a7.1Ro 2.1; 1Ko 4.5; Jem 4.11-12
e7.11Jem 1.17
f7.12Mt 22.39-40; Lk 6.31; Ro 13.8-10
g7.15Mt 24.24; Ya 20.29; 2Pi 2.1
h7.16Gal 5.19-22; Jem 3.12
j7.20Mt 12.33
l7.23Kap 6.8; 2Ti 2.19

Matthew 7

Amɨn dakon aŋpak kokwin dɨma ani

(Lk 6.37‑38 ae 6.41‑42)

1 a  Yesu da saŋbeŋek yagɨt, “Ji amɨn dakon aŋpak dɨma kokwinɨtni. Yaŋ ani kaŋ, Piŋkop da jiyo kɨsi kokwin akdɨsak. 2 b  Amɨn dakon aŋpak kokwin niaŋsi ani, Piŋkop da jiyo kɨsi uŋudeŋ gɨn kokwin akdɨsak. 3Gaga da dabɨlon kɨndap kwɨk tosok uŋun do dɨma nandaŋek notgo da dabɨlon jɨmjɨm nido kosol? 4Gaga da dabɨlon kɨndap kwɨk taŋakwan niaŋon da notgo ‘Dabɨlgokon jɨmjɨm tosok uŋun paŋ gamdɨsat’ yaŋ tagɨ iyɨki? 5Gak jamba but amɨn. Mibɨltok gaga da dabɨlon kɨndap kwɨk tosok uŋun abɨ kɨŋakwan notgo da dabɨlon jɨmjɨmjok tosok uŋun kaŋbɨ pɨsaŋakwan tagɨ paki.

6“Yo telagɨ pɨŋan do dɨma yomni. Yoba tobɨlek ɨnjɨŋ dabam. Ae kɨndɨrɨŋji tagɨsi bɨt do dɨma yomni. Yoba kandap da dɨ bamaŋ mɨsɨŋɨkbam.”

Bɨsit dakon mibɨlɨ

(Lk 11.913)

7 c  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Piŋkop bɨsit iyɨŋba yo damjak. Pinisi aŋek wusɨŋ pɨndatni. Yoma domon tɨdaŋba Piŋkop da wɨtdal damjak. 8 d  Amɨn morap Piŋkop bɨsit iyaŋ uŋun yo tɨmɨkgaŋ, ae yo wɨsaŋ amɨn uŋun bamɨ koŋ, ae yoma domon tɨdoŋ amɨn uŋun wɨtdal yomɨsak. 9Monjɨsi kɨnda da datni bret do iyɨŋban tɨp kɨnda tagɨ ɨmjak? 10Bo tap kɨlap do iyɨŋban tuŋon amɨn emarɨ toŋ kɨnda tagɨ ɨmjak? Uŋun arɨpmɨ dɨmasi. 11 e  Ji yokwi morapmɨ aŋ, mani yo tagɨsi monjɨsi do yom do nandaŋ. Do yaŋsi nandani. Bɨsit iyɨŋba Datji Kwen Kokup egɨsak uŋun da but galagon da yo tagɨsi damdɨsak.

12 f  “Amɨn da aŋpak tagɨsi niaŋsi aŋdamni do nandaŋ, uŋun aŋpak amɨn do aŋyomni. Moses dakon gen teban gat ae kombɨ amɨn dakon gen gat da yaŋsi ani do yosok.”

Wigat gɨtni dakon gen

(Lk 13.24)

13Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji wigat gɨtni naŋ pɨgɨni. Amɨn wagɨl tasɨk tokdaŋ dakon kokupmon pɨgɨk dakon wigat gat ae kositni gat uŋun ɨlalogɨsi, do uŋun naŋ yolek pɨgɨk uŋun tagapmɨsi. Amɨn morapmɨsi da wigat uŋun naŋ pɨkwaŋ. 14Mani egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨnikon kɨgɨk dakon wigat gat ae kositni uŋun gɨtnisi, uŋudon kɨgɨk dakon pini jɨgɨsi. Amɨn kaloŋ kaloŋ dagɨn wigat uŋun kaŋ kwoŋ.”

