2 John 1

1Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo wipeŋweaarɨŋáonɨ apɨxíxɨ nánɨ —Jíxɨ Gorɨxo xegí̵ imónɨrí̵a nánɨ í̵á rɨyamɨxɨŋíxɨrɨnɨ. Jíxɨ nánɨ tí̵nɨ dɨxí̵ niaíwí̵yí̵ nánɨ tí̵nɨ payí̵ rɨna eaarɨŋɨnɨ. Nionɨ gí̵ xwioxí̵yo dánɨ nepa dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋɨnɨ. Nionɨnɨ marí̵áɨ, ámá xwɨyí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ ní̵nɨ enɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋoɨ.
Copyright information for `AAK