a136.11KAG 16.34; 2KAG 5.13; 7.3; Esr 3.11; Kap 100.5; 106.1; 107.1; 118.1; Jer 33.11
b136.5WW 1.1
c136.6WW 1.2
d136.7-9WW 1.16
e136.10TP 12.29
f136.11TP 12.51
g136.13-15TP 14.21-29
h136.19IDT 21.21-30
i136.20IDT 21.31-35

Psalms 136

Piŋkop ya yaŋ iyɨk do dakon kap

1 a  Yawe aŋpakni uŋun tagɨsisi, do ya yaŋ iyɨneŋsi.
Dagok dagogɨ mɨni nin do but dasi galak taŋ nimɨsak.
2Nin Yawe ya yaŋ iyɨneŋ.
Uŋun da piŋkop toptopmɨ morap yapmaŋ mudosok.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
3Nin Amɨn Tagɨ ya yaŋ iyɨneŋ.
Uŋun da amɨn tagɨ morap yapmaŋ mudosok.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
4Uŋun kaloŋ da wasok tapmɨmɨ toŋ madep asak.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
5 b  Iyɨ da nandak nandagon da kundu ae yo morap kwen toŋ uŋun wasagɨt.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
6 c  Mɨktɨm yɨpban kwen tagɨt, ae pakbi yɨpban mibɨlɨkon tagɨt.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
7 d  Gɨldat gat kanek gat wasagɨt.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
8Gɨldat yɨpban gɨldat kɨnda kɨla asak.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
9Kanek gat gɨk morap gat yopban pɨlɨn kɨla aŋ.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.

10 e  Nin Yawe ya yaŋ iyɨneŋ.
Uŋun Isip amɨn dakon monjɨ mibɨltogɨ dapban kɨmakgwit.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
11 f  Israel amɨn tɨmɨk paŋobɨŋakwan Isip yɨpmaŋ dekgwit.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
12Iyɨ da tapmɨm madepmon da tɨmɨk paŋopgut.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
13 g  Tap Gami pudaŋban tɨmɨ bamorɨ agɨt.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
14Iyɨ mibɨltok kɨŋek mɨŋat amɨni tɨmɨk paŋabɨŋakwan tap ɨdap pudawit.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
15Mani Isip dakon kɨla amɨn madep gat ae emat amɨni gat yopban pakbi naŋ kɨmakgwit.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
16Mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon mɨŋat amɨni mibɨltaŋ yomɨŋek kɨgɨt.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
17Kɨla amɨn madep tapmɨmɨ toŋ dapban kɨmakgwit.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
18Ae kɨla amɨn madep man bini toŋ dapban kɨmakgwit.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
19 h  Amo amɨn kabɨ dakon kɨla amɨn madep Sion aŋakban kɨmakgɨt.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
20 i  Ae Basan dakon kɨla amɨn madep Ok aŋakban kɨmakgɨt.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
21Aŋek uŋun kɨla amɨn madep dakon mɨktɨmni mɨŋat amɨni do yomgut.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
22Mɨktɨm uŋun oman amɨni Israel do yomgut.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.

23Uwal da pabɨŋ nipgwit bɨsapmon nin do sigɨn nandaŋ nimgut.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
24Aŋek uwal da kɨsiron baŋ tɨmɨkgɨt.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.
25Mɨŋat amɨnyo gat ae bɨt kɨlap morap gat jap yomɨsak.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.

26Do Kwen Kokup Piŋkop ya yaŋsi iyɨneŋ.
Toktok teban nin do but dasi galak taŋ nimɨŋ kɨmokdok.

Kap 137

Copyright information for `YUT