Kombɨ amɨn toptopmɨ dakon gen

(Lk 6.43‑44 ae 13.25‑27)

15 g  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji kombɨ amɨn toptopmɨ uŋun do pɨndak kɨmotni. Gɨptɨmni yaworɨsi sipsip yombem, mani burɨgwan joŋ pɨŋan butni taŋ yomaŋ. 16 h  Ji aŋpakni pɨndak nandaŋyo aŋek kombɨ amɨn toptopmɨ yaŋ pɨndakba pɨsoni. Nap kelɨ toŋ da wain sop arɨpmɨ dɨma potni. Ae jal da kɨmɨp arɨpmɨ dɨma wigɨljak. 17Kɨndap tagɨ da bamɨ tagɨ pokgoŋ, ae kɨndap yokwi da bamɨ yokwi pokgoŋ. 18Kɨndap tagɨ da bamɨ yokwi arɨpmɨ dɨma potni, ae kɨndap yokwi da bamɨ tagɨ arɨpmɨ dɨma potni. 19 i  Kɨndap morap bamɨ dɨma pokgoŋ uŋun amɨn da mandaŋ kɨndapmon sosoŋ. 20 j  Yaŋdo, ji aŋpakni pɨndak nandaŋyo aŋek kombɨ amɨn toptopmɨ yaŋ pɨndakba pɨsoni.

21 k  ‘Amɨn Tagɨno’ yaŋ yaŋ namaŋ amɨn uŋun kɨsisi Piŋkop da Kwen Kokup Kɨla Asagon dɨma wɨgɨkdaŋ. Datno Kwen Kokup egɨsak uŋun dakon gen guramɨkgaŋ amɨn uŋun dagɨn wɨgɨkdaŋ. 22Amɨn morapmɨ da bɨsap madepmon yaŋsi nayɨkdaŋ, ‘Amɨn Tagɨnin, nin gak da manon kombɨ gen yagɨmaŋ, ae koŋ yolgɨmaŋ, ae pi madep agɨmaŋ.’ 23 l  Yaŋ yaŋba yaŋsi yoyɨkdɨsat, ‘Yokwi pakpak amɨn, ji dɨma nandaŋ damɨsat. Nepmaŋ dek kɨŋ mudabɨt!’ ”

Amɨn nandaŋ kokwini tagɨsi ae nandaŋ kokwini tagɨ dɨma

(Lk 6.47‑49)

24“Nak dakon gen guramɨkgaŋ amɨn uŋun amɨn kɨnda yombem. Uŋun amɨn nandaŋ kokwini tagɨsi, yutni mɨktɨm tebaikon wɨtjɨgɨt. 25Aŋakwan sɨkak pakbi kulup mɨrɨmyo da abɨŋ tɨdaŋ aŋtɨdok aba mɨktɨm tebaikon wɨtjɨŋbi, do tebai tagɨt. 26Mani geno dɨma guramɨkgaŋ amɨn uŋun amɨn kɨnda yombem. Uŋun nandaŋ kokwini tagɨ dɨma, do yutni mɨktɨm yaworɨkon wɨtjɨgɨt. 27Aŋakwan sɨkak pakbi kulup mɨrɨmyo da abɨŋ tɨdaŋ tuwɨlba maŋ tasɨk tagɨt.”

28Yesu gen uŋun yaŋ mudaŋban mɨŋat amɨn kabɨ madep da kaŋek tamtam yaŋ ɨmgwit. 29 m  Nido yoyɨŋdet pi agɨt uŋun gen teban yoyɨŋdet amɨn yapmaŋ mudaŋek ŋwakŋwarɨsi agɨt. Amɨn kɨnda da pi uŋun asak do yaŋ mudaŋ ɨbi da tɨlak agɨt.

Copyright information for `YUT