3 John 1

a Iti fef i ayu John, ekaleisia hai nabatanenayan Gaius isa akikirum. Taiu isa i turobe abiyabow.
Copyright information for `AAI