŋakwan mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ gat ae gen kokwin amɨn kɨsi morap gat da yaŋ nandawit, amɨn dɨ yaŋ yomno abɨŋ Yesu top gen yaŋ ɨmɨŋek gulusuŋ agɨt yaŋ yaŋakwa aŋatno kɨmotjak yaŋ nandawit. 60Mani amɨn morapmɨ yaŋ yoba abɨŋek top gen morapmɨ yawit, mani asi gulusuŋ kɨnda agɨt yaŋ dɨma kawit. Don amɨn bamorɨ da abɨŋ yaŋ yagɨmal, 61 q  “Nin da nandaŋapno Yesu da yaŋ yagɨt, ‘Nak da Piŋkop dakon Telagɨ Yut Madep uŋun tuwɨlek gɨldat kapbɨ da butgwan ae wɨtjɨkeŋ.’ ”

62Yaŋ yaŋakwal mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da pɨdaŋ agek Yesu yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen kobogɨ kɨnda dɨma yoyɨki? On amɨn morap gen yaŋ gaba niaŋ nandaŋ yomɨsal?” 63 r  Mani Yesu da gen kɨnda dɨma yagɨt.

Yaŋ aban mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn da aeni iyɨgɨt, “Gak Piŋkop egɨp egɨpmɨ toŋ uŋun da manon yaŋ teban tok aŋek gen bamɨsi yoki. Gak asi Kristo, Piŋkop dakon Monji bo dɨma? Kɨlɨ bamɨ ya!”

64 s  Yaŋban Yesu da yaŋ yagɨt, “Gen yosol uŋun bamɨ. Ji don kaŋakwa Amɨn Dakon Monji Tapmɨm Ami da amɨnsi tet do yɨkban kokdaŋ. Aŋek kaŋakwa kundukon gɨkwemon da apban kokdaŋ.”

65 t  Yaŋ yaŋban nandaŋek mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn burɨ wagɨl yokwi taŋban iyɨ dakon paba pɨgɨkni pudaŋek yagɨt, “Mibɨlni nandak do amɨn nido saŋbeŋek yoyɨno apni? Iyɨ Piŋkop kulabɨŋek ‘nak Piŋkop dakon Monji’ yaŋ yosok, 66 u  do ji da niaŋ aŋ ɨmneŋ do nandaŋ?”

Yaŋban kɨsi morap da yawit, “Gulusuŋ asak, do si kɨmotjak.”

67 v  Yaŋ yaŋek dɨwarɨ da ɨlɨp sul ɨmɨŋek kɨsit da aŋakgwit. Ae dɨwarɨ da mogɨm kulbak aŋagek 68yaŋ iyɨwit, “Kristo gak namɨn da gɨkdak? Kombɨ gen ya!”

Pita da Yesu do wasɨp yagɨt

(Mk 14.66‑72 ae Lk 22.56‑62 ae Jn 18.1518 ae 18.25‑27)

69Aŋakwa Pita uŋun yut da nagalgwan yɨgakwan mukwa sogok mibɨltok amɨn dakon oman mɨŋatjok kɨnda da abɨŋ yaŋ iyɨgɨt, “Gak Yesu Galili amɨn gat kɨsi egɨpgwit.”

70Yaŋban Pita da wasɨp yaŋek yagɨt, “Gak da gen uŋun yosol nak dɨma nandɨsat.”

71Yaŋ yaŋek wigaron pɨgakwan oman mɨŋat kɨnda Pita kaŋek amɨn uŋudon akgwit yaŋ yoyɨgɨt, “On amɨn uŋun Yesu Nasaret amɨn gat kɨsi egɨpgwit.”

72Yaŋ yaŋban Pita aeni geni aŋteban aŋek yaŋ iyɨgɨt, “Asisi, nak uŋun amɨn dɨmasi nandaŋ ɨmɨsat!”

73Tɨmɨsok dɨ egek amɨn kapmatjok akgwit uŋun da kɨŋ Pita yaŋ iyɨwit, “Gak dakon tek nandano asi gak uŋun amɨn kabɨ dakon kokup ɨsalni kɨnda yaŋ asak, do gak uŋun da kabɨkon nani yaŋ nandamaŋ.”

74Yaŋ yaŋba Pita da tebaisi yaŋek yagɨt, “Asisi dayɨsat, amɨn uŋun yoŋ nak dɨmasi nandaŋ ɨmɨsat. Top yosot kaŋ, Piŋkop da nak tagɨ aŋupbal asak!”

Yaŋ yaŋakwan uŋudon gɨn pup gen yagɨt.
75 w  Yaŋban nandaŋek Pita Yesu da gen yagɨt uŋun do burɨ pɨsagɨt. Gen uŋun yaŋ yagɨt: “Pup da gen dɨma yaŋakwan gak da nak do wasɨp yaŋbɨ kosit kapbɨ akdɨsak.” Pita da gen uŋun do burɨ pɨsaŋban waŋga pɨgɨ kunam madepsi takgɨt.

Copyright information for `YUT