Psalms 135

Yawe aŋkɨsik dakon kap

1Yawe aŋkɨsini!
Yawe dakon oman amɨn, ji mani aŋkɨsini.
2Ji Yawe da nagalgwan Piŋkop da yutnon omani aŋ, ji Yawe aŋkɨsini.
3Yawe uŋun tagɨsi, do Yawe aŋkɨsineŋ.
Mani uŋun tagɨsisi, do kap yaŋek aŋkɨsini.
4Yawe da Jekop iyɨ do aŋawakgɨt.
Israel uŋun Piŋkop iyɨ dakon amɨn kabɨ.

5Yawe uŋun mani wukwisi yaŋ nandɨsat.
Amɨn Tagɨ da piŋkop toptopmɨ morap kɨsisi yapmaŋ mudosok.
6Yawe kwen kundukon, ae mɨktɨmon, ae tap kwenon, ae tap kagagwan, galaktokni yolek yo morap ak do nandɨsak uŋun asak.
7Uŋun da yaŋban gɨkwem noman toŋ, ae mal aŋek sɨkak mosok, ae yo morap yopyop yutnikon da mɨrɨm yopban kwaŋ.

8Isip mɨktɨmon Isip amɨn dakon monjɨ mibɨltogɨ gat ae bɨt kɨlapyo dakon monjɨ mibɨltogɨ uŋun dapban kɨmakgwit.
9Isip mɨktɨmon kɨla amɨn madep gat ae kɨla amɨni gat paŋupbal ak do wasok tapmɨmɨ toŋ mibɨlɨ mibɨlɨ agɨt.
10Yawe da mɨktɨm morapmɨ paŋupbal aŋek kɨla amɨn madep tapmɨmɨ toŋ morapmɨ dapban kɨmakgwit.
11Amo amɨn kabɨ dakon kɨla amɨn madep Sion aŋakban kɨmakgɨt, ae Basan dakon kɨla amɨn madep Ok, ae Kenan mɨktɨm dakon kɨla amɨn madep morap gat kɨsi dapban kɨmakgwit.
12Yaŋ aŋek uŋun kɨla amɨn madep dakon mɨktɨmni amɨn kabɨni Israel do yomgut.

13Yawe, mango bɨsap mudok mudogɨ mɨni taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak.
Babɨkon da babɨkon man bingo do nandaŋ aŋaŋ kɨkdaŋ.
14Yawe dakon amɨn kabɨ uwalni da yo yokwi aŋyoba iyɨ paŋkutnokdɨsak.
Oman amɨni do bupmɨ nandaŋ yomɨsak.

15 a  Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ kokup kɨdatni uŋun silwa ae gol baŋ wasoŋ.
Amɨn kɨsit da wup uŋun wasoŋ.
16Kokup kɨdat dakon wupmɨ uŋun gen kagani toŋ, mani gen arɨpmɨ dɨma yoni.
Ae dabɨlni toŋ, mani yo arɨpmɨ dɨma pɨndatni.
17Ae mɨrakni toŋ, mani gen arɨpmɨ dɨma nandani.
Ae mɨrɨm dɨma paŋ.
18Kokup kɨdat dakon wupmɨ wasoŋ amɨn, ae egɨp egɨpni kokup kɨdaron tosok yaŋsi nandaŋ amɨn morap, uŋun kokup kɨdat dakon wupmɨ yombem akdaŋ.

19Israel mɨŋat amɨnyo, ji Yawe aŋkɨsini.
Yawe dakon mukwa sogok amɨn, ji mani aŋkɨsini.
20Liwai da kabɨkon nani, ji Yawe aŋkɨsini.
Mɨŋat amɨnyo Yawe do pasolgoŋ amɨn, ji mani aŋkɨsini.
21Yawe Jerusalem kokup papmon egɨsak, do mɨŋat amɨnyo ji Saion wɨgek mani aŋkɨsini.
Yawe aŋkɨsini!

Kap 136

Copyright information for `YUT