a4.1Ibr 2.18; 4.15
b4.2TP 34.28
c4.4GT 8.3
e4.7GT 6.16
f4.10GT 6.13
h4.15-16Ais 9.1-2
i4.17Mt 3.2; 19.27
j4.23Mt 9.35; Mk 1.39; Ya 10.38

Matthew 4

Sunduk da Yesu aŋkewalgɨt

(Mk 1.1213 ae Lk 4.113)

1 a  Uŋun bɨsapmon Telagɨ Wup da Yesu Sunduk da aŋkewaljak do mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon aŋkɨgɨt. 2 b  Aŋkɨ yɨpban Piŋkop do nandaŋek jap kelek egakwan gɨldat 40 ae pɨlɨn 40 mudagɨt, do jap do agɨt. 3Aŋakwan Paŋkewal Amɨn da abɨŋ altaŋ ɨmɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Gak asi Piŋkop dakon Monji egɨsalon yoyɨŋbɨ tɨp on da bret dagabɨt.”

4 c  Mani Yesu da kobogɨ yaŋ iyɨgɨt, “Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:

‘Bret dagɨn amɨn egɨp egɨp tagɨ dɨma yomjak.
Piŋkop dakon gen kɨsi morap paŋek egɨp egɨp paŋ.’ ”
5Yaŋ yaŋban Sunduk da Yesu aŋaŋ Piŋkop dakon telagɨ kokup papmon Jerusalem aŋaŋ kɨgɨt. Aŋkɨ Telagɨ Yut Madep da kwenon kwensi yɨpgut. 6 d  Yɨpmaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Piŋkop papiakon gen yaŋ tosok:

‘Uŋun da aŋeloni yoyɨŋban kɨlago tagɨsi ani. Ae kandapgo tɨpmon dɨma gɨtni yaŋ do aŋelo da gak kɨsit da kendak abɨŋ gepni.’
Gen yaŋ tosok, do gak asi Piŋkop dakon Monji kaŋ, gak amon mibɨlɨkon paŋ ma.”

7 e  Mani Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Piŋkop dakon papia da gen kɨnda gat yaŋ yosok,

‘Amɨn Tagɨ Piŋkopji dakon tapmɨm kok do aŋek dɨmasi aŋkewaldo.’ ”
8Sunduk da aeni Yesu iyɨŋ aŋaŋ ɨleŋ dubagɨsi kɨndakon awɨgɨgɨt. Awɨgɨ on mɨktɨmon mɨktɨm madep madep morap kɨsi ae uŋudon yo tɨlɨmni toŋ gat kɨsi yolɨgɨt. 9Yolɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Ŋwakbeŋ aŋek gawak nabi kaŋ, on yo morap kɨsi gabeŋ.”

10 f  Yaŋban Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Sunduk gak nepmaŋdet! Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok:

‘Amɨn Tagɨ Piŋkopji uŋun naŋ gɨn gawak ɨmɨŋek oman aŋɨmni.’ ”
11Yaŋ iyɨŋban Sunduk Yesu yɨpmaŋ dek kɨŋakwan aŋelo da abɨŋ Yesu aŋpulugawit.

Yesu Galili mɨktɨmon pi wasagɨt

(Mk 1.1415 ae Lk 4.1415)

12 g  Yesu Jon dam tebanon yɨpgwit yaŋ nandaŋek tobɨl Galili mɨktɨmon kɨgɨt. 13Nasaret kokup yɨpmaŋek

Kapaneam kokupmon kɨŋ uŋudon egɨpgut. Kapaneam uŋun Galili Pakbi Ɨdap ɨleŋɨkon, Sebulan ae Naptali mɨktɨmon uŋudon tosok.
14Kapaneam kokupmon ekwan kombɨ amɨn Aisaia da gen kɨnda yagɨt uŋun bamɨ noman tagɨt. Gen uŋun yaŋ:

15 h  “Sebulan mɨktɨm, ae Naptali mɨktɨm, Jodan Pakbi usugap tet do Galili mɨktɨmon tomal.
Uŋun mɨktɨm bamot kosit tapmon pɨkwaŋ mɨktɨmon tomal.
Galili mɨktɨmon Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon nani morapmɨ ekwaŋ.
16Uŋun amɨn pɨlɨn tukgwan egek kɨmot do pasolgoŋ,
mani uŋun da teŋteŋɨ madep altaŋ yoban kɨlɨ kaŋ.”

Yesu da Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋaŋek sot amɨn paŋmɨlɨp agɨt

(Kɨlapmɨ 4.17–9.34)

Yesu da pini wasaŋek paŋdetni dɨwarɨ tɨmɨkgɨt

(Mk 1.16-20 ae Lk 5.1-11)

17 i  Uŋun bɨsapmon Yesu wasaŋek Piŋkop dakon gen yaŋ teŋteŋaŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun dakon bɨsap kwaŋ tosok, do ji but tobɨl ani.”

18Yesu da Galili Pakbi Ɨdap kɨdɨpmɨŋ agek tap kɨlap do pi agak amɨn bamorɨ pɨndakgɨt. Kɨnda uŋun mani Saimon (ae mani kɨnda Pita), uŋun gat ae padɨge Andru gat pɨndakgɨt. Uŋun amɨn bamot tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl yɨkni pakbi ɨdapgwan mabal pɨgakwan egɨpgumal. 19Uŋun amɨn bamot pɨndagek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Abɨŋ nak nolgɨl, aŋakwal amɨn tɨmɨt tɨmɨt dakon kosit dolɨko.” 20Yaŋban uŋudon gɨn tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl yɨkni yopmaŋek yolgɨmal.

21Yesu tɨmɨsok dɨ kɨŋek ae amɨn bamorɨ gat pɨndakgɨt, kɨnda uŋun Jems, Sebedi dakon monji, ae padɨge Jon. Uŋun bamot gat datni gat boron yɨgek tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl yɨkni bɨsawɨk paŋmɨlɨp aŋyo aŋakwal pɨndakgɨt. Pɨndagek yaŋ yoban 22nandaŋek uŋudon gɨn botni gat datni Sebedi gat yopmaŋek yolgɨmal.

Yesu Piŋkop gen yaŋek sot amɨn paŋmɨlɨp agɨt

(Lk 6.17-19)

23 j  Yesu Galili mɨktɨm morap kɨsi agek muwut muwut yutnikon amɨn yoyɨŋ dekgɨt. Aŋek Piŋkop da amɨn kɨla akdɨsak dakon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋagɨt. Yaŋ aŋek sotni toŋ ae gɨptɨmni yokwisi awit amɨn kɨsi morap paŋmɨlɨp agɨt. 24 k  Yaŋ aŋakwan gen bini da kɨŋ ɨreŋtaŋ Siria mɨktɨm kɨsi arɨpmɨ agɨt. Do amɨn da sot amɨn mibɨlɨ mibɨlɨ gat, ae amɨn gɨptɨmɨkon tepmɨ madepsi pawit amɨn gat, ae koŋni toŋ gat, ae sot kɨnda uŋun amɨn mɨktɨmon maŋ pagek gɨptɨmni nɨmnɨmɨkgaŋ uŋun gat, ae kɨdarɨ alek taŋbi uŋun kɨsi paŋapba Yesu da paŋmɨlɨp agɨt. 25 l  Aŋakwan Galili mɨŋat amɨn morapmɨ gat, ae Dekapolis amɨn gat, ae Jerusalem, ae Judia, ae Jodan Pakbi usugap tet amɨn gat kɨsi da Yesu yolgwit.

Copyright information for `YUT