Psa 3
a3.02SA 15.13–17.22
 

Psalms 3

Amɨn kɨnda da wɨsa dagokdo tapmɨm pak do bɨsit agɨt

Dewit monji Apsalom do pasalek kɨgɨt bɨsapmon kap on mandagɨt. a 

1Yawe, uwalno morapmɨsi! Amɨn morapmɨ da yokwisi aŋ namaŋ.
2Uŋun da yaŋ yoŋ, “Piŋkop da arɨpmɨ dɨma aŋpulugokdɨsak.”
3Mani Yawe gak pasɨk da yaŋ nak aŋkɨsɨbɨsal.
Aŋpulugaŋbɨ emaron teban tosot.
Gak kaloŋ dagɨn but yokwino wɨrɨrɨkbɨ pasɨlakwa aŋteban abɨ tebai akdat.
4Yawe da aŋpulugosak do yaŋ tɨdosot.
Uŋun telagɨ kabapnikon egek yaŋ ɨlɨtno dakon kobogɨ namɨsak.
5Dɨpmɨn potpot tamokon pagek obɨsi pak ɨŋtosot.
Ae don pɨdaŋek tagɨsi egɨsat, nido Yawe da kɨlano tagɨsi asak.
6Uwalno 10 tausen da terɨ terɨ da abɨŋ aŋdagat ayɨŋ,
mani uŋun do dɨma pasolgeŋ.
7Yawe gak apbi! Piŋkopno abɨŋ aŋpulugoki!
Uwalno mogɨm kulbak dapbi.
Amɨn yokwi uŋun dakon geni dapmaŋ bɨrɨpmɨkgi.
8Yawe gak dagɨn nin paŋpulugaŋbɨ teban tomaŋ.
Mɨŋat amɨn kabɨgo nin yo tagɨsi aŋ nibi dosi nandɨsat.

Kap 4

Copyright information for `YUT