a103.8Jem 5.11

Psalms 103

Piŋkop da nin do but dasi galak taŋ nimɨsak

Dewit dakon kap kɨnda.

1Yawe aŋkɨsikeŋ.
Nak butno naŋ yaŋ iyɨsat, gak gwɨnɨmbɨl mani telagɨ aŋkɨsiki.
2Yawe aŋkɨsikeŋ.
Nak do yo morap tagɨsi asak uŋun do dɨma ɨŋtokeŋ.
3Uŋun da dɨwarɨno kɨsisi wɨrɨrɨk namɨsak.
Ae sotno kɨsisi paŋmɨlɨp aban kɨlek tosot.
4Yawe da yokwikon baŋ pulugaŋban dɨma kɨmokdot.
Ae but dasi galak taŋ namɨŋek bupmɨ nandaŋ namɨsak.
5Yo tagɨsi do galak tosot uŋun arɨpnokonsi namɨsak.
Yaŋ aŋakwan nak aeno amɨn kalugɨ dagaŋek sɨŋgɨŋ da yaŋ tapmɨmɨ toŋ agɨsat.
6Amɨn da pabɨŋ yopmaŋakwa yokwi ekwaŋ amɨn Yawe da aŋpakni kɨlegɨkon da gen kokwin tagɨsi aŋ yomɨsak.
7Kalɨpsigwan yo morap ak do nandagɨt uŋun Moses naŋ iyɨgɨt.
Ae pi tapmɨmɨ toŋ agɨt uŋun Israel amɨn do yolɨŋban pɨndakgwit.
8 a  Yawekon bupmɨ ae nandaŋ yawotyo tosok.
Uŋun butjap tepmɨ dɨma nandɨsak, ae amɨn do but dasi madepsi galak taŋ yomɨsak.
9Bɨsapmɨ bɨsapmɨ yokwi amaŋ do gen dɨma yaŋ nimɨsak.
Ae butjapni bɨsap dagok dagogɨ mɨni dɨma taŋ aŋaŋ kɨsak.
10Dɨwarɨnin dakon kobogɨ yokwisi tɨmɨrɨ mani dɨma nimɨsak.
Nin yokwi morapmɨsi amaŋ uŋun dakon kobogɨ do yo jɨgɨsi tɨmɨrɨ mani dɨma nimɨsak.
11Nido amɨn iyɨ do pasal ɨmaŋ amɨn uŋun but dasi galak taŋ yomɨsak.
Butdasi galak taŋ yomyomni uŋun pɨdaŋbisi, mɨktɨm yapmaŋek kwensi ason kundu tosok uŋun dakon tɨlak.
12Gɨldat wɨsagon da si pɨgɨsak tet uŋun dubagɨsi.
Uŋun da tɨlak Piŋkop da dɨwarɨnin wɨrɨrɨkban dubagɨsikon toŋ.
13Dat da mɨŋat monjɨyoni do bupmɨ nandaŋ yomaŋ uŋun da tɨlak Yawe da amɨn iyɨ do pasal ɨmaŋ amɨn do yaŋsi nandaŋ yomɨsak.
14Nido tapmɨmnin madep dɨma, nin mɨktɨm gɨn yaŋ nandaŋ nimɨsak.
15Amɨn nin joŋ yombem egɨp egɨpnin pɨsɨpmɨsok.
Nin joŋ dakon jareŋɨ yombem da bɨsap pɨsɨpmɨsok egek kɨbɨdomaŋ.
16Mɨrɨm da jareŋ paŋwayɨŋ aba maŋakwa amɨn da jareŋ saŋbeŋek dɨma pɨndakgaŋ.
17Mani Yawe da toktok teban mɨŋat amɨnyo pasal ɨmɨŋek ekwaŋ uŋun do but dasi galak taŋ yomɨsak.
Ae babɨk don altoni uŋun do aŋpak kɨlegɨsi aŋ yomdɨsak.
18Yawe da saŋbek saŋbek agɨt uŋun yolek geni guramɨkgaŋ amɨn do yo tagɨsi aŋ yomdɨsak.
19Yawe Kwen Kokupmon kɨla amɨn madep yɨgek yo morap kɨla asak.
20Aŋelo tapmɨmɨ madepsi kabɨ, ji Yawe dakon geni do mɨrak pakyaŋsi yopmaŋek guramɨk kɨmokgoŋ kabɨ, ji Yawe aŋkɨsini.
21Ji Yawe dakon pi amɨn Kwen Kokup egek galaktokni yolek omani aŋ, ji Yawe aŋkɨsini.
22Yo morap Yawe da wasagɨt da kɨlani asak uŋun dukwan dukwan taŋ aŋaŋ kwaŋ, ji Yawe aŋkɨsini.
Nak Yawe aŋkɨsikeŋ.

Kap 104

Copyright information for `YUT